Vai pirmā zušu izsole izdevās?

Janīna
Čugunova, Alūksnes novada domes izpilddirektore

 Iespējas bija visiem vienādas
Ļoti cerējām, ka izsolē pieteiksies lielākie tirgotāji. Diemžēl atsaucības nebija. Grūti spriest, kāpēc. Tiesa, nav iespējams prognozēt, cik daudz zušu “Alja” nozvejos un kādi no pārdošanas par 6 latiem kilogramā būs ienākumi. Izsolē zušu iegādes tiesības ieguva deputāts Ainars Melders. Taču pieteikties varēja jebkurš, visiem bija dotas vienādas iespējas. Deputāts ir tāds pats cilvēks kā visi, tāpēc arī viņam bija šī iespēja, kuru tas izmantoja. Nav zināms, cik objektīva ir iepriekšējā gadā parādītā zušu nozveja, jo tā netika kontrolēta. Tagad šis process būs caurspīdīgs, jo komisija sekos zušu nozvejai un realizācijai izsoles uzvarētājam. Pēc gada zināsim konkrētāk, cik daudz ir zušu, tāpēc būs vieglāk rīkot izsoli. Ja netiek ielaisti zivju mazuļi un atjaunots tacis, tad tā iznomāšanai uz gadu nav lielas jēgas. Nomnieks nav ieinteresēts uzlabot situāciju. Savukārt pašvaldība par nomu saņem vairākus simtus latu, kas, protams, nav pietiekami ienākumi zivju resursu atjaunošanai un tača sakārtošanai. Kad vēlā rudenī vērtēsim nozvejoto zušu daudzumu un ienākumus, tad varēsim spriest, kāds ir labākais variants – zušu nozvejas izsole vai tača noma uz vairākiem gadiem.

Māris
Lietuvietis, pašvaldības aģentūras “Alja” direktors

Izsoles sākumcena ir pamatota
Izsoles nolikumu sagatavoja aģentūra. Sākumcena – 6 lati par kilogramu zušu – tika izvēlēta saskaņā ar iepriekšējo gadu tirgus tendencēm. Ja neierastos neviens, tad acīmredzot cena būtu par augstu. Manuprāt, tā ir normāla, drīzāk varētu būt pat augstāka. Tiesa, ir grūti spriest, jo izsole tiek rīkota pirmo gadu. Tagad nākas izvērtēt, taču cena nav izvēlēta no zila gaisa, bet gan konsultējoties. Izsoles mērķis ir iegūt līdzekļus zušu pavairošanai un tača atjaunošanai. Lai nauda neaizietu kādai privātpersonai, aģentūra zvejo zušus un izmanto par zivīm iegūto naudu. Pagaidām nevar prognozēt, cik varēs nopelnīt. Tas ir atkarīgs no tā, cik zušu ir pieaudzis un, sasnieguši noteiktu vecumu, dodas prom no ezera. Pērn taci iznomāja Jaunalūksnes pagasta padome. Protams, arī turpmāk varētu pastāvēt šāda noma ar nosacījumu, ka nomnieks rūpējas par zušu pavairošanu un tača sakārtošanu. Tagad ir notikusi zušu nozvejas izsole. Pirms ziemas perioda redzēsim, cik ir iegūti līdzekļi hidrobūves atjaunošanai. Tacis šobrīd ir ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc tam vajadzēs novirzīt līdzekļus, kā arī, protams, zivju resursu atjaunošanai.

Ainars
Melders, Alūksnes novada domes deputāts

Izsoli varēja rīkot citādi
Nezinu, kurš izdomāja rīkot izsoli. Manuprāt, tas nebija pareizi. Vai arī to varēja darīt citādi, bet  deputātiem neviens nejautāja. Tikai divas dienas pirms izsoles par to uzzināju. Turklāt izsoles noteikumi nedod skaidrību par to, cik daudz zušu un cik lieli tiks nozvejoti. Piedaloties izsolē, būtu jāzina, ko un cik daudz būs iespēja iegādāties. Kāpēc piedalījos izsolē? Es katru gadu esmu pircis zušus, un man ir vienalga, kurš tos zvejo. Jebkurā gadījumā par zušiem iegūtā nauda ir jāiegulda ezera zivju resursu pavairošanā. Taču biznesa ar zušiem nav, jo sākumcena ir gana augsta. Ja vēl pieliek PVN un peļņu, tad normāls cilvēks zušus nevar nopirkt. Varbūt vajadzēja izsoli sākt ar 4 latiem par kilogramu zušu.  Vai arī izsola iespēju iznomāt taci uz 5 gadiem, jo tam ir vajadzīgs pamatīgs remonts. Iepriekš tika iznomāts tacis uz gadu. Vai nomnieks ielaida kādu zuti ezerā? Ja kādam privātajam nomniekam vai sabiedriskai organizācijai nodos apsaimniekošanā ezeru, tad tajā zivju netrūks. Pašvaldība nespēj izdarīt to, ko var sabiedriska organizācija, piesaistot finansējumu ar projektiem.  “Aljai” ir jāmainās. Ir lietas, kuras redzu citādāk, nekā tās tiek darītas tagad.
 

Citu datumu laikraksti

 • Apseko tautas namu

  Alūksne Sākta Alūksnes pilsētas tautas nama ēkas apsekošana, kas nepieciešama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas. Alūksnes...

 • Sāk novada simbola publisko apspriešanu

  Apes novads Uzsākta Ainara Gaida izstrādātā Apes novada simbola publiskā apspriešana, kurā paredzēts noteikt simbola atbilstību novada ...

 • Paplašinās ūdensvada un kanalizācijas tīklu

  Alūksnes novads Domes ārkārtas sēdē piektdien deputāti lēma par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības finansētajam...

 • Atklāj airēšanas sezonu

  Airēšana Sestdien Jūrmalā norisinājās sezonas atklāšanas sacensības airēšanā. Sportisti sacentās apmēram piecu kilometru garā distancē. Kristaps...

 • Aizvada trešo posmu

  Motokross Matīss Karro no Apes aizvadījis Pasaules čempionāta motokrosā trešo posmu Nīderlandē. MX2 klasē M.Karro kvalifikācijā ieguva ...

 • Startē “Rīgas kausos”

  Orientēšanās Nedēļas nogalē norisinājās orientēšanās sacensības “Rīgas kausi 2010”, kas vienlaikus bija arī Latvijas kausa izcīņas posms. Vīru...