Vai savā kapu laukumā katrs var darīt, ko vēlas?

Šovasar sociālajos tīklos sašutumu izraisīja alūksnietes Ilzes Rosado publikācija ar fotoattēliem no Alūksnes Lielajiem kapiem. Pēc neilgas prombūtnes ģimene apmeklējusi dzimtas kapavietu, kas šeit jau ir vairākās paaudzēs, un secinājusi, ka to vairs nevar izmantot kā agrāk, jo kaimiņi veikuši labiekārtošanas darbus un jauno apmali uzbūvējuši līdz pat viņu vārtiņiem, tos aizšķērsojot (tas labi redzams fotoattēlā).
Pēc situācijas skaidrojuma vērsāmies Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “Spodra”, izzinot arī citus ar kapu apsaimniekošanu saistītus jautājumus.

Jākāpj pāri sētiņai
“Mūsu ģimene Alūksnē dzīvo vairākās paaudzēs, tikpat ilgi šeit ir arī dzimtas kapi. Tagad mēs uz savu kapu placīti rāpjamies pāri sētiņai, kas ir smieklīgi, ja nebūtu skumji. Loģiski būtu, ja kaimiņi betona apmali būtu veidojuši vismaz ieapaļu, lai mēs varētu kaut mazliet pavērt vārtiņus, bet nē. Šogad kapusvētkos es pat ziedus pieklājīgi nevarēšu uzlikt,” sūrojas alūksniete, kura tagad dzīvo ārzemēs, bet Latviju un Alūksni apciemo. “Laikam vēl nekad nebijām tā novērtējuši mūsu ģimenes kapavietu, kā šobrīd! Cik tā tomēr ir svarīga vēsture arī pašai pilsētai!” teica jaunā sieviete. Ģimene vērsusies pašvaldībā un saņēmusi atbildi. “Tur minēts, ka mums pašiem jārunā ar kaimiņiem kapos,” stāsta sieviete. Savukārt, kad viņa ieradusies Latvijā un mēģinājusi situāciju skaidrot pie kapsētas pārzines, jau pirmajās minūtēs izjutusi  agresīvu attieksmi, nevis saņēmusi skaidrojumu. “Katram kapos esot savs lauciņš un mēs tajā, izrādās, varam darīt, ko vēlamies! Neauglīga bija arī saruna ar cilvēku, kurš šo apmali veidoja. Viņš ieteica, lai mēs nojaucam savus vecos vārtiņus, jo, kad tie atveras, ir viņam ierādītā kapu laukumā,” ar nožēlu pauž alūksniete. Viņa secina, ka šajā situācijā ģimene vairs neko vērst par labu nevar, taču vēlējās notikušo darīt zināmu sabiedrībai.

Iesaka risināt savstarpēji
Sazinoties ar aģentūras “Spodra” direktoru Gati Spudiņu, viņš vēstīja situācijas aprakstu, kāds acīmredzot darīts zināms arī ģimenei, atbildot uz viņu vēstuli Alūksnes novada pašvaldībai. “Šogad martā pie kapsētas pārziņa vērsās kungs, kurš vēlējās sakārtot savu piederīgo kapu laukumu, ierīkojot laukumam apmali un noņemot divus vecos pieminekļus. Tā kā blakus viņa kapu laukumam atrodas vēstulē minētais kapu laukums, kas nebija reģistrēts datubāzē, mums nebija informācijas, kam paziņot par veicamajiem darbiem. Līdz ar to ieejas vieta diemžēl tika izveidota, neņemot vērā blakus esošo kapu laukumu,” stāsta G. Spudiņš un uzsver - kaimiņš savu piederīgo kapu laukumu ir ierīkojis atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Jautāts, ko tagad darīt cilvēkiem, kuriem liegta ieeja savā kapu laukumiņā, G. Spudiņš iesaka tikties abām pusēm un vienoties, lai rastu atrisinājumu. Tas ieteikts arī šai ģimenei.

Kūtri reģistrē apbedītos
G. Spudiņš uzsver - liela problēma ir tā, ka daudzi iedzīvotāji joprojām nav reģistrējuši savus uzturētos kapu laukumus, kas rada neskaidrības. Tā bijis arī iepriekšminētajā gadījumā. Reģistrēt var pie kapsētas pārziņa. Tas ir pašu iedzīvotāju interesēs, jo - ja kapavietai nav neviena uzturētāja un tā piecus gadus pēc kārtas tiek atzīta par pamestu, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības šo vietu normatīvos aktos atļautajā termiņā ierādīt virsapbedījumam.
Jautāts, vai tiešām katrs var savu kapu laukumu labiekārtot pēc saviem ieskatiem, G. Spudiņš to noliedz, aicinot ieskatīties noteikumos par kapavietu kopšanu. Tur minēts, ka piemiņas vietas izveidošanā aizliegts sašaurināt celiņus, noteikti ierobežojumi stādījumiem un apmalēm, kas pirms plānotiem labiekārtošanas darbiem ir jānoskaidro.
“Problēmas lielākoties ir, ka ne visi saskaņo darbus ar kapsētas pārzini. Kūtri reģistrējot kapu laukumus rodas situācijas, ka kapsētas pārzine nevar sazināties ar uzturētāju par problēmsituācijām,” skaidro G. Spudiņš.

Nešķiro atkritumus
Daļa iedzīvotāju neievērojot arī citus kapsētas uzturēšanas noteikumus, ar kuriem katrs varot ērti iepazīties viņam pieņemamā veidā: pašvaldības mājas lapā, Lielajos kapos pie kapsētas pārziņa namiņa un pie ieejām kapsētās.
“Liela problēma ir arī ar atkritumu glabāšanu, kad īslaicīgi trūdošajos atkritumu laukumos met sveces, maisiņus, plastmasu, atsevišķos gadījumos pat kapu apmales, bēru vainagus, kas satur metāla stieples, plastmasas ziedus un citu,” stāsta G. Spudiņš.
Īslaicīgi trūdošo atkritumu novietnes kopumā ir četras Lielajos kapos, viena - Mazajos, kur blakus norādīta vieta lielgabarīta atkritumiem (apmalēm, pieminekļiem, vainagiem, soliņiem, krustiem un citam). “Iedzīvotāji patvaļīgi izveido trūdošo atkritumu kaudzes neparedzētās vietās, kur bieži vien nav iespējams piekļūt ar tehniku, lai tos aizvestu. Daudzi iedzīvotāji nelikumīgi izmanto kapsētas teritorijā izvietotos atkritumu konteinerus savu sadzīves atkritumu izmešanai, sadzīves tehnikas, būvgružu, riepu un citu. Tas rada lielus izdevumus “Spodrai”.

Gatavojas kapusvētkiem
Jautāts, kā kapu apsaimniekotājs gatavojas kapusvētkiem, uzzinām, ka atjaunoti kapu lielie un mazie vārti, remontēta tualete Lielajos kapos, pārkrāsoti soliņi, pļautas zaļās zonas, kā arī veikta pļaušana nekoptajās kapu kopiņās. Uz kapsētu aizvestas arī 10 smilšu kravas.
“Lielajā talkā sakopām patvaļīgi izveidoto trūdošo atkritumu laukumu, tai vietā iestādot 32 tūjas ar cerību, ka uz apstādījumiem iedzīvotāji atkritumus nemetīs un tas viņus rosinās izturēties dabai draudzīgāk,” saka G. Spudiņš.
Jautāts par nākotnes plāniem Alūksnes kapsētā, viņš kodolīgi atbild, ka plānota teritorijas paplašināšana kapa vietu trūkuma dēļ.

 Uzziņai
◆ Aģentūra “Spodra” nodrošina kapsētu apsaimniekošanu 18,49 ha platībā.
◆ Kapsētas pārzinis 2018. gadā 176 reizes sniedzis dažādus maksas pakalpojumus un 350 reizes konsultējis, informējis kapavietas uzturētājus un apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus par Alūksnes Lielo kapu un Alūksnes Mazo kapu darbības un kapavietu uzturēšanas noteikumiem.
◆ Nozāģēti 9 bojāti un bīstami koki, 14 kokiem veikta vainagu kopšana Lielajos un Mazajos kapos.

Avots: Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

Citu datumu laikraksti

 • Sacenšas Liepnas nakts volejbolā

  Sacenšas Liepnas nakts volejbolā

  26. jūlijā Liepnu piepildīja krietns volejbola cienītāju skaits, un spraigās cīņās tika aizvadīts Liepnas nakts volejbola turnīrs, kurā piedalījās 18...

 • Ķēķa stāsti 3

  Ķēķa stāsti

  Pildītas cūkgaļas ruletītesGurķus gareniski sagriezu. Gaļas šķēles no abām pusēm ar āmuriņu izklapēju, uzkaisīju sāli un garšvielas. Katrai uzliku pa...

 • Troksni slāpē ar aizliegumu

  Troksni slāpē ar aizliegumu  2

  Starp alūksniešiem nerimst diskusija par aizliegumu nakts stundās ar transportlīdzekļiem iebraukt Alūksnes Kultūras centra stāvlaukumā un ceļa zīmes...

 • Gaujienā atver veikalu

  Janvāra vidū laikrakstā rakstījām, ka gaujieniešiem lielu satraukumu radīja veikala SIA “Alta S” slēgšana. Līdz ar to Gaujienā bija palicis  tikai...

 • Sajūti sirdspukstus Jaunlaicenē

  Sajūti sirdspukstus Jaunlaicenē

  Jaunlaicenes muižas muzejs un tautas nams 27. jūlijā aicina uz Jaunlaicenes muižas svētkiem, kuros varēs iepazīt gan Jaunlaicenes baronu sirdsdarbus,...

 • Blaumaņa iela 2

  Blaumaņa iela

  “Šī nelielā Alūksnes ieliņa, kas Pirmās brīvvalsts laikā dēvēta par Marijas ielu, bet pirmsākumos par Pasta ielu, Alūksnes miesta plānos iezīmēta jau...

 • Afiša

  26. jūlijā ◆ Liepnā no 19.00 “Liepnas nakts volejbola turnīrs 2019”.27. jūlijā ◆ no 12.00 Zeltiņos skriešanas seriāla “Mizojam, ka prieks” 3....