Vajag rekonstruēt skolas katlumāju

Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un uzraudzības Padomei atļaut ņemt aizņēmumu Valsts kasē Liepnas internātpamatskolas katlumājas rekonstrukcijai.

Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un uzraudzības Padomei atļaut ņemt aizņēmumu Valsts kasē Liepnas internātpamatskolas katlumājas rekonstrukcijai.
Izglītības iestādes katlumāja ir avārijas stāvoklī un to nepieciešams pārveidot. Vajag nomainīt arī vienu siltumtrasi, pretējā gadījumā būs siltuma zudumi un ēkas netiks pienācīgi apsildītas. "SIA "Cita būve" ir sagatavojusi skolas apkures katlu nomaiņas tāmi. Tā paredz, ka 28 000 latu nepieciešami katlumājas rekonstrukcijai un 11 000 latu, lai nodrošinātu ar siltumenerģiju dzīvojamo māju, kurā mitinās skolas pedagogi. 6000 latu rajona padome internātpamatskolai ir piešķīrusi no 2004.gada budžeta neparedzētiem gadījumiem, tāpēc aizdevuma summa ir 33 602 lati," skaidro Alūksnes rajona padomes Attīstības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece budžeta jautājumos Laima Bebre.
Rajona padomē ir saņemts piedāvājums no SIA "Latvijas propāna gāze". Firma izsaka viedokli, ka vecā katlumāja un garā siltumtrase skolai nav vajadzīga, jo ir neekonomiska. Viņi piedāvā izveidot divas katlumājas - vienu skolai un otru - pie dzīvojamās mājas, kurā mitinās skolas pedagogi, un apkurināt skolu ar gāzi.
"Te rodas pretruna. Liepnas internātpamatskola ir Alūksnes rajona padomes apgādībā, bet dzīvojamā māja un iedzīvotāju nodrošināšana ar siltumenerģiju nav rajona padomes pienākums. Šis piedāvājums vēl ļoti rūpīgi jāizvērtē, jo tajā ir daudz neskaidrību," saka Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Ceļmillers.
Liepnas internātpamatskolas direktore Elīna Knausa ir pārliecināta, ka līdz oktobrim nevar paspēt rekonstruēt katlumāju. Viņa problēmas risinājumu saskata esošās katlumājas remontēšanā.
"Mūsu skolas katlumāja ir celta sen, tādēļ tai vajag specifiskas detaļas. Esmu apņēmusies uzmeklēt līdzīgas katlumājas citviet Latvijā un meklēt vajadzīgās detaļas, lai varētu pārmūrēt trīs krāsnis.
Apkurināt skolu ar gāzi izmaksātu pārāk dārgi. Mums izdevīgākais apkures variants būtu, ja par kurināmo izmantotu malku un ogles - pusi uz pusi. Turklāt ir bail skolā ierīkot gāzes apkuri, jo skolas audzēkņu rīcība nav prognozējama," saka E.Knausa.
Viņa uzsver, ka nedrīkst skolotāju mājas apkurināšanu atdalīt no pārējās sistēmas. "Pieļauju, ka tad katra dzīvokļa īpašnieks būvēs atsevišķu krāsni, tas būs ļoti nedroši. Nav godīgi, ka pedagogiem, kas savu dzīvi un veselību veltījuši šai skolai, apkures sezonā dzīvokļos ir jāsalst," akcentē E.Knausa.
L.Bebre apgalvo, ka lēmums par aizdevuma lūgšanu rajona padomei bija jāpieņem, lai varētu sākt kārtot dokumentāciju kredīta saņemšanai.
"Protams, ja radīsies kāds cits risinājums līdzekļu saņemšanai vai šo problēmu risināt palīdzēs Izglītības un zinātnes ministrija, rajona padome varēs mainīt apstiprināto lēmumu par aizdevuma lūgšanu," norāda L.Bebre.

Citu datumu laikraksti

 • Svētdienas skolas skolotāji mācās

  Svētdienas skolas skolotāji no 19. līdz 23.jūlijam Valmierā kursos apguva Veco un Jauno Derību un psiholoģiju.Svētdienas skolas skolotāji no 19. līdz...

 • Dvīņus aicina tikties salidojumā

  Jelgavas rajona Ozolnieku pagastā 7.augustā notiks Vislatvijas dvīņu, trīņu, četrīšu un piecīšu salidojums. Pasākuma dalībnieki pulcēsies pulksten...

 • Rīko otro iedzīvotāju forumu

  Virešu pagastā piektdien, 30.jūlijā, rīko forumu, uz kuru aicināti visi pagasta iedzīvotāji. Forums pulksten 14.00 sāksies Vidagas klubā.Virešu...

 • Šogad Annas dienu svin īpaši

  Jaunannas pagastā pagājušajā nedēļā tika realizēts Alūksnes rajona padomes atbalstītais projekts “Annas dienas ierašu, dziesmu, deju uzveduma un...

 • Kā Brigaderes Sprīdītis spītīgi iekaro pasauli

  Alūksniete Anna Celmiņa šoruden svinēs astoņdesmit gadu jubileju. Viņa pārliecinoši saka, ka to nejūt.Alūksniete Anna Celmiņa šoruden svinēs...

 • Nodotie ideāli un tukši paziņojumi

  Latvijas politikā iezīmējas divas negatīvas tendences. Pirmkārt, politiķi vispirms runā un tikai pēc tam domā, tas šajās aprindās kļuvis par dabisku...