Vakarskola ir iesaistījusies projektā par veselības veicināšanu

Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes skola divus gadus ir iesaistījusies projektā par veselības veicināšanu skolās.

Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes skola divus gadus ir iesaistījusies projektā par veselības veicināšanu skolās. Izglītības iestādes pedagoģes Natālija Blūma un Dina Viļuša oktobra beigās Rīgā piedalījās konferencē "Veselību veicinošās skolas Baltijas valstīs: attīstība un iespējas".
Tajā bija aptuveni 200 dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas pastāvīgā koordinatore Latvijā Gabriela Kēlere un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja padomnieks veselības veicināšanas un izglītības jautājumos Deivids Rivets.
Veselību veicinoša skola ir tā, kas labi smaržo
"Iesaistīšanās šajā projektā ir attaisnojusies. Tiekoties vakarskolas skolēnu domes sapulcē, paši audzēkņi klāstīja savus priekšlikumus, kā pavadīt nedēļu "Atturies no smēķēšanas" un ko darīt, lai audzēkņus atturētu no šīs atkarības, ko katrs nesmēķētājs var darīt, lai uzlabotu situāciju," stāsta veselību veicinošās skolas koordinatore Alūksnes rajona vakara (maiņu) neklātienes skolā Natālija Blūma.
Viņa norāda, ka konferencē aktualizēja jautājumu par skolēnu veselību un to, ko dara skolās, lai uzlabotu veselību. "Kā teica īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās Ainārs Baštiks - "veselību veicinoša skola ir tā, kas labi smaržo." Ja atceramies, tad padomju varas gados skolās nebija svaiga gaisa. Tas bija piesātināts ar hloru, smaku no labierīcībām vai smaržām, kas izplatījās no virtuves, bet nerosināja apetīti," saka N.Blūma.
Konferencē pieredzē dalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolu pārstāvji. "Viņi bija sagatavojuši interesantas prezentācijas par veselības veicināšanu. Konferencē diskutējām par dažādām problēmām: cik daudz bērni ir informēti par narkotiku kaitīgo ietekmi, veneriskajām slimībām, dabas un veselības aizsardzību. Teikas vidusskolas pedagogi konferencē atzina, ka viņiem ir nepieciešama programma ne tikai smēķēšanas problēmas novēršanai, bet arī, lai strādātu ar audzēkņiem, kuri vēlas atmest smēķēšanas netikumu," klāsta N.Blūma.
Ļauj audzēknim ienākt skolā labā garastāvoklī
Viņa ir pārliecināta, ka jebkurā izglītības iestādē skolotājs gādā, lai bērni ar prieku nāktu uz skolu, lai klase būtu tīra, izvēdināta, lai telpā būtu istabas augi un bērniem būtu vieglāk mācīties. "Vakarskola atrodas diezgan necilā ēkā. Pēc mūsu iesaistīšanās veselību veicinošo skolu programmā, skolas telpās ir uzlaboti sadzīves apstākļi - izremontētas tualetes, ierīkota ventilācija, ierīkots ūdensvads, audzēkņi var siltā ūdenī nomazgāt rokas, skolas telpas ir tīras un siltas. Ir speciālas telpas, kur audzēkņi var gatavoties stundām, ja viņiem ir brīvais laiks. Skolēni var izmantot datorus. Šie faktori ļauj audzēknim ienākt skolā labā garastāvoklī un ar vēlmi mācīties," uzskata N.Blūma.
Audzēkņi nebaidās atklāti runāt par problēmām
Viņa norāda, ka lielākais sasniegums ir skolēnu labā informētība par atkarībām, AIDS un kā sevi no tā pasargāt. "Pozitīvi vērtēju, ka audzēkņi nebaidās atklāti runāt ar pedagogiem un vienaudžiem par problēmām. Esam piedalījušies konkursā "Dzīve bez atkarības" un rīkojuši skolas pasākumus "Netici vieglai peļņai ārzemēs", plakātu konkursu "HIV un AIDS", kā arī organizējuši citas aktivitātes," klāsta N.Blūma.
"Izstrādājam dažādus projektus, apmācības programmas un gatavojam izglītības materiālus par veselības veicināšanu. Veselību veiconošajās skolās tos varētu realizēt, sadarbojoties ar citām rajona skolām. Pārējās rajona izglītības iestādes nav iesaistījušās veselību veiconošo skolu programmā, tāpēc tās netiek aicinātas uz pasākumiem, ko organizē veselību veicinošās skolas. Alūksnes rajonā varētu būt vairāk skolu, kas iesaistītos šajā programmā," saka Veselības veicināšanas centra koordinatore Alūksnes, Gulbenes un Balvu rajonā Ingrīda Sniedze.
Fakti
Veselību veicinošo skolu tīkls Baltijas valstīs darbojas kopš 1993.gada, kad Eiropas Komisija, Eiropas Padome un Pasaules Veselības organizācija uzaicināja Baltijas valstis iesaistīties projektā, kas šobrīd aptver jau 43 Eiropas valstis. Latvijā un kaimiņvalstīs veselību veicinošo skolu tīkls ir sekmējis veselības izglītības jautājumu iekļaušanu skolu mācību saturā, kā arī veicinājis demokrātisko vērtību praktisku pielietošanu izglītības sistēmā.
Veselību veicinošo skolu tīklā Latvijā šobrīd ir iesaistījušās 120 vispārizglītojošās skolas, kas aptver vairāk nekā 5500 skolēnus. Drīzumā projektam gatavojas pievienoties vēl 40 skolas.

Citu datumu laikraksti