Valsts atbalsta nevalstiskās organizācijas

Pagājušajā nedēļā preses konferencē īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Ainars Latkovskis, Sabiedrības integrācijas departamenta konsultants pilsoniskās sabiedrības jautājumos Andris Grafs.

Pagājušajā nedēļā preses konferencē īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Ainars Latkovskis, Sabiedrības integrācijas departamenta konsultants pilsoniskās sabiedrības jautājumos Andris Grafs, Pasaules Bankas Latvijas pārstāvniecības vadītāja vietas izpidītājs Toms Baumanis un Kopienu iniciatīvu fonda direktore Inta Paeglīte konferencē informēja par lauku un reģionu nevalstisko organizāciju iespējām pieteikties uz finansējumu mazajiem projektiem.
Atklājot konferenci, A.Latkovskis izteica gandarījumu par to, ka šāgada valsts budžeta grozījumos Sekretariātam piešķirti 28 000 latu lauku un reģionu nevalstisko organizāciju atbalstam. "Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ārvalstu finansējums pamazām aizplūst, tagad valstij pašai jāuzņemas atbildība un jāatbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir nepieciešams. Rīgā nevalstiskajām organizācijām ir vieglāk izdzīvot - tepat ir dažādas vēstniecības, bagāta pašvaldība, fondi, bet ārpus Rīgas piesaistīt finansējumu savām idejām ir ļoti grūti. Tieši tādēļ mans Sekretariāts plāno turpināt darīt to, ko iesākusi Pasaules Banka un ANO Attīstības programma," sacīja ministrs. Viņš uzsvēra arī, ka projektu pieteikšanas un atskaitīšanās formas ir maksimāli atvieglotas. "Šajā konkursā piešķirtais finansējums ir valsts dotācijas, tādēļ jābūt pilnīgi skaidrai atskaites formai, taču te nebūs jāaizpilda simtiem dažādu formu. Te no organizācijām mēs sagaidām īsus, konkrētus pieteikumus," teica A.Latkovskis. Savukārt A.Grafs informēja klātesošos, ka pieteikumi projektu konkursam jāiesniedz līdz šā gada 28.oktobrim - tad beigsies konkursa pirmā daļa. Otrā konkursa daļa, kurā tādu pašu finansējumu - 28 000 latu - lauku un reģionu nevalstisko organizāciju projektiem piešķirs Pasaules Banka, tiks īstenota 2006.gadā. Septembra beigās plānots rīkot arī informatīvu semināru nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
T.Baumanis pateicās A.Latkovskim par atbalstu un izteica cerību, ka ar laiku Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts pilnībā varētu pārņemt šo iniciatīvu. "Paldies arī par elastīgo pieeju: ir svarīgi, lai šos pieteikumus var aizpildīt arī organizācijas ar nelielu pieredzi. Tas ir pretspars valsts birokratizācijai," norādīja T.Baumanis. Pasaules Bankas pārstāvis informēja, ka vietējās NVO Pasaules Banka sadarbībā ar ANO Attīstības programmu atbalsta jau kopš 2000.gada.
I.Paeglīte informēja par Kopienu iniciatīvu fonda darbību un konkursiem. KIF ir Nīderlandes sadarbības fondu Centrālajai un Austrumeiropai un "Oranje" fonda darbības turpinātājs un pārņēmējs Latvijā. Šā gada 3.augustā KIF izsludinājis Mazo piešķīrumu programmu, kuras mērķis ir sniegt atbalstu nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā. "Priekšroka tiek dota organizācijām, kas darbojas Latvijas pagastos un kurām ir izveidojusies sadarbība ar pašvaldībām, īstenojot kopienu iniciatīvu. Kopienu iniciatīvu fondā atšķirībā no citiem finansētājiem nav noteikta projektu iesniegšanas datuma," uzsvēra I.Paeglīte.
Projektu konkursa "Lauku NVO atbalsta programma" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā. Konkursa kārtībā 500 līdz 2000 latu apjomā tiks atbalstīti tie sabiedrisko organizāciju projekti, kas sekmē pilsonisko līdzdalību publiskajā telpā, dialogu un informācijas apmaiņu, veicina daudzpusīgu sadarbību, iesaistot projektu izstrādē un īstenošanā partnerus. Konkursā tiks pieņemti tie projekti, kas attiecas uz teritorijām un iedzīvotājiem ārpus Rīgas.

Citu datumu laikraksti

 • Aicinām sievietes kļūt par SOS mātēm!

  Līdz 23.septembrim Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija aicina pieteikties sievietes, kuras vēlētos kļūt par SOS mātēm bez vecāku aprūpes palikušiem...

 • Par Gaujas plostnieku stāsta leģendas

  “Ilgupes” - tādu skanīgu un neparastu vārdu mājai izvēlējies Ulda Jaukuļa vectēvs Pēteris. Sikšņu mežā viņš līda līdumus."Ilgupes" - tādu skanīgu un...

 • Atver trešo informācijas centru rajonā

  Vakar Pededzes pagastā atvēra tūrisma informācijas centru, kas ir trešais pēc projekta rajonā. Centra vadītājas pienākumus veiks pagasta padomes...

 • Rezumē projekta gaitā paveikto

  Jūlija vidū Alūksnes rajona cilvēkus ar invaliditāti apvienojošo nevalstisko organizāciju izveidotā darba grupa piedalījās konferencē “Neko par mums...

 • Par alkoholu un tabaku

  Latvijā 15 gadu laikā ir izveidojusies prakse izdabāt ārzemniekiem. Cik tas sevi ir attaisnojis, statistika noklusē.Latvijā 15 gadu laikā ir...

 • Grāmatu svētki kļūst arvien populārāki

  Alūksnē 4. Grāmatu svētki notiks 4.novembrī, bet citur tos svin jau kopš februāra. Svētku iniciatore un organizatore Biruta Eglīte secina, ka tie...

 • Mūsu bagātība ir daba un cilvēki

  Saulainā 18.augusta rītā Kolberģī pie pagasta pašvaldības ēkas pulcējās riteņbraucēji ar mugursomām plecos. Šis ir jau piektais gads, kad notiek...

 • Pieņem projektu pieteikumus

  Lauku atbalsta dienestā izsludināta atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas atsākšana Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda...

 • Itāļi grib sadarboties ar Alūksnes uzņēmējiem

  Alūksnes pilsētas domes vadība, tautsaimnieku biedrības “Alta” vadītājs Andis Krēsliņš un SIA “Lignos” direktors Ilmārs Kols nesen Alūksnē tikās ar...