Valsts probācijas dienestam aprit 15 gadi

Šoruden 7.oktobrī apritēja 15 gadi, kopš Latvijā dibināts un strādā Valsts probācijas dienests - soda izpildes institūcija, kas katru gadu izpilda 70 procentus no valstī piemērotajiem kriminālsodiem.

Daudz nozīmīgu funkciju
Valsts probācijas dienestam ir vairākas funkcijas: sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; organizēt kriminālsoda “piespiedu darbs” izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa “sabiedriskais darbs” izpildi; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības; organizēt un vadīt izlīguma procesu kriminālprocesā un lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem; uzraudzīt personas, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; nodrošināt papildsoda “probācijas uzraudzība” izpildi.             
                                   
Pienākumus nosaka dienests
Pēdējo piecu gadu laikā Valsts probācijas dienestā ir ieviestas  vairākas jaunas lietas. Kopš 2015.gada probācijas klientiem pienākumus nosaka Valsts probācijas dienests. Tie ir vairāki ierobežojumi: aizliegums lietot alkoholu, atstāt dzīvesvietu nakts laikā, mainīt dzīvesvietu bez dienesta piekrišanas, uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās, sazināties ar noteiktiem cilvēkiem, tuvoties noteiktiem objektiem, vietām un iestādēm u.c., kurus nosaka divas amatpersonas, izvērtējot katru konkrēto gadījumu.
Kopš 2015.gada kopā ar piespiedu darbu, brīvības atņemšanu vai naudas sodu var tikt piemērots jauns papildsods “probācijas uzraudzība”. Šī soda ietvaros, līdzīgi kā pie nosacītas notiesāšanas, tiek strādāts ar uzvedību, attieksmi, noziedzīga nodarījuma izdarīšanu veicinošo sociālo apstākļu izvērtēšanu, kā arī var tikt noteikti iepriekš minētie aizliegumi.

Piemēro elektronisko
uzraudzību
Kopš 2015.gada ar brīvības atņemšanu notiesātajiem, nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda, var tikt piemērota elektroniskā uzraudzība – tie ir intensīvas kontroles pasākumi, tajā skaitā ierobežojot brīvu pārvietošanos.  Elektroniskā uzraudzība ieviesta ar mērķi, lai samazinātu notiesāto skaitu ieslodzījuma vietās. Vienlaikus tā ir iespēja īstenot pakāpenisku pāreju no dzīves ieslodzījumā uz dzīvi brīvībā. No brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotais iegūst ātrāku atgriešanos pie tuviniekiem, ģimenes un var sākt veidot savu dzīvi, uzsākt vai atjaunot attiecības, apgādāt, rūpēties par sevi, savu ģimeni.
Kopš 2015.gada likumā noteikts, ka prokuratūra, tiesa vai brīvības atņemšanas iestāde lūdz dienestam sagatavot izvērtēšanas ziņojumu par dzimumnoziegumu izdarījušām personām. Tas ir būtiski, lai tiesa lemtu par piemērojamo sodu un dienests pēc iespējas ātrāk varētu noteikt ierobežojumus probācijas klientam, izciešot sodu sabiedrībā.

Sadarbojas vairākas
institūcijas
Kopš 2015.gada tiek organizētas starpinstitucionālās sanāksmes. Ir noslēgta starpresoru - Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta - vienošanās. Sanāksmē tiek analizēts veiktais noziedzīgais nodarījums, iepriekš veiktie likumpārkāpumi (sodāmības, administratīvie pārkāpumi), klienta domāšana, uzvedība, īpaši izceļot resocializācijas ietvaros paveikto darbu saistībā ar klienta izdarītā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas cēloņiem un pasākumiem to novēršanā, kā arī iespējamos riskus jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, noziedzīgajā nodarījumā cietušā intereses, to aizstāvību, ja klienta dzīvesvieta pēc atbrīvošanas ir turpat vai netālu no cietušā. Tiek vērtēti nosakāmie pienākumi, to saturs un policijas kontroles ierobežojumu saturs, ja klientam ir piemērots papildsods “policijas kontrole”. Uz sanāksmēm tiek pieaicināti arī valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji.

Iesaista arī brīvprātīgos
Kopš 2016.gada tika uzsākta plašāka brīvprātīgo iesaiste darbā ar probācijas klientiem – brīvprātīgie izlīgumu starpnieki, kuri vada sarunu procesu starp noziedzīgā nodarījumā iesaistītajām pusēm, un brīvprātīgie līdzgaitnieki, kuri kopā ar klientu pavada brīvo laiku un mācās sadzīves problēmu risināšanas prasmes.
Dienests īstenoja arī specializāciju darbā ar bērniem un jauniešiem 2016. un 2017.gadā. Tika izstrādāta sociālās uzvedības korekcijas programma “Uzmanību! Gatavību! Starts!”. Darbs ar bērniem un jauniešiem ir jāorganizē atšķirīgi, jo tas ir saistīts ar smadzeņu darbību – vecumposmu īpatnības. To pierāda pētījumi.

Piespiedu darbs sabiedrības labā
Soda izpilde tiek organizēta, sadarbojoties valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora un reliģiskajām organizācijām, kuras ar savu darbu, zināšanām var iesaistīties konkrētajās situācijās, un sadarbība nodrošina ātru, efektīvu, savlaicīgu pieeju problēmas risinājumam, kas veicina sabiedrības drošību katrā konkrētajā pašvaldībā. Atzinīgi vērtējams ieguldījums, nodrošinot darbu probācijas klientiem, kuriem piemērots piespiedu un sabiedriskais darbs. Strādājot piespiedu darbus, probācijas klienti veic telpu kosmētiskos remontus, strādā pie apkārtnes sakopšanas darbiem, malkas sagatavošanas un veic citus saimnieciskus darbus gan valsts un pašvaldības iestādēs, gan biedrībās.                                  
Paldies procesu virzītājiem, sadarbības partneriem, brīvprātīgajiem un ikvienam, kurš ir darbojies Valsts probācijas dienesta veidošanā un attīstībā!
— Ilzīte Duļbinska,
Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālās struktūrvienības vadītāja

Citu datumu laikraksti

  • Par to, ko atļaujamies

    Šonedēļ divu dienu laikā notikuši divi gadījumi par “Alūksnes Ziņu” darbību, kas raisa pārdomas. Par to, ko atļaujamies (kādas personas ieskatā - par...

  • Kā vērtēt vēlēšanu rezultātus?

    Aizvadītajā nedēļā 954 vēlēšanu iecirkņos Latvijā un 121 vēlēšanu iecirknī ārvalstīs notika 13.Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņos savu balsi...

  • Vēlēšanas atgādina aklo randiņu vai veikala reklāmu

    Šogad 13.Saeimas vēlēšanas mūsu pusē iekrita vienā dienā ar svecīšu vakaru. Savu balsi nodevu iepriekšējā dienā, jo nekādi to nevarēju savienot ar...