Var iesniegt vasaras nometņu pieteikumus

Ir apstiprināts konkursa “Alūksnes pilsētas bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana 2005.gadā” nolikums, šim mērķim Alūksnes pašvaldības budžetā paredzēti 3000 latu.

Ir apstiprināts konkursa "Alūksnes pilsētas bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana 2005.gadā" nolikums, šim mērķim Alūksnes pašvaldības budžetā paredzēti 3000 latu.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šogad ir mainīts bērnu vecums, kas varēs piedalīties nometnēs. Tagad to varēs darīt arī piecus un sešus gadus veci bērni, ja būs kāds nometņu projekta pieteikums šādai mērķgrupai. Tādējādi nometnēs varēs piedalīties Alūksnes bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kam dzīvesvieta deklarēta Alūksnē.
Par nometnes vadītāju var būt persona, kas apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētu nometņu vadītāju kursu programmu un ieguvusi attiecīgu apliecību. Nometņu darbības laiks plānots no 6.jūnija līdz 26.augustam. Nometnes ilgums var būt viena vai vairākas nedēļas, tās var būt dienas vai diennakts nometnes. Katram nometnes dalībniekam ir obligāta dalības maksa.
Konkursa rezultātus izvērtēs speciāla darba grupa, kurā būs domes izglītības, kultūras un sporta darba organizatore Iveta Kovtuņenko, informācijas aprites speciāliste Una Zadumina, kancelejas un personāla vadītāja Viktorija Avota, galvenā ekonomiste Valda Silicka, kā arī izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs.
Komisija neatbalstīs profesionālās izglītības un interešu izglītības pastāvīgi darbojošos klubu, pulciņu un tamlīdzīgi iesniegtos nometņu projektus to dalībnieku darbības turpināšanai, profesionalitātes nostiprināšanai.
Nometņu organizēšanas pieteikumi interesentiem jāiesniedz Alūksnes pilsētas domē 306.kabinetā līdz 13.maijam. Komisija tos izskatīs piecu dienu laikā.

Citu datumu laikraksti

  • Izveido rokrakstu izstādi

    Alūksnes zonālajā valsts arhīvā ir apskatāma interesanta un savdabīga izstāde “Rokraksti, rokraksti”. Tajā var vērot glītus un skaistus rokrakstus,...

  • Atnākt atpakaļ uz gaismas ceļa

    Ir cilvēki, kurus arī pēc gadiem gribas satikt un parunāties. Pie tādiem pieder arī trapeniete Aira Daktere. Pirmo reizi viņu satiku Apes zonālajā...

  • Nodod projektu publiskai apspriešanai

    Virešu pagasta padome nodevusi publiskai apspriešanai projektu “Virešu pagasta autoceļi. Satiksmes drošības uzlabojumi”.Virešu pagasta padome...