Var pieteikt projektus

Ir izsludināti projektu pieteikumu konkursi Eiropas Savienības PHARE 2003.gada programmas “Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā” otrās komponentes pirmajā pasākumā.

Ir izsludināti projektu pieteikumu konkursi Eiropas Savienības PHARE 2003.gada programmas "Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā" otrās komponentes pirmajā pasākumā "Nodarbinātības veicināšana" un otrajā pasākumā "Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstība".
Pasākuma "Nodarbinātības veicināšana" mērķis ir paaugstināt nodarbināto un bezdarbnieku profesionālo kvalifikāciju, kā arī novērst bezdarba draudus iedzīvotāju sociālās atstumtības riskam pakļautajās grupās, savukārt otra pasākuma - "Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstība" - mērķis ir veicināt uzlabotas un uz darba tirgus prasībām vērstas profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstību pašreizējā izglītības iestāžu tīklā un reģioniem aktuālās tautsaimniecības nozarēs.
Projekta pieteikumus var iesniegt pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, valsts institūcijas un aģentūras, valsts profesionālās un augstākās izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas.
Vadlīnijas projekta pieteikumu iesniedzējiem var saņemt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (Rīgā, Smilšu ielā 1, 152.telpā). Projektus var iesniegt līdz 2004.gada 3.decembrim.
Papildu informāciju var saņemt pa tālruni 7357840 vai Finanšu ministrijas mājas lapā (www.fm.gov.lv) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā (www.cfca.gov.lv).
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikāciju nodaļa

Citu datumu laikraksti