Var pieteikties atvieglojuma saņemšanai

1.janvārī stājās spēkā Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā. Šādi noteikumi pašvaldībai bija arī iepriekš, bet tagad precizēta atvieglojumu piešķiršanas kārtība un samazināts iesniedzamo dokumentu apjoms, un atsevišķām kategorijām atvieglojumi tiks piešķirti automātiski.
Nodokļa atvieglojumu var saņemt maznodrošinātās personas (šīm personām nodokļa atvieglojumu pašvaldība piešķir automātiski, balstoties uz Sociālā dienesta informāciju); nestrādājoši vientuļie pensionāri; nestrādājošas vientuļās personas ar I vai II grupas invaliditāti; personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir kopā ar nepilngadīgu personu ar I vai II grupas invaliditāti (bērns, mazbērns, brālis, māsa); personām, kurām taksācijas gada 1.janvārī ir aprūpē apgādnieka pensiju saņemošs bērns un kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar šo bērnu, arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina izglītības iegūšanu dienas nodaļā, kā arī, ja īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir šāds bērns.
Personām, kas atbilst šīm kategorijām (izņemot maznodrošinātos), līdz 1.februārim jāiesniedz pašvaldībā vai attiecīgā pagasta pārvaldē pieteikums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
Tāpat nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pašvaldība var piešķirt īpašniekiem, kuri ar pašvaldību ir noslēguši līgumu par sava īpašuma vai tā daļas pastāvīgu publisku pieejamību un izmantošanu sabiedrības vajadzībām, kā arī tām personām, kuras ir veikušas savu ēku vai būvju fasādes restaurāciju, atjaunošanu vai pārbūvi. Arī šīm kategorijām pašvaldība atvieglojumu piešķir, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Alūksnes novada pašvaldības nodokļu administratori Ināru Kapulinsku (tālrunis 64381501, e-pasts: [email protected]).
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Citu datumu laikraksti

 • E-veselība klibo 2

  E-veselība klibo

  Jaunais gads Latvijā sācies ar obligātu valsts E-veselības sistēmas lietošanu, kas paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu...

 • Būs jāpiejož jostas

  Alūksnes novadā šogad būs jāpiejož jostas ciešāk – iedzīvotāju skaits novadā samazinājies un līdz ar to arī pašvaldības budžets. Par Alūksnes novada...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne ◆ 29.decembrī pulksten 10.33 ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Laurencenes ielā Alūksnē, kur daudzdzīvokļu mājā kādā dzīvoklī...