Var saņemt finansējumu piespiedu darbu organizēšanai

Pašvaldības kriminālsoda - piespiedu darbi - izpildes orgaiznēšanai var saņemt finansējumu.

Pašvaldības kriminālsoda - piespiedu darbi - izpildes orgaiznēšanai var saņemt finansējumu. Tās informēs Probācijas dienestu, cik stundas sodītie nostrādājuši.
"Probācijas dienests administrēs naudu, ko pašvaldība saņems par katru cilvēku, kam piespriests veikt piespiedu darbus. Par katru cilvēku pašvaldība saņems 53,80 latu. Pašvaldībām jāiesniedz informācija par piespiedu darbos nostrādātajām stundām no 2005.gada 1.janvāra līdz 18.jūnijam, jo naudu varēs saņemt arī par šo laiku. Tas jāizdara līdz 1.augustam. Protams, informācija būs jāgatavo arī turpmāk," stāsta Valsts probācijas dienesta pārvaldes Alūksnes teritoriālās struktūrvienības vadītāja Solveiga Selga.
Struktūrvienības darbinieki ir apzinājuši pašvaldību iespējas nodrošināt piespiedu darbu izpildi. Tie ir jāstrādā sabiedrības labā, tāpēc nevar būt saistīti ar peļņas gūšanu. Piespiedu darbi jāatrod maksimāli tuvu sodītā dzīvesvietai. Ja tas nav iespējams, var izmantot sabiedrisko, pašvaldības vai personīgo transportu un izdevumus kompensēt. S.Selga uzsver, ka šie izdevumi ir iepriekš jāsaskaņo ar probācijas dienestu.
"Pašvaldības noteikto summu saņem, kad piespiedu darbi ir izpildīti. Finansējumu dabū arī tad, ja sodītais nav nostrādājis visas noteiktās stundas, bet pašvaldība ir viņu brīdinājusi un lūgusi tiesu šo soda veidu aizstāt ar arestu," akcentē S.Selga.
Divi nepilngadīgie izpildījuši tiesas lēmumu, ar kuru viņiem bija noteikts sods - strādāt sabiedriskos darbus noteiktu stundu skaitu.

Citu datumu laikraksti

  • Izglītos, kā sākt uzņēmējdarbību

    Vidzemes attīstības aģentūras izstrādātais projekts “Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā”, kurā kā partneri...

  • Pusaudži var piedalīties grāmatas veidošanā

    “Latvenergo” sācis izglītojošas grāmatas sagatavošanu 5. - 7.klašu skolēniem. Tās tapšanā aicināti iesaistīties skolēni, kas var piedalīties...

  • Aicina pieteikties pagasta konkursā

    Ziemeru pagasta padomes sēdē apstiprināja konkursa nolikumu “Sakoptākā sēta 2005”. Tajā noteikts, ka no 8. līdz 14.augustam komisija vērtēs izlozētās...