Var saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību

Kopš 1.jūnija ir spēkā Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, kas nosaka, ka pašvaldībām ir par brīvu jānodrošina personas ar juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapām un informāciju par to aizpildīšanu.

Kopš 1.jūnija ir spēkā Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, kas nosaka, ka pašvaldībām ir par brīvu jānodrošina personas ar juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapām un informāciju par to aizpildīšanu.
Valsts nodrošina juridisko palīdzību jebkurai personai, kas ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidus, maksimālo stundu skaitu, samaksas lielumu un kārtību nosaka Ministru kabineta šā gada 7.jūnija noteikumi nr. 407 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību". Saskaņā ar Likuma pārejas noteikumu 2.punktu, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu līdz Juridiskās palīdzības administrācijas izveidošanai veic Tieslietu ministrija. Personas, kuras vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, aizpildītos iesniegumus var nosūtīt Tieslietu ministrijai Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV1536.

Citu datumu laikraksti