Varēs sākt medīt ūdensputnus, stirnu kazas un kazlēnus

Sestdien, 14.augustā, sāksies ūdensputnu medību sezona - drīkstēs medīt vairāku sugu pīles un citus putnus. Tā ilgs līdz 15.novembrim.

Sestdien, 14.augustā, sāksies ūdensputnu medību sezona - drīkstēs medīt vairāku sugu pīles un citus putnus. Tā ilgs līdz 15.novembrim. Alūksnes virsmežniecībā informē, ka medību sezona sāksies pulksten 16.00.
Ar 14.augustu drīkstēs medīt laučus, krīkļus, pelēkās pīles, platknābjus, meža pīles, prīkšķes, baltvēderus, garkakļus, lielgalvjus, brūnkakļus, cekulpīles, ķerras, tumšās pīles, melnās pīles, kākauļus un gaigalas. Nošautie putni katram medniekam jāreģistrē medību sezonas kartē.
Publiskajās ūdenstilpēs medīt drīkstēs bez ierobežojumiem, bet pārējās platībās medībām jābūt pieteiktām un saskaņotām ar attiecīgo medību kolektīvu. "Alūksnes Ziņas" jau rakstīja, ka medības līdz 15.septembrim atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, lai ierobežotu nošauto pīļu daudzumu. No 16.septembra līdz 15.novembrim tās būs atļautas katru dienu. Lielāki ierobežojumi ir aizsargājamās teritorijās.
15.augustā sāksies stirnu kazu un kazlēnu medību sezona, kas ilgs līdz 30.novembrim. Stirnāžu medību sezona sākās jau 1.jūnijā un beigsies 30.novembrī. Savukārt zosu medības atļautas ar 15.septembri.
Latvijā būs atļauts nošaut gandrīz 11 500 stirnu kazu un kazlēnu. Šogad Latvijas mežos reģistrēti vairāk nekā 110 000 stirnu, no tām nomedīt drīkstēs aptuveni 20 procentus. Pērn Latvijā nomedīti 15 000 stirnu kazu un kazlēnu.
Alūksnes virsmežniecībā apstiprina, ka tāpat kā lielākajā daļā Eiropas valstu, arī Latvijā eksāmenos mednieka apliecības saņemšanai no nākamā gada būs jādemonstrē māka atpazīt medījamo putnu sugas, bet apmācība pēc jaunās programmas sāksies jau šoruden.
Valsts meža dienests (VMD) jauno mācību programmu plāno izstrādāt līdz septembrim.
Līdz šim medniekiem prasīja atpazīt tikai aizsargājamos putnus, bet medījamie putni bija jāpazīst vispārīgi. Topošajiem medniekiem jāapgūst ar medībām, ieroču apriti un sugu aizsardzību saistītie likumi, medību saimniecības jautājumi, sugu bioloģija un ekoloģija, jāatpazīst dzīvnieku sugas. Vēl mācību programmā ir apiešanās ar ieročiem, drošība medību laikā, medību ētika un tradīcijas, medību suņi, medījamo dzīvnieku slimības, medījuma pirmapstrāde, trofejas un citi jautājumi. Mednieku apmācību var organizēt jebkura mācību iestāde vai mednieku asociācija, bet eksāmenu komisiju veido VMD.
Līdz šim VMD Latvijā ir izsniedzis vairāk nekā 36 000 mednieku apliecību, kas dod tiesības medīt un ir pamatdokuments medību ieroča iegādei. Gadā eksāmenu nokārto aptuveni 250 mednieku.

Citu datumu laikraksti

 • Eiropas kampaņas “Būvē droši!” pasākumi turpinās

  Kampaņu organizē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES...

 • Nekas nav līdz galam izlemts

  Latvijas politiķi izvairās pieņemt konkrētus lēmumus. Mūsdienu politika balstās uz politiskās sadzīvošanas stratēģijām, nevis konsekventiem...

 • Vai pensionāram aizdod naudu?

  Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var aizdot 100 latu operācijai?Vai Alūksnē ir tāda banka vai iestāde, kas pensionāram var...

 • Atbalsta Bībeles muzeja bukleta izdošanu

  Alūksnes pilsētas dome parakstījusi līgumu ar Vācijas vēstniecību par Bībeles muzeja bukleta atjaunošanu. Paredzams, ka to iespiedīs līdz Bānīša...

 • Tiksies ar veselības ministru

  Rīt Smiltenē Ziemeļaustrumu slimokases dibinātāji tiksies ar veselības ministru Rinaldu Muciņu, lai runātu par slimokases pārveidi par SIA.Rīt...

 • Labiekārto Ezeriņu kapličas apkārtni

  Šonedēļ pie Ezeriņu kapsētas kapličas paredzēts vest melnzemi un sēt zālāju. Tas būs pēdējais darbs, ko šovasar veiks kapličas teritorijas...