“Vāverītē” bērniem ir interesanti

Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” piecus un sešus gadus veco bērnu grupā “ Vāverēni “ un divus līdz četrus gadus veco bērnu grupā “Riekstiņi” jau aizdegtas pirmās adventes sveces.

Apes pirmsskolas izglītības iestādē "Vāverīte" piecus un sešus gadus veco bērnu grupā " Vāverēni " un divus līdz četrus gadus veco bērnu grupā "Riekstiņi" jau aizdegtas pirmās adventes sveces. Tātad ir laiks atskatīties uz paveikto pirmajā mācību pusgadā.
"Sākot ar septembri, īpašu uzmanību pievērsām dzimtās zemes iepazīšanai. Mācību programmas vielas sadale ir pašu audzinātāju uzdevums, tāpēc arī apgūstamās zinības ir pakārtotas tēmai par tuvāko apkārtni, savu zemi saistībā ar valsts svētkiem, kā arī latviešu tradīcijām tautas iezīmdienās," saka metodiķe Iluta Apine.
Bērni kopā ar skolotājām izzināja dzimto pilsētu Api un vecāku darbavietas, kā arī apmeklēja Pilssalu un Vides labirintu Alūksnē. "Bērni atzīst, ka viņiem Alūksnē visvairāk ir patikuši izstādē vērojamie putni un to balsis, kā arī lapsiņa. Vairākiem neparasts notikums bija brauciens uz Alūksni ar autobusu un gājiens pār tiltu uz Pilssalu," stāsta Asnates mamma Jana Baltaisbrence.
Bērni iejūtas nopietnās lomās
Pirmā iepazīšanās ar vecāku darbavietām notika bērnudārzā, kur strādā Rinalda māmiņa Anta Virse un Līvas māmiņa Inga Aule. Skolotāja Māra Oto rosināja bērnus iejusties "Vāverītes" darbinieku lomās, piemēram: vadītājas, skolotāju, kurinātāja un citās. Lūk, bērnu vērtējums pēc aizvadītās darba dienas:
Undīne (izvēlējās vadītājas lomu): "Patika šis darbs, jo mācījos iesiet dokumentus, sagatavot papīru, uzskaitīt bērnus."
Lauma (sētnieces lomā): "Darbs nebija grūts, man patīk grābt lapas. Viegli strādāt."
Kārlis (saimnieks): "Darbs patika, jo labojām durvis skapītim un bērnu krēsliņus."
Loretai, Tīnai, Asnatei, Samantai, Rūtai, Elizabetei, kas bija skolotājas, patika mācīt mazos bērnus, kā rotāt cepures, kopā spēlēt domino un iet rotaļās. Elizabete pastāstīja, ka "jaunās skolotājas" pēc darba kopā ar skolotāju - metodiķi I.Apini - pārrunāja darbošanos un analizēja, kas paveicās un kas ne.
Jevgeņija (skolotājas palīdze): "Patika strādāt."
Rita (skolotājas palīdze):
"Man patika gultas klāt."
Līva (skolotājas palīdze): "Es iemācījos uzvilkt spilvendrānu, mēs glīti saklājām gultas."
Gatis un Mairis no kurinātāja Jura Ķauķa mācījušies skaldīt malku. "Pārbaudījām, vai krāsnis ir pietiekami siltas un izkurinātas. Kurinājām arī ugunskuru," stāsta Gatis. Arī Mairim paticis skaldīt malku.
Iepazīst apkārtnes dabu un kultūrvēsturi
Kopā ar Asnates mammu Janu bērni devās apskatīt interesantākās vietas Vaidavas upes malā - Raganu klintis, palieņu pļavu, skudru pūzni, senās estrādes vietu un Apes pilsētas svētkos atklāto laipu pār upi.
Nākamajā tikšanās reizē Jana bērniem grupiņā stāstīja par tūrisma gidu darbu. "Vāverēni" kopā ar skolotājām apmeklēja Elīnas Zālītes memoriālo māju, tajā viņus sirsnīgi sagaidīja bibliotēkas vadītāja Mudīte Kaktiņa. Viņa bērniem saprotamā un tēlainā valodā pastāstīja par rakstnieces dzīvi.
13.novembrī bibliotēkas darbinieces bērnus uzaicināja uz literāru sarīkojumu, veltītu dzejnieka Ojāra Vācieša 70. jubilejai. Pasākuma ideja bija izteikta literāta vārdiem: "Iedod man divas ozolzīles. Katra zīle ir koks. Ozols."
Pie Apes mediķiem
Skolotājas bija uzaicinājušas ciemos Maira māmiņu Inesi Petzāli, viņa ir veterinārārste. Bērni ar interesi vēroja līdzpaņemtos, ikdienas darbam nepieciešamos veterinārās medicīnas instrumentus un speciālos tērpus.
Neparasta mācību ekskursija izvērtās doktorātā pie Simonas māmiņas Ivijas Kaktiņas, kura strādā par medmāsu Sarmas Vaskas ģimenes ārsta privātpraksē. Bērni vēroja medicīnas darbinieku ikdienas pienākumus.
Vēro un darbojas paši
Nākamā ekskursija bija uz SIA "Avesta" veikalu. Tajā strādā Gata māmiņa Līga Kazaka. Te bērni ne tikai vēroja, bet arī praktiski darbojās: fasēja makaronus, līmēja cenu zīmes, svēra augļus un iepirkās.
Interesanta bija ciemošanās uzņēmumā SIA "Apes koks" pie Kārļa tēta Anda Popa. Brīdi bija dzirdama tikai mazo āmuriņu klaudzināšana... Bērni ciemošanos atcerēsies ilgi un, cerams, strādājot dārzā kopā ar vecākiem, lietos kaplīšus ar kokapstrādes uzņēmuma dāvinātajiem kātiem.
Bērni viesojās Apes frizētavās pie Elizabetes māmiņas Guntas Brantes un Ditas Laicenas, skaistumkopšanas salonā, kur tā īpašniece Benita Bunkovska parādīja savu darba prasmi. Šajā dienā katrs bērns bija priecīgs par iegūto jauko pārmaiņu savā izskatā.
Grib zināt, kā mācās skolēni
Mazos "Vāverēnus" ciemos gaidīja arī Renāra māmiņa Līvija Sekača, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 4. klases audzinātāja. Viņa iepazīstināja bērnus ar mācību darbu klasē, jauno skolas bibliotēku, skolotāju istabu, seno lietu kolekciju un datorklasi.
Nākamā ciemošanās reize bija Apes arodvidusskolā pie Loretas tēta Viktora Korkunova un Ritas tēta Jura Ozoliņa, kuri kuri parādīja bērniem arodskolas teritoriju. Interesanta mazajiem ceļotājiem bija tikšanās ar Ināru Markusu - ceļu satiksmes noteikumu pasniedzēju Apes arodskolā viņa darba kabinetā.
Ir norunāts, ka Matīsa Leimaņa māmiņa sporta skolotāja Gunda Purakalne ievadīs bērnus sporta pasaulē lielajā skolas sporta zālē, kur notiek sporta stundas skolēniem.
Svētku noskaņa rudens pasākumos
Kā jau katru rudeni, neizpalika latviešu tautas tradīciju svinēšana Miķeļdienā un Mārtiņdienā. Neparasts bija sētas sakopšanas darbu atveidojums. Tika izspēlētas rotaļas "Jumja ķeršana" un "Deja ar slotu".
Mārtiņdienā bērni ģērbās vecāku sagatavotās maskās, bet vecāki, par pārsteigumu bērniem, bija ķekatnieki. Vadītāja un skolotājas bija sarūpējušas veselīgu Mārtiņdienas cienastu, bet māmiņas - adītu cimdu izstādi.
Bērnudārza vadītāja Velita Miesniece stāsta, ka mazie bērni no "Riekstiņu" grupas aizrautīgi iepazina dzīvo dabu - meža un mājas dzīvniekus. Kopā ar audzinātājām mazie apenieši devās ekskursijās pa mazpilsētu. Pēc tam bērni zīmēja mājas un Pasta ielas akmens bruģi. Šie zīmējumi priecēja apeniešus valsts svētkos izstādē Apes centrā.
Savdabīga bija nodarbība, kurā bērni ar spiedodziņiem zīmēja bruģi un aplicēja dažādus transporta līdzekļus. Bērni rādīja savu veidoto vilcieniņu ar pogu riteņiem, kas ved pie Ziemassvētku eglītes. Pie tam katrai eglītei ir savs sargs - rūķītis. Grupas telpu bērni izrotājuši ar kartupeļu spiedodziņu sniegpārsliņām un aplikācijām. Skolotāju Ivetas Ratsepas un Bangas Smarodas vadībā notiek gatavošanās ziemas saulgriežiem.
I.Apine atzīst, ka laba sadarbība ir izveidojusies ar vecākiem. Audzinātājas aptaujāja māmiņas un tētus par to, kāda ir bērnu attieksme pret mācību darbu un organizētajiem pasākumiem. Audzinātājas interesēja vecāku viedoklis par bērnudārza iekšējās vides problēmām.
"Apes pirmsskolas iestādes darbinieki pateicas visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri iepazīstināja bērnus ar savām darbavietām," saka V.Miesniece.

Citu datumu laikraksti

 • Piedāvā dažādus kultūras pasākumus

  Adventes pasākumi. 7.decembrī pulksten 17.00 Alūksnes rajona Alsviķu kultūras namā iedegs otro svecīti adventes vainagā.Adventes pasākumi -...

 • Lai vairotu gaidīšanas prieku

  Nav vairs aiz kalniem Ziemassvētku svētvakars un arī jaunais 2004.gads, ko aizvadīsim Pērtiķa zīmē. Lai sagādātu prieku sev un citiem, aicinām ieiet...

 • Eglīti var noskatīt valsts mežā

  Iedzīvotāji vienu Ziemassvētku eglīti personiskajām vajadzībām var izraudzīties valsts mežā. Par to nav jāmaksā.Iedzīvotāji vienu Ziemassvētku eglīti...

 • Policija informē

  Dzīvokļiem izsit logus. Alūksnē, Helēnas ielā, 27.novembrī izsists dzīvokļa logs.Dzīvokļiem izsit logus Alūksnē, Helēnas ielā, 27.novembrī izsists...

 • Rīkos karnevālu pogu vācējiem

  Virešu bibliotēkas vadītāja Ausma Agare ar karnevālu gatavojas iepriecināt pagasta pogu vācējus, kas savāktās pogas varēja atpazīt izstādē Dekoratīvi...

 • Noslēgušās rajona skolu basketbola sacensības

  Alūksnes rajona skolu basketbola komandu sacensībās šogad piedalījās pārsteidzoši liels dalībnieku skaits - 400.Alūksnes rajona skolu basketbola...

 • Tests bērna zināšanu pārbaudei pirms skolas

  Kā tevi sauc? (Uzdodiet dažādos variantos šo jautājumu, piemēram, nosauc uzvārdu, nosauc vārdu, kā tevi sauc mamma mājās, kā sauc vecmāmiņa, tētis...

 • Aktivitātes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”

  Esam Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē ar gaišu un saulainu nosaukumu “Pienenīte”. Kā pieneņu pūkas mazuļi katru pavasari izlaidumā izlido uz...

 • ***

  No šodienas laikrakstā reizi ceturksnī veidosim lappusi, kurā atspoguļosim Alūksnes rajona pirmsskolas izglītības iestāžu aktivitāti, dzīvi tajās -...