Vecajiem ļaudīm veselības problēmas papildina sociālās

1.oktobrī būs Veco ļaužu diena, kad lielāku uzmanību sabiedrība pievērš viņu problēmām. Alsviķu pagastā ir apmēram 90 pensionāru, tostarp arī daži cilvēki ar īpašām vajadzībām.

1.oktobrī būs Veco ļaužu diena, kad lielāku uzmanību sabiedrība pievērš viņu problēmām. Alsviķu pagastā ir apmēram 90 pensionāru, tostarp arī daži cilvēki ar īpašām vajadzībām.
"Pagasts ir plašs, cilvēki dzīvo tālu no centra, tāpēc grūtības viņiem sagādā transports. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība to nodrošina. Ja uzzinu, ka kādam vecam cilvēkam ir radušās problēmas, tad kopīgi ar pagasttiesas un pašvaldības policijas pārstāvjiem dodos pie viņa," stāsta Alsviķu pagasta sociālā darbiniece Ligita Podziņa.
Alsviķu pagastā nav daudz vientuļu vecu cilvēku. To skaits nav lielāks par desmit. Pansionātā no pagasta mitinās apmēram tikpat daudz veco ļaužu.
"Ja bērni dzīvo tālu, tad ir kaimiņi, kas viņus aprauga un aiznes pārtikas produktus. Mēs sazināmies telefoniski, viņi nejūtas atstāti novārtā. Pagaidām nav tādas situācijas, kad kādam būtu vajadzīgs sociālais aprūpētājs," stāsta sociālā darbiniece.
Ziemassvētkos pie katra pensionāra dodas pagasta padomes pārstāvji ar dāvanām. Alsviķu pašvaldība finansiālu palīdzību pensionāriem sniedz, ja jāiegādājas brilles un zobu protēzes (ne vairāk kā 15 latus), daļēji sedz izdevumus par ārstēšanos slimnīcā. Vientuļajiem pensionāriem piešķir 20 latus (vai arī malku) tās iegādei pēc pašu izvēles. Veselības polises iegādei atvēl 15 latus, sedz izdevumus līdz 30 procentiem, ja jāapmeklē sociālās rehabilitācijas centrs. Pensionāri var izmantot arī veļas mazgātavas pakalpojumus.
L.Podziņa veic ne tikai sociālā darbinieka pienākumus, bet ir arī feldšere. Tāpēc viņa zina ne tikai veco ļaužu sociālās, bet arī veselības problēmas. "Viņi bieži vien nezina, kāda sociālā palīdzība pienākas. Pārbaudot viņus kā feldšere, uzzinu arī sociālos apstākļus. Veselības problēmas viņiem ir aktuālākas, tās papildina sociālās," saka viņa. L.Podziņa bilst, ka pagastā dzīvojošajiem vecajiem ļaudīm nav raksturīga tendence žēloties par dzīvi un izplūst emocijās.

Citu datumu laikraksti