Veic izmaiņas vidusskolas nolikumā

Lai uzlabotu un precizētu Alūksnes vidusskolas nolikumu, pilsētas domes oktobra sēdē lēma par izmaiņām tajā. Nolikumā minēts, ka vidusskolas skolēnu zināšanu vērtēšana var notikt ieskaišu veidā.

Lai uzlabotu un precizētu Alūksnes vidusskolas nolikumu, pilsētas domes oktobra sēdē lēma par izmaiņām tajā.
Nolikumā minēts, ka vidusskolas skolēnu zināšanu vērtēšana var notikt ieskaišu veidā. Ieskaiti audzēknis var kārtot vēlreiz, ja saņemtais vērtējums ir mazāks par četrām ballēm. Tas jāizdara divu nedēļu laikā (arī slimības gadījumā). Katram 11. un 12. klašu skolēnam mācību gada laikā ir jāizstrādā radoši pētnieciskais (zinātniskais) darbs, vienā tēmā audzēknis drīkst strādāt abus gadus. Nolikumā atrunāts, kā tiek vērtētas skolēnu zināšanas, un uzsvērts, ka reizi mēnesī klases audzinātājs ar sekmju izrakstu informē vecākus par skolēna sekmēm.
Nolikums paredz, ka skolēniem noteikts stundu skaits jāstrādā pie stadiona apkārtnes sakārtošanas, uzkopšanas un tamlīdzīgos darbos, kā arī bibliotēkā skolas administrācijas darbinieka vai audzinātāja vadībā.
Skolēni, iesniedzot dokumentus iestājoties skolā, un skolēni, kas vidusskolā mācās, konkrētā mācību gada laikā iemaksā trīs latus skolas grāmatu fonda papildināšanai, pretī saņemot stingrās uzskaites kvīti.
Nolikums paredz, ka vidusskolā tiek izveidota padome skolas, sabiedrības, pašvaldības un skolēnu vecāku sadarbības nodrošināšanai.

Citu datumu laikraksti

 • Nezina, pa kuru laiku aizskrējusi dzīve

  Veclaicenietis Viktors Plaums zina, kāda vērtība ir smagam un grūtam darbam, cik salda garša ir maizes kumosam.Veclaicenietis Viktors Plaums zina,...

 • Mudina bērnus lasīt grāmatas

  Lai veicinātu bērnu lasītprieku un vēlmi apmeklēt Jaunalūksnes pagasta Kolberģa bibliotēku, tajā rīko interesantus lasīšanas maratonus.Lai veicinātu...

 • Kaķi un suņi vairs nedrīkst ceļot bez pasēm

  Suņu un kaķu īpašniekiem, kas kopā ar mīluli uz kādu Eiropas Savienības dalībvalsti dosies pēc 1.oktobra, uz robežas vajadzēs uzrādīt ne tikai savu,...

 • Divas taisnības - viena vēsture

  Pagājušajā nedēļā bija vairāki politiski sabiedriski notikumi. Pēkšņās premjera Induļa Emša problēmas ar veselību neietekmēja Latvijas politikas...

 • Sāk ganīties pirmās gaļas šķirnes govis

  Gaujienas pagasta zemniekam Andrim Jegorovam atvestas gaļas šķirnes baltas, melnas un brūnas govis, kas turpmāk ganīsies Ziemeļgaujas ielejā un...

 • Rīko Rudens balli un savdabīgu loteriju

  Gandrīz 200 ilzeniešu sestdien tikās Rudens ballē, kur lustējās, saņēma pateicību no pagasta padomes un piedalījās loterijā, kurai laimestus bija...