Veidos rajona sieviešu klubu apvienību

Alūksnē ir jāveido rajona sieviešu klubu apvienība, kas koordinētu šo organizāciju darbu un nodrošinātu saikni ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību.

Alūksnē ir jāveido rajona sieviešu klubu apvienība, kas koordinētu šo organizāciju darbu un nodrošinātu saikni ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību. Par to vienojās sieviešu klubiņu pārstāves, kas pagājušajā ceturtdienā bija pulcējušās Alūksnes sociālās palīdzības centrā.
Šī bija pirmā rajona sieviešu klubiņu pārstāvju informatīvā sanāksme, taču dāmas nolēma, ka turpmāk tiksies regulāri katra mēneša ceturtajā trešdienā pulksten 11.00. Tāpat tika pieņemts arī lēmums veidot rajona sieviešu klubu apvienību ar centru Alūksnē, kas nodrošinātu to iekļaušanos Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) sastāvā.
Malienas dāmu kluba "Saulessvece" vadītāja Mudīte Pētersone, kas jau vairākkārt piedalījusies LLSA sanāksmēs, pastāstīja, ka šī organizācija ir izveidota ar mērķi aktivizēt lauku sievietes un palielināt viņu ietekmi uz valsts un pašvaldību institūcijām. LLSA organizē pasākumus zināšanu papildināšanai projektu izstrādē, psiholoģijā, politikā, svešvalodās un jautājumos par Eiropas Savienību. Tā arī sagatavo sievietes vadīt savu organizāciju un lobēt tās intereses, veidot dažādus apmācības centrus, izstrādāt biznesa plānus un attīstīt iniciatīvu.
"Iesaistīšanās Latvijas Lauku sieviešu apvienībā man dod iespēju "izkustēties" no mājām, veidot jaunus kontaktus ar līdzīgi domājošām sievietēm dažādās Latvijas vietās, kā arī pamanīt jaunas projektu iespējas," stāsta M.Pētersone. Viņa uzsver, ka organizācijas tikšanās notiek katra mēneša trešajā trešdienā pulksten 10.00 Rīgā, Republikas laukumā 2.
Ilzenes pagasta dāmu kluba "Baltā puķe" vadītāja Rudīte Pehlaka stāstīja par otro Alūksnes rajona dāmu klubiņu salidojumu "Cepuru balle", kas šā gada pavasarī notika Ilzenē, pulcējot vienkop vairāk nekā 150 rajona sieviešu klubu dalībnieces. Tik plašs pasākums bijis iespējams, pateicoties pagasta pašvaldības atbalstam un kluba dalībnieču nesavtībai un entuziasmam. Daloties priekā par paveikto, R.Pehlaka uzsvēra, ka, apvienojoties klubiņā, sievietēm ir iespēja darīt to, kas vislabāk patīk - braukt ekskursijās, tikties ar interesantiem cilvēkiem, klausīties izglītojošas lekcijas, izstrādāt projektus, iesaistīties sportiskās aktivitātēs un atpūsties saturīgos pasākumos.
Savukārt Bejas interešu klubiņa "Pīlādzis" vadītāja Ārija Bērziņa pamanījusi, ka cilvēkiem patīk netradicionāli pasākumi. Vēl tagad "Pīlādža" dalībnieces atceras literāro tiesu par seriālu "Hameleonu rotaļas", Ziemassvētku brīnuma meklējumus Zvārtavas pilī, braucienu uz Gulbenes rajonu pie Latvijā slavenā vīnogu selekcionāra un dzejnieka Andraša Fazekaša, kā arī ekskursiju uz Spīdzenieku pilskalnu un viesošanos pie Solveigas Selgas un Jāņa Poļa. "Cilvēki grib iet sabiedrībā, grib parunāties. Ja tu esi palicis viens savās mājās, cik ilgi runāsies ar kaķi? Neizteiktais pamazām uzkrājas dvēselē un sāk nomākt," saka Ā.Bērziņa. Klubā "Pīlādzis" sākumā piedalījušies tikai vecākā gadagājuma ļaudis, bet nu tas apvieno aptuveni 40 cilvēkus vecumā no 30 līdz 80 gadiem.
Šajā tikšanās reizē tika uzklausīts Alūksnes rajona zemnieku biedrības pārstāves Lāsmas Kronbergas stāstījums par iespējām nelielām sieviešu grupām saņemt mikrokredītus sava biznesa uzsākšanai un attīstīšanai, kā arī Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centra biroja vadītājas palīdzes Solvitas Strazdiņas sniegtā informācija par diskrimināciju Latvijā.

Citu datumu laikraksti

 • Dārza darbi jūnija otrajā pusē

  Mitruma apstākļi labi, dažviet pēc pērkona negaisa arī pārmitrs, vislabākie apstākļi nezāļu attīstībai, vēl pēdējais piegājiens to apkarošanai,...

 • Lauksaimniekiem - izdevīgāki kredīti

  Lauksaimnieki joprojām var pietiekties divās kreditēšanas programmās ar zemākām procentu likmēm - Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju...

 • Senču optimisms palīdz uzvarēt pārbaudījumus

  Mālupiete Ināra Garā it nemaz neatgādina rūpju nomāktu sievieti, lai gan pārbaudījumu dzīvē droši vien bijis vairāk nekā citiem.Mālupiete Ināra Garā...

 • Remontē skolu un gatavojas jubilejai

  Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā korpusā, 2.stāvā, šomēnes uzsākts kosmētiskais remonts.Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā...

 • Ciemiņus gaida sakoptā pilsētvidē

  Alūksnē pirmo reizi šogad appļauti zālāji. Pļaut varēja arī parkā, kur likvidēti janvāra vētras postījumi, aizvesti izgāztie koki un savākti zari,...

 • Pagastā Jāņus šogad svinēs agrāk

  Pededzes pagasta deputāti sēdē izskatīja iesniegumus par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām, par pirmpirkuma tiesību piešķiršanu un atteikšanos...