Vēl neuzsāks “800+” darbus

Šovasar Alūksnē vēl neuzsāks praktiskus darbus projektā “800+”, jo ir izmainījies projekta īstenošanas grafiks.

Šovasar Alūksnē vēl neuzsāks praktiskus darbus projektā "800+", jo ir izmainījies projekta īstenošanas grafiks.
Pašlaik Valsts vides aizsardzības programmas "800+" projekta īstenošanai Austrumlatvijas upju baseina 18 pašvaldībās ir iztērēti jau 550 000 latu, bet pilsētās celtniecības darbi praktiski vēl nav sākti. "Projekts ir apjomīgs, grūti pārskatāms un vadāms, tādēļ process nerit pēc sākotnējā grafika. Projekta izpētes darbus sāka 1999.gadā un plānoja, ka līdz 2005.gadam visu varēs pagūt, bet tik ātri tas nenotiks. Līdz aprīļa beigām ceram saņemt aptuveno projekta ieviešanas grafiku. Zināms, ka būvniecības darbi risināsies 2005. un 2006.gadā," stāsta Alūksnes pilsētas domes izpilddirektors Uldis Ozols.
Pagarina dokumentu iesniegšanas laiku
"800+" projekts ietver trīs lielus līgumus. Pirmais no tiem ir par dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu un ūdens ņemšanas vietu ierīkošanu, otrais - par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu montāžu, bet trešais - par kanalizācijas un ūdensvadu tīklu paplašināšanu. U.Ozols atzīst, ka pirmajā līgumā paredzētie darbi rit gandrīz pēc grafika, bet otrajā un trešajā - ne.
"Pērn decembrī Alūksnē ieradās 28 firmu pārstāvji un praktiski iepazina situāciju. Piedāvājumus par veicamajiem projektēšanas un būvniecības darbiem firmām bija jāiesniedz līdz šā gada 22.martam. Termiņu pagarināja līdz 24.aprīlim, bet nu tas ir pagarināts līdz 24.maijam, dodot laiku izstrādāt labākus piedāvājumus. To vērtēšanā piedalīsies arī pašvaldību pārstāvji. Par uzvarētājiem atzīs vairākas firmas, bet konkrētai firmai šie darbi būs jāveic, piemēram, trijās vai četrās pašvaldībās. Caur pašvaldību uzņēmumu valsts kases kontiem tiks virzīta visu veicamo darbu finanšu plūsma. Alūksnē tas būs komunālo pakalpojumu uzņēmums "Rūpe"," norāda U.Ozols.
Arī otrā līguma - par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām - konkursa dokumentiem bija jābūt gataviem 22.martā, bet arī šo laiku pagarināja līdz 22.maijam. "Trešais līgums - par kanalizācijas un ūdensvadu tīklu paplašināšanu - īstenojas vislēnāk. Firmas, kas ieguvušas tiesības īstenot "800+" projekta pirmo un otro līgumu, veic gan tehnisko projektēšanu, gan celtniecību, savukārt trešajā līgumā šos darbus veic dažādas firmas - viena projektēšanas, bet cita - celtniecības darbus," klāsta U.Ozols.
Iegādāsies jaunas iekārtas
Viņš uzsver, ka, īstenojot "800+" projektu, Alūksnē iegādāsies daudz jaunu iekārtu. Tādas būs gan dzeramā ūdens ņemšanas vietās, gan atdzelzošanā, gan notekūdeņu attīrīšanā. Iespējams, ka tiks atbalstīts priekšlikums par jaunu, automātisko notekūdeņu pārsūknēšanas staciju būvi pašreizējo vietā Skolas ielā un Baložu bulvārī. "Ievietot jaunas iekārtas būs lētāk nekā remontēt pašreizējās. šaubos, ka šos darbus uzsāks vasaras beigās. Protams, mēneša laikā var pagūt ierakt ūdensvadu no Helēnas ielas pa Alsviķu un Ošu ielu līdz slimnīcai, bet viss ir atkarīgs no tā, vai konkursa dokumenti trešajam līgumam būs sagatavoti jaunajā termiņā - jūlijā," vērtē domes izpilddirektors.
Vietā, kur pilsētā paredzēts būvēt ūdens ņemšanas ietaises, vēl nav līdz galam atrisināts jautājums par zemes īpašumu. Šis īpašums pieder Amerikā dzīvojošam latvietim, kas ir ar mieru to atdot Alūksnes pilsētas domes vajadzībām, pretī saņemot līdzvērtīgu zemes platību. "Tagad īpašnieka pilnvarotā persona būs krustdēls, kas ir Amerikas izcelsmes uzņēmējs Latvijā un vēlas biznesu attīstīt arī Alūksnē, tādēļ šo jautājumu varēsim atrisināt ātrāk," saka U.Ozols.
Būs nepieciešams speciālists
Sākotnējie projekta "800+" finanšu aprēķini bija pārspīlēti un Alūksnē veicamajiem darbiem bija paredzēts aptuveni par 400 000 latiem vairāk, nekā prognozēts. Tad Vides ministrija pieprasīja pašvaldībai izstrādāt papildu veicamo darbu sarakstu.
"Tajā iekļāvām ūdensvadu izbūvi pilsētas ielās, kur to nav - Latgales, Annas, Lazdu, Rijukalna, Uzvaras, Merķeļa, Miera un citās ielās. Taču izrādījās, ka šajā gadījumā veikt papildu darbus neatļauj Iepirkuma likums, tādēļ Vides ministrija nolēma šos darbus īstenot tikai pēc tam, kad celtniecības firmām būs beigušies izsludinātie konkursi un būs zināms vajadzīgo līdzekļu apmērs un to atlikums," stāsta U.Ozols.
Viņš vērtē, ka Alūksnes pilsētā būs nepieciešams speciālists, kas nodarbosies tikai ar "800+" projekta jautājumiem, diendienā sekos projekta realizācijai, kontrolēs to un kontaktēsies ar Vides ministriju un celtniekiem. " Manuprāt, vislabāk būtu, ja tāds darbinieks būtu "Rūpē", jo pēc projekta realizācijas jaunos objektus apsaimniekos šis uzņēmums," saka U.Ozols.

Citu datumu laikraksti

 • Vai esam gatavi upuriem?

  Mūsu valsts augstākās amatpersonas un politiķi meklē jaunas prioritātes ārpolitikā, nepieciešami jauni izaicinājumi un mērķi.Mūsu valsts augstākās...

 • Eiropas dienas svinēs plaši

  Eiropas nedēļas pasākumi, kas iezīmēs Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, paredzēti Alūksnes rajona skolās, bibliotēkās, kultūras iestādēs un...

 • Skolā vēlas organizēt humora šovu

  Joku dienā aprīļa beigās Liepnas vidusskolā vēlas organizēt humora šovu vai sacensības starp klašu grupām.Joku dienā aprīļa beigās Liepnas vidusskolā...

 • Sāpes nespēj izdzēst sievietes dzīvotspēju

  Zeltiņu pagastā ne katrs zina stāstīt, kur sastapt Noru Arāju. Toties Ombas dzīvesvietu parādīs pat bērni.Zeltiņu pagastā ne katrs zina stāstīt, kur...

 • Deputāti paziņo par ienākumiem

  Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Grūbe ienākumu deklarācijā Valsts ieņēmumam dienestam norādījis, ka pērn domē nopelnījis algu...

 • Veic darījumus ar nekustamiem īpašumiem

  Alūksnē nesen sācis darbu SIA “Vidzemes īpašumi” birojs, kas veiks darījumus ar nekustamiem īpašumiem, sniegs juridiskus pakalpojumus un finanšu...