Vēl tikai novembrī var pieteikties zemes izpirkšanai

Vairs tikai desmit dienas zemes pastāvīgie lietotāji var pieteikties tiem lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanai.

Vairs tikai desmit dienas zemes pastāvīgie lietotāji var pieteikties tiem lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanai. Valsts zemes dienesta Alūksnes rajona nodaļā ir iesniegti 42 izpirkšanas pieprasījumi un pieprasītas
56 zemes vienības ar kopējo platību 112,55 hektāri.
Valsts zemes dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Goba atgādina, ka likumdošanā noteiktais termiņš ir 30.novembris. Ja līdz tam nebūs iesniegti zemes izpirkšanas pieprasījumi, tad nebūs vairs tiesību pretendēt izpirkt zemi par kadastrālo vērtību, maksājot privatizācijas sertifikātos. Ja nebūs arī zemes nomas līguma ar pašvaldību, tā pēc 30.novembra tiks ieskaitīta zemes reformas pabeigšanai paredzētajās zemēs un bijušajam lietotājam nebūs vairs tiesību to apsaimniekot.
Zemes dienests atgādina, ka ar 2008.gada 1.janvāri stāsies spēkā aktualizētas kadastrālās vērtības. Lauku zemes prognozēto kadastrālo vērtību pieaugums rajonos ir 1,5 līdz 3,4 reizes, valstī vidēji - apmēram 2 reizes. Lai paspētu izpirkt zemi pēc šobrīd spēkā esošās kadastrālās vērtības, ir jāizmanto iespēja līdz gada beigām veikt priekšapmaksu vai laikus jāiesniedz zemes dienestā iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Turklāt jāņem vērā, ka lēmuma sagatavošanai nepieciešamais laiks ir 1 mēnesis no iesnieguma saņemšanas brīža. Normatīvie akti paredz, ka pastāvīgā lietošanā piešķirtā zeme jāizpērk par kadastrālo vērtību. Ja gadījumā zemes pastāvīgais lietotājs ir miris, zemes izpirkšanai var pieteikties viņa mantinieki.

Citu datumu laikraksti

  • Apmāca konfliktu risināšanā

    E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Alūksnes vidusskola pagājušajā nedēļā piedalījās Bērnu un ģimenes ministrijas rīkotajā konferencē...

  • Sākas pieteikšanās konkursam

    Sākot ar šo nedēļu, Sabiedrības veselības aģentūra aicina 7.-8.klašu skolēnus pieteikt savas klases dalību projektam „Nesmēķējošā klase...

  • Pavāru klase gatavo Mārtiņdienas mielastu

    Mārtiņdiena 10.novembrī iezīmējas ar rudens beigām un ziemas sākumu, bet tradīcijas vēsta, ka šie svētki svinami jau visu nedēļu.Mārtiņdiena...