Vēl var pieteikties atbalsta saņemšanai

Lauku atbalsta dienests jau informējis, ka 2005.gadā atbalsta maksājumu Lauku attīstības plāna pasākuma “Agrovide” apakšpasākumā “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes.

Lauku atbalsta dienests (LAD) jau informējis, ka 2005.gadā atbalsta maksājumu Lauku attīstības plāna pasākuma "Agrovide" apakšpasākumā "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu - Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu - audzētāji.
Lai šo maksājumu saņemtu, lauksaimniekam līdz 2005.gada 1.septembrim ir jāiesniedz LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) aizpildīts iesniegums - pasākuma "Agrovide" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" iesniegums 2005.gadā - kā arī šķirnes dzīvnieku audzētāju asociāciju atzinuma oriģināls.
Iesniegumu veidlapas var saņemt katrā LAD RLP vai LAD mājas lapā "www.lad.gov.lv" sadaļā "ES atbalsts".
Piesakoties uz lauku attīstības plāna pasākuma "Agrovide" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalstu, lauksaimniekam uz pieciem gadiem jāuzņemas šādas saistības - dzīvnieku nedrīkst pārdot, dāvināt, nodot vai kā citādi atsavināt, kā arī likvidēt, izņemot īpašus gadījumus. LAD atgādina, ka aizpildīts iesniegums un šķirnes dzīvnieku audzētāju asociāciju atzinuma oriģināls 2005.gadā jāiesniedz arī tiem pretendentiem, kas uz šā pasākuma atbalstu pieteicās 2004.gadā. Pretējā gadījumā pretendentam būs jāatmaksā saņemtais atbalsts par 2004.gadu. Ja lauksaimnieks 2005.gadā vairs nevēlas turpināt iepriekšējā gadā uzņemtās saistības, piemēram, ir pārdevis savas Latvijas zilās šķirnes govis vai Latvijas baltās cūkas citam lopkopim, tad abiem pretendentiem LAD RLP ir jāiesniedz aizpildīta veidlapa "Saistību nodošana un pārņemšana "Agrovides" apakšpasākumam "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"". Šī veidlapa ietver arī apliecinājumu, ka uzņemtās saistības turpinās dzīvnieka jaunais saimnieks. Pretējā gadījumā lauksaimniekam, kurš dzīvnieku ir pārdevis, jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts.
Savukārt, ja saistību perioda laikā subsidējamais dzīvnieks ir nokauts tāpēc, ka ir beidzies tā produktīvais vecums vai tas ir cietis un nav ārstējams, tad LAD RLP lauksaimniekam jāiesniedz veterinārārsta slēdziens par dzīvnieka nāves cēloni.
Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām saistībā ar maksājumu saņemšanu, LAD aicina lauksaimniekus laikussniegt informāciju valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" par izmaiņām ganāmpulkā un ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrāciju.
LAD atkārtoti atgādina, ka atbalsta pretendentiem, kuri saskaņā ar lauku attīstības plāna pasākumu "Agrovide" 2005.gadā saistību pārņemšanas vai nodošanas rezultātā ir palielinājuši vai samazinājuši apsaimniekojamās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības salīdzinājumā ar 2004.gadu, jāiesniedz LAD RLP aizpildītu saistību nodošanas - pārņemšanas veidlapu, ja tas vēl nav izdarīts. Šo veidlapu var atrast informatīvajā brošūrā "Rokasgrāmata platību maksājumu saņemšanai 2005.gadā" vai arī saņemt RLP.

Citu datumu laikraksti

 • Pļaujas svētkos kurinās podnieku cepli

  Alūksnes Pilsētas svētkos keramiķi prezentēja pārvietojamu apdedzināšanas krāsni.Alūksnes Pilsētas svētkos keramiķi prezentēja pārvietojamu...

 • Būs pasākums jaunajiem skolotājiem

  Nākamnedēļ Alūksnes rajonā risināsies jaunajiem skolotājiem veltīts pasākums “Pa Grestes pedagoģisko atziņu ceļiem”.Nākamnedēļ Alūksnes rajonā...

 • Sāk apsekot lauku saimniecības

  No 13. līdz 29.augustam Alūksnes rajona pagastos notiek lauku saimniecību struktūras apsekojums.No 13. līdz 29.augustam Alūksnes rajona pagastos...

 • Būs zvaigžņu lietus

  Naktī no 12. uz 13.augustu Latvijā būs novērojams zvaigžņu lietus.Naktī no 12. uz 13.augustu Latvijā būs novērojams zvaigžņu lietus. Sākot no jūlija...

 • Rīgā - jaunas, labākas iespējas

  Pēc pārnākšanas strādāt uz Rīgu es nopelnu gandrīz divreiz vairāk nekā iepriekš, turklāt noteikti izmantošu arī citas labās iespējas, kas paveras...

 • Suminās sakoptāko sētu saimniekus

  Līču ģimene: lepojas, ka dzīvo sakārtotā vidē. Mārkalnē piektdien un sestdien notiks pagasta svētki “Nāc gavilēt!”, kuros galvenais notikums -...