Vēlas izveidot Kopienu fondu

Šonedēļ Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrā bija tikšanās, kuras laikā pārrunāja iespēju Alūksnē veidot Kopienu fondu.

Šonedēļ Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrā bija tikšanās, kuras laikā pārrunāja iespēju Alūksnē veidot Kopienu fondu. Tas vāktu līdzekļus dažādu sabiedrības iniciatīvu īstenošanai, realizējot aktuālus projektus, organizējot projektu konkursus līdzekļu saņemšanai, kā arī atbalstot labas idejas.
"Kopienu fonda ideja ir pārmantota no Amerikas, kur šajā jomā jau ir veiksmīga pieredze. Mūsdienās to izmanto daudzās Eiropas valstīs, arī mūsu kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā. Latvijā pirmais Kopienu fonds ir nodibināts Talsos, kur tas jau guvis labus panākumus. Baltijas-Amerikas Partnerattiecību programmas atbalstītā projektā tiek izstrādātas iespējamā Alūksnes Kopienu fonda pamatnostādnes.
Projektā iesaistām cilvēkus, kas varētu darboties šāda fonda valdē un būt tā atbalstītāji," stāsta Alūksnes pilsētas domes projektu vadītāja Santa Stopniece. Diskusijā Alūksnes NVO centrā piedalījās šā centra koordinatore Dzintra Zvejniece, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš, Baltijas-Amerikas Partnerattiecību programmas direktore Ieva Morica, Nevalstisko organizāciju centra kopienu filantropijas koordinatore Inese Danga, kā arī citi iesaistītie un interesenti.
"Viņi uzsvēra nepieciešamību piesaistīt pilsētai vairāk līdzekļu un sekmēt sabiedrības aktivitāti, apsprieda piemērota, enerģiska un spējīga vadītāja nozīmīgumu un diskutēja par to, vai šā fonda darbība nepārklāsies ar jau esošo sabiedrisko organizāciju aktivitātēm," saka S.Stopniece. Viņa saka, ka Alūksnes iedzīvotāju viedokļu apzināšana par šiem jautājumiem turpināsies.

Citu datumu laikraksti