Vēlas pētīt pagasta iedzīvotāju dialektu

Jaunalūksnes pagasta novadpētniecības centra vadītājas pienākumus pusgadu veic Jolanta Baldiņa.

Jaunalūksnes pagasta novadpētniecības centra vadītājas pienākumus pusgadu veic Jolanta Baldiņa. Viņai ir daudz ieceru, kā pašvaldībā attīstīt novadpētniecību un kultūras dzīvi, rakstot projektus un piesaistot līdzfinansējumu.
"Tas man bija jauns pārbaudījums, bet, palīdzot kādreizējai vadītājai Līvijai Paeglei un Jaunalūksnes pagasta padomes priekšsēdētājai Benitai Jušvajevai, visu lēnām apgūstu. Man patīk šis darbs, esmu pateicīga cilvēkiem, kas mani atbalsta. Šis ir darbs, kuram varētu veltīt 24 stundas diennaktī un vēl šķistu par maz. Esmu uzsākusi sadarbību ar pārējiem pagasta kultūras darbiniekiem un Bejas pamatskolu. Lai gan Kolberģis no Bejas atrodas nepilnu desmit kilometru attālumā, veiksim kopējas aktivitātes," stāsta J.Baldiņa.
Maija sākumā viņa ir iecerējusi Bejas tautas namā iekārtot izstādi. "Iepazīstot kādreizējā Bejas skolas muzeja (tagad Jaunalūksnes pagasta novadpētniecības centrs) materiālus, es atradu interesantu albumu "Mana novada skaistums". Tajā ir fotogrāfijas par pagastu, tādēļ radās doma Eiropas nedēļā iekārtot izstādi. Tajā parādītu, ar ko savā pagastā varam lepoties, kas ir mūsu pašu roku saudzēts, mūsu darba saglabāts. Izstādē būtu apskatāmi dažādi fotoattēli un lasāma novadnieku dzeja," saka J.Baldiņa.
Viņa aicina gan pagasta, gan citus iedzīvotājus būt atsaucīgiem un līdz 20.aprīlim iesniegt izstādei fotogrāfijas. "Tās var iesniegt gan Bejas bibliotēkā, gan pagasta padomē. Tā būs ceļojoša izstāde un būs apskatāma gan Bejā, gan Kolberģī. Mūsu pagastā dzīvo daudz talantīgu cilvēku. Iespējams, ka plašākai sabiedrībai viņi nevēlas savu talantu izrādīt, bet pagasta cilvēkiem viņi to varētu parādīt," uzsver J.Baldiņa.
Kultūrkapitāla fondam viņa vēlas iesniegt projektu, lai gūtu līdzekļus Jaunalūksnes pagasta iedzīvotāju dialekta pētīšanai. "Studiju laikā es rakstīju darbu "Malēniešu izloksne" un pētīju cilvēku valodu. Gribētos to turpināt, izpētot pagasta cilvēku valodu. Ja projektā gūtu līdzekļus, tad šā darba veikšanā varētu iesaistīt arī pagasta bērnus. Diemžēl sabiedrība paliek multikulturāla un pazaudē savu īpašo identitāti, tādēļ gribas, lai bērni vismaz muzeja materiālos var aplūkot, kā tad cilvēki agrāk runājuši. Noteikti rakstīsim arī citus projektus," klāsta J.Baldiņa.
"Manuprāt, daudzi cilvēki priecājas par mūsu novadpētniecības centru un to, cik daudz tajā ir izdarīts līdz šim. Mans uzdevums ir izpētīt savāktos materiālus un turpināt Līvijas Paegles iesākto. Mūsu pagastā maz ir pētīta Latvijas Atmodas vēsture, tādēļ arī to nepieciešams dokumentēt. Noteikti saglabāsim Bejas interešu klubiņa "Pīlādzis" ieviestās tradīcijas, piemēram, Jāņu dienas tirdziņu, kā arī sadarbībā ar kultūras darbiniekiem ieviesīsim jaunas, piemēram, Ģimeņu vakaru," apgalvo J.Baldiņa.
Jaunalūksnes pagasta padomes budžetā šogad novadpētniecības centram paredzēts lielāks budžets nekā pērn. B.Jušvajeva norāda, ka šogad pabeigs remontēt muzeja jumtu un nomainīs elektroinstalāciju.
"Man ir klusa iecere, ko kopā ar Jolantu gribētu realizēt. Mūsu novadpētniecības centru ir apmeklējuši daudzi precēti pāri savā kāzu dienā. Pašvaldība vēlas sakārtot skolas dīķa apkārtni, kas ir blakus novadpētniecības centram. Būtu jauki organizēt talku, aicināt palīgā šos precētos pārus un pie dīķa sastādīt kokus. Tā būtu patīkama atmiņa viņiem un pašvaldībā būtu vienas sakoptas vietas vairāk," saka B.Jušvajeva.

Citu datumu laikraksti

 • Būs vieglāk pārvietoties

  Arodapmācības un rehabilitācijas centrā “Alsviķi” ir ierīkots pacēlājs. Tas dod iespēju pieciem skolas audzēkņiem patstāvīgi bez citu palīdzības...

 • Izvirza kandidātus

  Alūksnes rajona pašvaldībām līdz 8.aprīlim bija jāvienojas, kuras no tām izvirzīs īpaši atbalstāma reģiona statusa piešķiršanai. Vidzemes attīstības...

 • Bērnudārzam cels jaunu malkas šķūni

  Malienas pagasta padome pašvaldības speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš” šogad ir iecerējusi uzcelt jaunu malkas šķūni.Malienas...

 • Kļūdas labojums

  Laikraksta “Alūksnes Ziņas” 25.marta numurā rakstā “Vokālie ansambļi ieskandina pavasari” ir kļūda. Veclaicenes pagasta jauktais ansamblis vokālo...

 • Uzņēmēju dienās notiks seminārs

  Alūksnes Uzņēmēju dienu laikā paredzēts organizēt semināru “Par Eiropas Reģionālā attīstības fonda izmantošanas iespējām uzņēmējiem”.Alūksnes...

 • Bērni projektēs atpūtas laukumus

  Alūksnes rajona bērni varēs piedalīties konkursā “Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukuma iekārtošana”, izstrādājot un iesniedzot savus...