Vēlas samaksu par kultūras darba kvalitāti

Vadītāja: 11 gados paveiktais nav pietiekami novērtēts.

Vadītāja: 11 gados paveiktais nav pietiekami novērtēts
Gaujienas pagasta kultūras nams vienmēr saista ar interesantiem un vērienīgiem pasākumiem. Pašdarbnieki un kolektīvu vadītāji strādājuši gandrīz visu vasaru bez atelpas, bet jauno sezonu kultūras nama vadītāja Laima Poševa sāk neapmierināta.
"Mums ir 11 kolektīvi, iespējams, būs vēl viens. Vieglāk ir tiem kultūras darba organizatoriem, kam ir viens divi kolektīvi. Turklāt alga abos gadījumos ir gandrīz vienāda. Man ir sāpīgi, ka paveikto atbilstoši nenovērtē. Pagasts kultūras jomā ir guvis atzinību, bet es jūtos kā muļķe ar goda rakstu," salīdzina L.Poševa.
Pašvaldība uztur kultūras namu, maksā tā direktorei un kolektīvu vadītājiem. Trūkst līdzekļu, lai varētu palielināt algu. Laima uzskata, ka kultūras darbiniekus varētu vērtēt tāpat kā skolotājus. Atbilstošu piemaksu vajadzētu nodrošināt no valsts budžeta. "Vai mēs esam sliktāki par pedagogiem un ārstiem? Skolotājiem katru gadu nosaka, cik liela būs piemaksa. Kaut kāda sistēma ir vajadzīga arī mūsu darba vērtējumā," spriež L.Poševa.
Jauktais koris gatavo svētku programmu Latvijas neatkarības gadadienai. Decembrī pagastā būs četru koru draudzības vakars. Kopā ar mūzikas skolas audzēkņu ansambli koris piedalīsies Ziemassvētku koncertos Smiltenes un Palsmanes baznīcā. Savās mājās atkal būs konkurss "Garšīgais pīrādziņš", kur katrs piedāvā savu "ražojumu".
Bērnu dramatiskais kolektīvs ar izrādi 22.oktobrī brauks uz Api. Līnijdeju grupai jau bija sadancošanās ar četriem kolektīviem. Šajā sezonā darbību atsāks sieviešu vokālais ansamblis.
L.Poševu uztrauc benzīna cenu pieaugums, jo pašdarbniekiem būs mazāk iespēju izmantot transportu.

Citu datumu laikraksti