Vēlas skaidrību par attīstības iespējām

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis ir nosūtījis vēstuli valdībai, Pašvaldību savienībai un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomei, lai noskaidrotu, vai patiesa ir informācija, ka nākamajā plānošanas periodā novadam nebūs pieejams finansiāls atbalsts, kāds tika paredzēts Austrumu pierobežas pašvaldībām.


“Tā ir liela nauda – 2 līdz 2,5 miljoni latu, kas vairākos plānošanas dokumentos Alūksnes novadam bija iezīmēta kā atbalsts Austrumu pierobežas pašvaldībām. Lemjot par novada attīstības plāna īstenošanu, esam ar to rēķinājušies, tāpēc gadījumā, ja šī finansējuma nebūs, tad būs arī jāatsakās no daudzām iecerēm. Protams, skaidrība ir vajadzīga jau tagad, kad tiek veidots nākamā gada budžets,” norāda A.Dukulis.
Pašvaldībai ir informācija, ka iepriekš paredzētais atbalsts Austrumu pierobežai sarunās ar Eiropas Komisiju saņēmis iebildumus, tāpēc tas tiek paredzēts tikai Latgales plānošanas reģionam. Tāpēc pašvaldības nosūtītājā vēstulē tiek lūgts oficiāls apliecinājums vai noliegums šai informācijai. Vēstulē arī norādīts, ka Austrumu pierobeža apvieno pašvaldības, kurām to ģeogrāfiskā novietojuma dēļ ir raksturīgi specifiski izaicinājumi un attīstības iespējas, kas pārsniedz vienas pašvaldības robežas. Austrumu pierobeža kā daļa valsts teritorijas ir iekļauta vairākos valsts attīstības dokumentos nākamajam plānošanas periodam. “Ja pašvaldības rīcībā nonākusī informācija ir patiesa, lūdzu skaidrojumu, kāpēc tas tiek darīts, kādi ir Eiropas Komisijas iebildumi, kā šie iebildumi tika aizstāvēti no Latvijas puses un kā tiks īstenots plānošanas dokumentos minētais mērķis un izpildīti tajos noteiktie rīcības virzieni,” vēstulē jautā A.Dukulis.
Starp Latvijas Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritātēm ir paredzēts radīt priekšnoteikumus ekonomiskās aktivitātes uzlabošanai Austrumu pierobežā. Arī reģionālās politikas pamatnostādnēs ir noteikts atbalsts Austrumu pierobežai, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu radīšanu, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. ◆

Citu datumu laikraksti

 • Muzejam jauna vadītāja

  Muzejam jauna vadītāja

  Vakar, ar deputātu balsojumu 14 par un 1 pret, par jauno Alūksnes muzeja vadītāju tika apstiprināta Marita Oldere.Pieteikšanās vakantajai muzeja...

 • Afiša

  29.novembrī ◆ 16.00 Apes bibliotēkā viesosies Trapenes pagasta muzejs ar novadniekam Ojāram Vācietim veltītu uzvedumu „…es tev dāvinu laiku”....

 • Gremdēties mierā

  Gremdēties mierā

  21.decembrī pulksten 14.00 Alūksnes Sv. Bonifācija Romas katoļu baznīcā skanēs Latvijas Nacionālās operas solistes Evitas Zālītes, grupas “Pērkons”...

 • Audzina trīs mazmazmeitas

  Audzina trīs mazmazmeitas

  “Visu mūžu esmu audzinājusi bērnus: vispirms savus trīs, tad māsas meitu, dēla trīs bērnus un tagad – mazmazmeitas,” atzīst Liepnas pagasta...

 • Mudina uz veselīgāku dzīvesveidu

  Mudina uz veselīgāku dzīvesveidu

  Šonedēļ “Food Union” piena dzēriena zīmols Rasēns sakarā ar kampaņu “Kustība par kustību” viesojās Strautiņu pamatskolā. Bērni varēja kopā ar Rasēnu...

 • Alūksnē būs “Tumšas-gaišas dienas”

  Alūksnes pilsētas tautas namā 8.decembrī pulksten 16.00 ar jaunu programmu, jaunu mūzikas albumu un jaunām dziesmām viesosies “Brīnumskapis”. Pārsla...

 • Laima, par mums lem(i), sargā mūsu zemi! 7

  Laima, par mums lem(i), sargā mūsu zemi!

  Kopš senseniem laikiem cilvēki ir dzīvojuši simbolu un tēlu pasaulē, kur garīgais un ikdienišķais ir cieši savijies. Simboli, ko veido latviskās jeb...

 • Afiša

  15.novembrī ◆ 13.00 Alūksnes pilsētas tautas namā - Latvijas dzimšanas dienai veltīts bērnu koncerts „Mana Latvija”. 15.novembrī ◆ 18.00 Alūksnes...

 • Korim “Trapene” - jauna vadītāja

  Korim “Trapene” - jauna vadītāja

  Sieviešu korim “Trapene” kopš oktobra ir jauna vadītāja – Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve. Viņa uzņēmusies kora vadību kora...