Veselā miesā vesels gars!

Šodien laikrakstā publicējam konkursa “Veselā miesā vesels gars!” trešās kārtas rezultātus un ceturtās kārtas jautājumus, ko uzdod Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs.

Šodien laikrakstā publicējam konkursa "Veselā miesā vesels gars!" trešās kārtas rezultātus un ceturtās kārtas jautājumus, ko uzdod Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs.
"Konkursa trešajā kārtā saņēmām 10 konkursantu darbus. Konkursa dalībniekiem piepulcējušies divi jauni konkursanti. Virešu pagasta tūrisma darba organizatore Līga Ozoliņa, kas gatavoja 3.kārtas jautājumus, priecājas, ka dalībnieki ir atraduši arī citus variantus trūkstošajām ticējumu daļām. Arī tie tika uzskatīti par pareiziem. Interesanti bija pētīt katra dalībnieka ideju - zīmējumu par pirti, kuru sev vēlētos. Šajā kārtā saņēmām arī vienu pieaugušā darbu. Tas tika izlabots un atbilstoši vērtējumam ieguva 7 punktus, tomēr šis konkurss domāts skolēniem, tāpēc kopējā rezultātu tabulā šis vērtējums nav iekļauts," informē Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste - tūrisma darba organizatore Kristīne Vimba un Alūksnes rajona padomes tūrisma informācijas speciāliste Evita Puzule.
Šoreiz atbildes jāiesūta līdz 2005.gada 22.janvārim (pasta zīmogs) Alūksnes rajona tūrisma informācijas centrā Dārza ielā 8a, Alūksnē, tālr./fakss 4322804, e-pasts: [email protected].
4.kārtas rezultātus un 5.kārtas jautājumus publicēs laikrakstos "Alūksnes Ziņas" un "Malienas Ziņas" 29.janvārī. "Lūgums darbus noformēt atbilstoši konkursa noteikumiem - atbildes jāiesniedz uz baltām A4 formāta lapām datorrakstā vai rokrakstā. Katram konkursa dalībniekam ir piešķirts kārtas numurs, vērtētāji redz šo numuru, nevis dalībnieka vārdu un uzvārdu. Tiem, kas piedalījās pirmajā kārtā, vārds, uzvārds jāraksta uz aploksnes vai e-pasta pavadvēstulē. Ja konkursā piedalās pirmo reizi, uz atsevišķas lapas jāuzraksta dalībnieka vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, skola, kur mācās, un klase," viņas uzsver.
***
3.kārtas pareizās atbildes
1. Ievietojiet latviešu tautas ticējumos trūkstošās teikuma daļas.
a) Kas pirtī blusu kauj, tas visu savu laimi nomaitā!
b) Pirti nevar kurināt ar vecām slotām, jo tad pēc pēršanās āda niez!
c) Lāva jāskalo, lai nepiemestos ļaunums tam, kas pirmais nāk pērties nākamreiz.
2. Kā melnā pirts ieguvusi savu nosaukumu?
Pirtī atradās akmeņiem apkrauta krāsns un nebija dūmvada - tas arī iemesls pirts nosaukumam. Kad pirts bija izkurināta, to izvēdināja no dūmiem, bet sodrēji nosēdās uz pirts sienām, padarot tās melnas.
3. Kurā no pirts veidiem galvenokārt pirts slotas gatavo no ozoliem un nātrēm?
Krievu pirtī.
4. Atminiet trīs latviešu tautas mīklas.
a) Nekaunis stāv dīķa malā. (Pirts)
b) Sieva sēž kaktā, pilns klēpis rāceņu. (Pirts krāsns)
c) Melns zirgs, sarkans jātnieks, zaļa pātaga rokā; pats sev sit, zirgam nesit. (Lāva, pērējs un slota)
***
Konkursa 3.kārtas rezultāti
Indra Tarasa (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 11.klase) - 10 punkti.
Ance Gaigaliete (Annas pamatskola, 8.klase) - 9 punkti.
Aija Roķe (Jaunalūksnes pagasts) - 9 punkti.
Ilzenes pamatskolas 7.klases kolektīvs - 8 punkti.
Jānis Kūms (Gaujienas vidusskola, 10.klase) - 8 punkti.
Līga Kūma (Gaujienas vidusskola, 10.klase) - 8 punkti.
Lāsma un Rita Rezgoriņas (Ziemeru pagasts) - 7 punkti.
Elīna Jaunzema (Ziemeru pamatskola, 4.klase) - 7 punkti.
Toms Kornets (Jaunlaicenes pamatskola, 5.klase) - 6 punkti.
Igors Balaņuks (Annas pamatskola, 6.klase) - 4 punkti.
***
4.kārtas jautājumi
1. Viktora Ķirpa Ates muzeja teritorijā atrodas pirtiņa. Kad tā būvēta? Nedaudz raksturojiet to!
2. Kā sauc attēlā redzamo priekšmetu, ko ar to dara?
3. Kādi priekšmeti redzami attēlā? Kāds bija to pielietojums saistībā ar pirti?
4. Kas ir attēlā redzamais priekšmets, kā tas darbojas, ko šī priekšmeta vietā mūsdienās izmanto pirtī?
5. No kāda koka zariem sieta attēlā redzamā pirts slota? (Tā ir viena no iecienītākajām pirts slotām.) Kāda ir tās iedarbība uz veselību?

Citu datumu laikraksti

 • Nāks Ziemassvētki, kad viņi atkal būs kopā...

  Alūksnes rajonā šogad Ziemassvētkus daudzas ģimenes nesvinēs kopā, jo kāds no vecākiem, brāļi vai māsas ir devušies peļņā uz ārzemēm. Viņi ar...

 • Apdullinošā naftas smarža brīnumu laikā

  Ziemassvētku gaidīšanas laikā ikviens vēlas sagaidīt lielāku vai mazāku brīnumu, kura pietrūka visu gadu.Ziemassvētku gaidīšanas laikā ikviens vēlas...

 • Palielina pusdienu apmēru

  Alūksnē ir palielināts sociālās palīdzības pabalsts trūcīgai ģimenei - brīvpusdienas skolās un pirmsskolas audzināšanas iestādēs. Turpmāk to apmērs...

 • Norvēģu jaunieši atved dāvanas

  Norvēģu un igauņu jauniešu grupa četras dienas - no 11. līdz 16.decembrim - iesaistījās kopējā projekta pasākumos Alūksnē.Norvēģu un igauņu jauniešu...

 • Palīdz viens otram

  Pededzes pagastā ceturto gadu rīko labdarības akciju “Palīdzēsim viens otram!”. Tās laikā pagasta iedzīvotāji ir aicināti ziedot mantas, apģērbus, ko...

 • Aicina uz tikšanos

  Katru gadu īsi pirms Ziemassvētkiem kādā rajona pirmsskolas izglītības iestādē tiekas pensionētie pirmsskolas iestāžu darbinieki.Katru gadu īsi pirms...