Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
"Tie ir zaudējumi, par kuriem informējušas pašvaldības un kas nodarīti rajona padomes iestādēm. Ceram, ka finansiālu atbalstu sniegs valdība. Tās rezerves fondā ir divi miljoni latu, vajadzētu iedalīt līdzekļus vismaz Gaujienas internātskolas jumta atjaunošanai. Tur situācija ir viskritiskākā, jo jumta maiņa jāveic nekavējoties. Pašvaldības negaida, dara, ko spēj. Nevar ļaut, lai lietusūdens turpina ieplūst ēkā un mērcē to līdz pirmajam stāvam. Tomēr tas ir īslaicīgs risinājums," stāsta Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe. Internāta ēkai ir jāmaina jumts, nevis jāmēģina aizlāpīt atsevišķas vietas. Remonts nepieciešams ceturtā stāva guļamtelpām, tur jāatjauno izmirkušie griesti un elektrības instalācijas. Alūksnes pilsētā radītos zaudējumus - 37 017 latus - aprēķinājusi īpaši izveidota komisija. Lielākie postījumi ir pilsētas zaļajai zonai: Siseņu priedēs nolauzti 300, Pilssalā - 90, muižas parkā – 135 koki, kā arī iznīcināti 200 jaunie stādījumi un bojāti celiņi. Autobusu pieturām salauzti jumti, uzrakstu plāksnes, bojātas ceļu norādes, paviljonam Pilssalā norauts jumts un izskalota ietve.
"Pilsētā vētras seku likvidēšanas darbos iesaistījušies SIA "Rūpe" darbinieki. Nogāzto koku atzarošanā palīdz SIA "4 plus" strādnieki. Daļu koku sastrādās zāģmateriālos tilta remontam," vēsta pašvaldības informācijas aprites speciāliste Una Zadumina.
Lieli zaudējumi ir Apes tautas namam, kur acīmredzot kādu laiku nevarēs notikt pasākumi.
Stiprais vējš ir bojājis apmēram 300 kvadrātmetru jumta seguma. Pašdarbības kolektīvu mēģinājumi notiek mazajā zālē. Diskotēku cienītāji var dejot lielajā zālē, bet uz skatuves nevar iet. Pašvaldība cer divu nedēļu laikā novērst bojājumus vismaz tik daudz, lai būtu iespējams izmantot skatuvi.
Zeltiņu pagastā ūdenstorņa remontam nepieciešami divi līdz trīs tūkstoši latu. Tornis vētrā ir zaudējis apšuvumu, ir izkustināts un caurs, tāpēc tagad nevar uzsūknēt ūdeni. Steidzami jādomā par jauna ūdenstorņa būvi, lai normalizētu ūdens apgādi.
Divos pagastos elektrības traucējumu dēļ ir izdeguši ūdens sūkņi, bet tos varēs iegādāties par pašvaldību līdzekļiem.
Pagaidām nav zināms, kad valdība informēs par iespējām saņemt finansiālu atbalstu vētras seku likvidēšanai. Ministrs Māris Kučinskis uzsvēris, ka valdības finansiālā palīdzība pirmām kārtām tiks sniegta postījumu novēršanai skolās un slimnīcās.

Citu datumu laikraksti