Vidusskolā var pāriet uz mācībām latviešu valodā

Nākamajā mācību gadā mazākumtautību skolās 60 procentiem stundu jānotiek latviešu valodā, kā to paredz grozījumi Izglītības likumā. Lai pārliecinātos par skolu gatavību šo prasību izpildei, bijušas vairākas pārbaudes.

Nākamajā mācību gadā mazākumtautību skolās 60 procentiem stundu jānotiek latviešu valodā, kā to paredz grozījumi Izglītības likumā. Lai pārliecinātos par skolu gatavību šo prasību izpildei, bijušas vairākas pārbaudes.
"Alūksnes vidusskola ir sagatavota. Tai ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, un skolotāji var pasniegt stundas latviešu valodā. Jau 2000.gada noteikumos bija norādīts, kas jādara pārejai uz mācībām valsts valodā. Tagad vērtējam, cik daudz ir izdarīts un kādu atbalstu ir sniegušas pašvaldības - skolas dibinātājas," atzīst valsts izglītības galvenais inspektors Staņislavs Vanags.
Pērnā gada rudenī veiktā pārbaude liecina, ka vidusskolā nav problēmu pārejai uz mācībām latviešu valodā. Tomēr tas nenozīmē, ka nav nekas pilnveidojams vai uzlabojams. Ir jādomā par mācību grāmatu labāku nodrošinājumu. "Ir jābūt atbilstošam finansiālam segumam, par ko lems pilsētas dome," norāda S.Vanags. Viņš uzsver, ka latviešu valodā runājošam skolotājam nav problēmu pasniegt savu mācību priekšmetu krievu valodā. Līdz šim nav bijusi vajadzīga īpaša metodika, lai sagatavotu skolotājus, bet tagad ar jaunajām prasībām tā parādās kā problēma. "Skolotāji apgalvo, ka viņi zina latviešu valodu. Tomēr trūkstot atbilstošas metodikas. Pats esmu mācījis skolēnus krievu valodā, bet tāpēc nemeklēju īpašas darba formas," salīdzina inspektors.
Pagājušajā mācību gadā S.Vanags vēroja darbu stundās pie tiem pedagogiem, kam ir valodas problēmas. Viņš atzīst, ka bilingvālajā matemātikas stundā skolotāja runāja gandrīz tikai krievu valodā. Citos mācību priekšmetos tas nebija tik izteikti. Pārbaudēs izzina arī skolēnu un viņu vecāku viedokli. Tam ir paredzētas aptaujas anketas. Tās liecina, ka skolēni nespēj atcerēties jēdzienus latviski eksaktajos priekšmetos. Viņi vēlas, lai ķīmiju, fiziku varētu mācīties dzimtajā valodā. "To var ievērot, jo nekas netiek uzspiests. Skola var izvēlēties mācību priekšmetus, kurus mācīs latviešu valodā," norāda S.Vanags. Turklāt, piemēram, fizikā ļoti daudz jēdzienu nav tulkoti vai atvasināti latviski. Tie ir starptautiski jēdzieni, ko vienādi izrunā krievu un citās valodās.
Viņš atzīst, ka vecākiem ir tiesības atbalstīt krievu skolu aizstāvju prasības. Tomēr ir jārēķinās ar to, ka, dzīvojot Latvijā un vēloties integrēties sabiedrībā, ir jāpieņem valdības izstrādātās normas. Grūti iedomāties, ka cilvēki, kas nepārvalda latviešu valodu, var dzīvi saistīt ar šo valsti. "Kas nav ieguvuši izglītību valsts valodā, tiem ir problēmas augstākajās mācību iestādēs. Krievu skolu absolventi, kas vēlas studēt, ir spiesti mācīties papildu kursos. Tas ir paradokss, jo acīmredzot vidusskolā viņi neapzinās šo vajadzību," secina S.Vanags. Viņš prognozē, ka vidusskolas pārbaudē aprīlī pārsteigumu nebūs, turklāt cer, ka situācija nebūs pasliktinājusies. Alūksne ir maza latviska pilsēta, tāpēc pastāv iespēja, ka skolotāji atklāti nepauž viedokli par izglītības reformas prasībām.

Citu datumu laikraksti

 • Konkurss “Iepazīsti Alūksnes rajonu”

  Šodien publicējam konkursa “Iepazīsti Alūksnes rajonu” septītās kārtas jautājumus, ko sagatavojis Kalncempju tūrisma informācijas punkts, kā arī...

 • Dzīvo viss, kas mīlestībā dots

  Acīmredzot nav jābrīnās, ka steigas un stresa nomāktie cilvēki veldzi un atelpu meklē dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas sirsnības un mīlestības...

 • Popularizēs lietišķās mākslas mantojumu

  Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studija “Kalme” kopā ar rajona mājturības skolotājiem vēlas apzināt rajona lietišķās mākslas mantojumu.Alūksnes...

 • Jāiesniedz gada ienākumu deklarācija

  Pamatojoties uz LR likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fiziskajām personām, kuras taksācijas gada laikā guvušas ienākumus no saimnieciskās vai...

 • Nodokļu parāds jānomaksā laikus

  Viens no valsts funkcionēšanas priekšnosacījumiem ir sekmīga nodokļu administrēšana. Nodokļu administrēšana un iekasēšana ietver sevī arī parādu...

 • Pagastā nodeg dzīvojamā māja

  Jaunalūksnes pagasta apdzīvotā vietā Tereški vakarrīt pulksten 4.56 dega vienstāva dzīvojamā māja “Miezāji”. Ugunsgrēkā cietusi 72 gadus veca...

 • Komunisma rēgs turpina klīst pa Latviju

  Šobrīd Latvijas valstī darbojas mazākuma valdība. Jau pirmajās tās darbības dienās novērojam interesantus notikumus. Izrādās, ka Latvijai joprojām ir...

 • Novada “Zvirbulis” - Madara Boka

  Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas rajona 24 labākie daiļrunātāji tikās Austrumvidzemes zonas konkursā “Zvirbulis”, kas notika Alūksnē.Alūksnes,...

 • Olimpiādei veidos rajona komandu

  Alūksnes rajona padomē ceturtdien paredzēta saruna par pārstāvniecību Latvijas olimpiādē, kas no 2. līdz 4.jūlijam notiks Ventspilī. Uz to aicināti...