Vieni - pieticīgi, citi saimnieko ar vērienu

Turpinām pētīt deputātu ienākumu deklarācijas, kas iesniegtas Valsts ieņēmumu dienestā. Šoreiz vērtējam, kā dzīvo un saimnieko Apes novada domes un četri Alūksnes novada domes deputāti. Gan Alūksnes, gan Apes novada domju deputāti neiztiek vien ar to, ko saņem, pildot deputāta pienākumus. Lielāka daļa deputātu strādā citu algotu darbu vai saimnieko savās saimniecībās un uzņēmumos. Iepriekšējā numurā jau pētījām 11 Alūksnes novada domes deputātu deklarācijas.

Alūksnes novada domes deputāte Maruta Kauliņa (“Vienotība”) novada pašvaldībā 2017.gadā nopelnījusi 5967 eiro, kas ir par 384 eiro vairāk nekā 2016.gadā. Algā kā “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja pērn saņēmusi 37 555 eiro, kas ir par 1378 eiro vairāk nekā iepriekšējā periodā. 2017.gadā M.Kauliņa sākusi saņemt pensiju, kas pagājušajā gadā bijusi 8019 eiro. Deputāte saņēmusi arī ienākumus no “SEB Dzīvības apdrošināšana” - 961 eiro. Palielinājušies M.Kauliņas bezskaidras naudas uzkrājumi, sasniedzot 17 646 eiro, kas ir par nepilniem četriem tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā periodā. M.Kauliņai pieder dzīvoklis Alūksnē, zeme un ēka Trapenes pagastā, bet valdījumā - dzīvoklis Apes novadā. M.Kauliņa novada pašvaldībā ir arī Stipendiju piešķiršanas komisijas locekle un revīzijas komisijas locekle „Latvijas Slimnīcu biedrība”.

Deputāte Līga Langrate (ievēlēta no Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) 2017.gadā, veicot deputāta pienākumus laika posmā no ievēlēšanas līdz gada beigām, algā saņēmusi 4617 eiro. L.Langrāte kā finanšu vadītāja no SIA „Silbaum” algā saņēmusi 5403 eiro, kā vecākā grāmatvede SIA „A.S.I.M.” saņēmusi algu 2119 eiro, bet kā vecākā grāmatvede SIA „ZIDF” - 74 eiro. Deputātei pieder automašīna „VW Jetta” (2007.gads), bet valdījumā ir automašīna „Toyota RAV4” (2016.gads). Lietošanā ir būve Alūksnē.

Druvis Tomsons (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) 2017.gadā, pildot deputāta pienākumus no jūlija līdz gada beigām, algā no novada pašvaldības saņēmis 2878 un no pašvaldības guvis 125 eiro cita veida ienākumus. Algā SIA “R un R Plus” un SIA “Jaunsētas tūrisms”, kur ir gan kapitāldaļu turētājs, gan valdes priekšsēdētājs, saņēmis attiecīgi 5959 eiro un 297 eiro. Veicot saimniecisko darbību, ieguvis 8835 eiro no SIA “Tauriņi”, 12 429 eiro no SIA “PB Koksne” un 647 eiro no AS “Stora Enso Latvija”. Pagājušajā gadā viņš veicis pārdevumu un no SIA “Ritc” saņēmis 25 500, kā arī pagājušajā gadā izsniedzis aizdevumu 52 500 eiro. D.Tomsonam ir 156 913 eiro lielas parādsaistības, bet aizdevumos viņš izsniedzis 182 409 eiro un 139 915 eiro. D.Tomsons deklarējis 6400 eiro skaidras naudas uzkrājumu un 22 700 eiro bezskaidras naudas uzkrājumus. Stājoties deputāta amatā pērn 10.jūlijā, viņš bija deklarējis 15 000 eiro skaidras naudas uzkrājumu un 20 000 eiro bezskaidras naudas uzkrājumu. D.Tomsonam pieder automašīna “VW Polo” (2013.gads), pašizgatavota piekabe, laivu vedējs, bet valdījumā “Mazda CX-7” (2007.gads). Viņam arī pieder zeme un ēkas Alūksnē, divi dzīvokļi Jaunalūksnes pagastā, zeme Lejasciema pagastā, kopīpašumā - zeme Ziemera pagastā, lietošanā - seši zemes un būvju īpašumi Alūksnes novadā.

Deputāts Askolds Zelmenis (“Vienotība”) 2017.gadā par darbu novada pašvaldībā saņēmis 5934 eiro, kas ir par 441 eiro vairāk nekā 2016.gadā. Algā no SIA “4Plus”, kur ir kapitāldaļu turētājs un valdes loceklis, saņēmis 15 342 eiro, bet dividendēs - 45 000, kas ir tikpat, cik iepriekšējā periodā. Tāpat kā iepriekš, no SIA “Alūksnes nami” saņēmis 115 eiro. Par 3716 eiro samazinājušās A.Zelmeņa parādsaistības, sasniedzot 65 140 eiro. Izsniegtais 35 000 eiro aizdevums palicis nemainīgs. Skaidrā naudā viņš uzkrājis par tūkstoti mazāk - 20 500 eiro, bezskaidrā naudā par 3376 eiro vairāk - 19 174 eiro. A.Zelmenis ir arī valdes loceklis uzņēmumos „Eko Enerģija E” un „4 Plus serviss”, kur ir arī kapitāldaļu turētājs. Viņam pieder zeme Alūksnē, Apes, Malienas un Mālupes pagastos, kopīpašumā ir zeme un ēkas Jaunalūksnes pagastā. Deputātam pieder automašīna „VW Touran” (2006.gads) un piekabe - kravas kaste (2014.gads).

Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts (vēlētāju apvienība „Mēs - savam novadam”) 2017.gadā, pildot priekšsēdētāja vietnieka, vēlāk arī domes priekšsēdētāja pienākumus, saņēmis 15 892 eiro, kas ir par 2969 eiro vairāk nekā 2016.gadā. J.Liberts no Lauku atbalsta dienesta saņēmis 500 eiro, no VSAA - pabalstu 649 eiro apmērā un 134 eiro apdrošināšanas atlīdzību. J.Libertam joprojām pieder zeme un ēkas Alūksnē un Trapenes pagastā, kā arī automašīna “VW Passat” (2005.gads). No jauna deklarējis bezskaidras naudas uzkrājumu - 13 814 eiro. J.Liberts domē ir arī iepirkumu komisijas un zemes komisijas loceklis, Vidzemes plānošanas reģionā - attīstības padomes loceklis.

Domes priekšsēdētāja vietniece Dina Meistere („Mēs - savam novadam”) algā kā deputāte un D.Ozoliņa Apes vidusskolas direktore saņēmusi 14 167 eiro, kas ir par 2715 eiro vairāk nekā 2016.gadā. Veicot saimniecisko darbību, nopelnījusi 10 730 eiro. D.Meistere saņēmusi pabalstu 489 eiro, kā arī guvusi 400 eiro ienākumus no Andra Špores, veicot pārdevumu, kā arī guvusi cita veida ienākumus no SIA „Tolmets Vidzeme” - 49 eiro. Veicot saimniecisko darbību, saņēmusi 1350 eiro no SIA „Apes koks”, 5671 eiro no SIA “AIM Auto”, bet 14 160 no SIA „Rismus VK”. D.Meisterei pieder dzīvoklis un būve Apē, zeme un ēkas Apes pagastā, kopīpašumā - zeme Jaunlaicenes pagastā. D.Meisteres īpašumā ir automašīna „Opel Zafira” (2004.gads) un pagājušajā gadā reģistrējusi kravas transporta furgonu „VW Caddy” (1996.gads). D.Meistere ir SIA „Vijups” valdes priekšsēdētāja un „”Ozolzīle” Apes izglītības attīstībai” dibinātāja.

Deputāts Ivars Kalniņš („Mēs - savam novadam”) par darbu novada domē saņēmis 1626 eiro, kas ir par 108 eiro mazāk nekā iepriekšējā periodā. Algā SIA „Vireši” saņēmis 7710 eiro, veicot saimniecisko darbību, saņēmis 5436 eiro. No Lauku atbalsta dienesta ieguvis 7526 eiro, no SIA „ZZK Agro” - 450 eiro, no Gaujienas pagasta zemnieku saimniecības „Lejas Rudzīši - Zvejnieki” - 12 eiro, bet no Kocēnu pagasta zemnieku saimniecības „Rieksti” - 1478 eiro. I.Kalniņš skaidrā naudā uzkrājis 1000 eiro, bezskaidrā naudā - 4613 eiro. I.Kalniņa īpašumā ir 43 transportlīdzekļi, valdījumā - 14. Viņam pieder vairāki zemes un ēku īpašumi Virešu un Gaujienas pagastā, zemes īpašums arī Grundzāles pagastā. I.Kalniņš domē ir administratīvās komisijas loceklis, valdes loceklis uzņēmumos „Rubīns - 3”, „ZZK Agro” un „Vireši”, bet valdes priekšsēdētājs SIA „ZZK Būve” un „Sporta klubs Vireši”. Reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.

Iluta Apine („Mēs - savam novadam”) algā kā deputāte un Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītāja saņēmusi 12 855 eiro, kas ir par par 926 eiro vairāk nekā 2016.gadā. Veicot saimniecisko darbību, no SIA „Apiņi Agro” saņēmusi 1959, guvusi arī cita veida ienākumus no Valsts asinsdonoru centra - 4 eiro. I.Apinei ir 7688 eiro parādsaistības, valdījumā - automašīna „Nissan Qashqai” (2015.gads). Viņas īpašumā ir dzīvoklis Alūksnē, zeme un ēkas Apes pagastā.

Una Reķe (vēlētāju apvienība “Vireši”) algā kā deputāte kopš vasaras, Vidagas Sikšņu pamatskolas direktore, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktores vietniece un Trapenes sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja saņēmusi 13 798 eiro, bet kā Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperte saņēmusi 376 eiro ienākumus. 2016.gadā algā, pildot vien Vidagas Sikšņu pamatskolas direktores pienākumus, saņēmusi 12 238 eiro. U.Reķei pieder zeme un ēkas Grundzāles pagastā, zeme - Palsmanes pagastā. U.Reķei pieder mopēds „Yiying Yy50qt-4”, 2017.gadā valdījumā ieguvusi automašīnu „Hyundai IX35” (2011.gads). Pagājušā gadā reģistrēts pirkums 10 200 eiro vērtībā. U.Reķe ir valdes priekšsēdētāja pagasta attīstības grupai „Vireši”.

Veneranda Kustova (vēlētāju apvienība “Rītausma”) pusgada laikā kā deputāte saņēmusi 1274 eiro. Algā no Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības „Gaujiena”, kur ir valdes locekle un kapitāldaļu turētāja, 2017.gadā saņēmusi 800 eiro, no Lauku atbalsta dienesta - 1067 eiro, kā arī pensiju 4787 eiro. V.Kustovai pieder zeme un ēkas Gaujienas pagastā.

Aivars Maltavnieks (vēlētāju apvienība “Novadnieki”) kā deputāts un Trapenes pamatskolas direktors, kur pienākumus pildīja līdz septembrim, algā no Apes novada domes saņēmis 12 035 eiro. Kopš septembra, pildot Smiltenes tehnikuma struktūrvienības vadītāja pienākumus, saņēmis 5037 eiro. Algā no Alūksnes novada pašvaldības 2017.gadā saņēmis 671 eiro, no VSAA - 224 eiro pabalstu. Guvis 1905 eiro ienākumus, veicot saimniecisko darbību sev piederošā zemnieku saimniecībā „Lapsukalns”, un subsīdijas - 2338 eiro. A.Maltavniekam ir 17 166 eiro lielas parādsaistības. A.Maltavnieka īpašumā ir „VW Passat Variant” (1991.gads), „Mazda MPV” (2004.gads) un mopēds „Simson S51” (1986.gads), kā arī viņam pieder zeme un ēkas Trapenes pagastā.

Andris Rubins (vēlētāju apvienība „Gaujiena”) kā deputāts Apes novada domē saņēmis 3049 eiro algu, kas ir par 48 eiro vairāk nekā iepriekšējā periodā, bet kā mežzinis no Zemkopības ministrijas Valsts meža dienesta algā saņēmis 11 934 eiro, kas ir par 2186 eiro vairāk. A.Rubins arī saņēmis algu no SIA „Delta AB”, 1480 eiro, kur ir valdes priekšsēdētājs un kapitāldaļu turētājs. Guvis 441 eiro cita veida ienākumus no Zemessardzes štāba kā zemessargs. Saņēmis apdrošināšanas atlīdzību 1767 eiro apmērā un pabalstu no VSAA - 567 eiro. Viņa īpašumā ir automašīnas ”VW Passat Varinat” (1995.gads) un „VW Golf” (1987.gads), kā arī trīs zemes īpašumi Gaujienas pagastā. A.Rubins novada domē ir priekšsēdētājs divām komisijām - vides un medību koordinācijas. Viņš ir īpašnieks Gaujienas pagasta zemnieku saimniecībai „Bebri”.

Jānis Uskliņģis (“Gaujiena”) par deputātā pienākumu veikšanu kopš vasaras no novada domes saņēmis algu 1051 eiro. J.Uskliņģis no Lauku atbalsta dienesta saņēmis 747 eiro, pabalstu no VSAA - 36 eiro, no SIA „Tolmets Vidzeme” - 287 eiro. Veicot saimniecisko darbību, no SIA „LDZD” ieguvis 2247 eiro. Iesaistoties Nodarbinātības Valsts aģentūras pasākumos, ieguvis 96 un 100 eiro. Pārdodot īpašumu, no Santas Tomiņas saņēmis 1200 eiro. J.Uskliņģis deklarējis gūtos ienākumus, pārdodot kustamo mantu - traktoru „MTZ”, 2500 eiro vērībā, taču darījuma partneris nav zināms. Viņa īpašumā ir 10 transportlīdzekļi, no kuriem 2017.gadā reģistrēti trīs – „VW Caravelle” (1996.gads), „Fiat Doblo” (2006.gads) un traktora piekabe „Kalnmeisteri-1” (2011.gads). Deputātam pieder dzīvoklis Trapenes pagastā, zeme un ēkas Gaujienas pagastā. Viņš ir Gaujienas pagasta zemnieka saimniecība „Lejas Alkšņupes” īpašnieks.
Turpmāk – vēl!
— Agita Bērziņa

Citu datumu laikraksti

 • Latvijas simtgadi atzīmēs ar īpašu vides objektu

  Latvijas simtgadi atzīmēs ar īpašu vides objektu

  Alūksne ir visaugstākā pilsēta Latvijā - 217 metrus virs jūras līmeņa. Par godu Latvijas simtgadei mūsu pilsētā taps jauns vides objekts “Alūksne -...

 • Saņem goda nomināciju

  Četri Alūksnes novada mazpulcēni saņēmuši Latvijas mazpulku goda nomināciju “Augsim Latvijai!”. Nominācijai izvirza tikai tos mazpulcēnus, kuri ir...

 • Ar sportu sirdī 4

  Ar sportu sirdī

  Futbola treneris Mārtiņš Meisters ir cilvēks, no kura var mācīties entuziasmu un neatlaidību. Viņš ir cilvēks, kurš nekad neapstājas, vienmēr...

 • Atjaunos muižas parku

  Biedrība “Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” ir uzsākusi projekta “Alsviķu muižas parka atdzimšana” īstenošanu, ko finansiāli atbalsta...

 • Lauksaimniecība kā dzīvesveids 4

  Lauksaimniecība kā dzīvesveids

  (Turpinās no 1.lappuses)Drosme, uzņēmība un strādīgums - šie trīs vārdi visspilgtāk raksturo divus lauksaimniekus no Alūksnes novada piemājas...

 • Miniatūrām iedvesmu rod mūzikā

  Miniatūrām iedvesmu rod mūzikā

  Jaunā rakstniece Elīna Gabrāne (26 gadi), kuras dzimtā vieta ir Gaujiena, izdevusi savu otro grāmatu – dzejprozas krājumu “Mūzikas lādīte”, veltot...

 • Svinēs svētkus un pasniegs apbalvojumus

  Svinēs svētkus un pasniegs apbalvojumus

  Svinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, Alūksnes pilsētā svētku pasākumi notiks gan 3. un 4.maijā.“Valsts svētku svinības sāksim 3.maija...

 • Alūksnē - koru skate

  Svētdien, 22. aprīlī, pulksten 12.00 Alūksnes Kultūras centrā notiks Alūksnes, Gulbenes, Balvu koru apriņķa skate.“Ikviens kora mūzikas mīļotājs...

 • Visiem vietas nepietiek

  Visiem vietas nepietiek  2

  „Jūsu bērnam šobrīd vietas bērnudārzā nav, jāgaida rindā” – tie ir vārdi, kurus, tuvojoties vecumam, kad bērnam vajadzētu uzsākt gaitas pirmsskolas...