Viens vaigs skaists, otrs - atbaidošs 2

(Turpinās no 1. lappuses)
No daudziem Alūksnes pilsētas viesiem bieži dzirdams atzinīgs viedoklis, cik ļoti Alūksne mainījusies pēdējo gadu laikā. Bet vai arī pašiem pilsētas iedzīvotājiem šķiet pievilcīgs, piemēram, pilsētas centrs? “Alūksnes Ziņu” redakcijā ir vērsušies lasītāji ar jautājumu par ēku fasāžu sakoptību Alūksnē un neizpratnē jautā, kāpēc vairākām ēkām sakopta tikai ielas puses fasāde, bet iekšpagalms atstāts novārtā? Tāpat arī jautā, vai šāda situācija drīkst būt un kad sakops arī iekšpagalmu pusi?

Jābūt kvalitatīvām fasādēm
Informācija Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā internetā vēsta, ka visām ēku fasādēm jābūt kvalitatīvām, arhitektoniski izveidotām un pabeigtām. Patvaļīgs fasādes krāsojums vai fasādes apdares materiālu maiņa nav pieļaujama. Krāsošana ir jāveic saskaņā ar krāsu pasi fasādes krāsu risinājumam. Izvēlētajām krāsām un materiāliem jābūt kvalitatīviem. Ēkas fasāžu krāsošanu nevar uzsākt, pirms nav izstrādāta ēkas krāsu pase un saskaņota Alūksnes novada pašvaldības būvvaldē.
Pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas uzturēšanas prasības ēku/būvju fasādēm un citām ārējām konstrukcijām paredz to uzturēšanu tādā tehniskā un vizuālā kārtībā, kas atbilst ēkas/būves arhitektoniskajam veidolam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu, netraucē uztvert kultūrvēsturiskos pieminekļus, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.
“Ja ēku sakoptība neatbilst saistošajiem noteikumiem, ēkai piešķir attiecīgu statusu, piemēram, degradējošu. Tad īpašums tiek nodots pašvaldībā nodokļu paaugstinātās likmes piemērošanai,” informē Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja arhitekte Sandra Smildziņa.

Izbrīns par iedzīvotāju
interesi
Ir dažas ēkas, kuru stāvoklis drīzumā var apdraudēt apkārtējo drošību. “Ja ēkas stāvoklis nopietni apdraud apkārtējos, būvvalde to apseko, sagatavo atzinumu, vēršas pie īpašnieka, norāda veicamos darbus un dod termiņu, kādā viss būtu jāizdara. Ja ēkas īpašnieks tomēr neņem vērā brīdinājumus, tad pašvaldībai ir jāiejaucas procesā un jānovērš būves bīstamība,” stāsta S.Smildziņa.
Viena no ēkām, kuras vizuālais tēls ir nesimpātisks, atrodas pašā pilsētas centrā - Pils ielā 27. Ēkas pārvaldnieks Ainārs Žukurs laikrakstam “Alūksnes Ziņas” stāsta, ka šo ēku plānots atremontēt. “2019.gada pavasarī tur tiks uzsākti remontdarbi. Aptuveni aprīlī sāksies fasādes sakārtošana – trīs mēnešu laikā šim īpašumam būs jābūt saremontētam,” sola A.Žukurs, kurš bija izbrīnīts, ka iedzīvotāji izrāda interesi šādā jautājumā. Par ēku, kurā atrodas viesnīca “Ierullē”, viņš izsakās atzinīgi, jo tās fasāde ir glīti sakopta. “Ja runājam par ēkas iekšpagalmu, tad, cik manos spēkos, esmu to sakopis. Blakus esošās mājas īpašnieks veic remontdarbus, līdz ar to pagalma pusē varētu būt kādas nekārtības, kuras noteikti tiks novērstas,” stāsta A.Žukurs.

Būvvalde nepieļauj daļēju sakoptību
Būvvaldes darbības mērķis ir nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu, vides arhitektonisko kvalitāti, vides pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un apbūves noteikumiem. Ar visiem šiem noteikumiem un prasībām var iepazīties Alūksnes novada teritorijas, būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas noteikumos. “Netiek pieļauts gadījums, kad ēka ir sakopta tikai no ārpuses. Jebkuras ēkas sakārtošanai tiek izstrādāta būvniecības dokumentācija, ēka jāsakārto pilnīgi visa. Tas, protams, ir dārgs process, tāpēc kāds noteikti sāk remontu ar ielas pusi, bet pēc laika veic ēkas sakārtošanu arī no pagalma puses,” uzsver S.Smildziņa un piebilst, ka tas ir laikietilpīgs process, kas nenotiek uzreiz.
Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis uzsver, ka nevajadzētu būt tā, ka sakopta ir tikai viena ēkas puse: “Ja būvvaldē tiek iesniegta tehniskā dokumentācija par fasādes atjaunošanu, tad būvvalde nekad nepieļaus tādu risinājumu, kad sakopta tikai daļa īpašuma.”

Īpašnieks pats atbild
Ēkā Alūksnē, Pils ielā 60, kur atrodas arī ziedu veikals “Flora” un datorsalons, ir novērojama ēkas nesakoptība no pagalma un sānu puses, jo fasāde ir atjaunota tikai no ielas puses un viena sāna. Nevar nepiekrist lasītājiem, ka skats no malas ir ļoti nesimpātisks.
“Tehniskā dokumentācija ir iesniegta būvvaldē, ir noteikts termiņš, līdz kuram šī dokumentācija ir derīga. Tā nav Alūksnes novada pašvaldības ēka, bet gan privātīpašums, kas pieder dzīvokļu īpašniekiem. Šī ēka tiks sakopta noteiktā laika periodā. Nav pieļaujams, ka kāda no ēkas pusēm ir tik sliktā stāvoklī,” informē I.Berkulis.
Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja iesaka visiem atbildīgi izturēties pret savu īpašumu. “Par ēkas stāvokli ir atbildīgs pats īpašnieks. Nevajadzētu gaidīt, kamēr ierodas būvvalde ar saviem norādījumiem,” rosina S.Smildziņa.
Arī I.Berkulis uzsver, ka ēkām ir jābūt sakoptām vienmēr.

Efektīgais nodokļu sods
Lai rosinātu ēku sakārtotību, Alūksnes novada pašvaldībai ir izstrādāts “instruments”. “Ja būvvalde izvērtējusi, ka konkrētā ēka ir degradējoša vai bīstama garāmgājējiem, tiek piespriesta nekustamā īpašuma nodokļa dubultošana trīs procentu apmērā. Tiek brīdināti īpašnieki, noteikts termiņš, bet, ja kļūda netiek novērsta, ēkas īpašniekam ir jāmaksā šis dubultais nodoklis no kadastrālās īpašuma vērtības,” stāsta I.Berkulis. Viņš atzīst, ka šāds scenārijs liek ēku īpašniekiem sarosīties. “Ir gadījumi, ka pēc šāda soda īpašnieki sāk atjaunot fasādes, jo dubultā nodokļa maksa nevienam ēku īpašniekam nav izdevīga,” uzsver I.Berkulis. Līdz šim gan neviens naudas sods vēl neesot piemērots, jo pagaidām ļoti efektīvi darbojas šī nekustamā īpašuma nodokļa dubultošana trīs procentu apmērā.
Alūksnes novada teritorijas, būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas noteikumos uzsvērts
• Būvvaldes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.
• Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas būvvaldes un Alūksnes novada pašvaldības policijas amatpersonas.
• Saistošo noteikumu 13.punktā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minēto amatpersonu sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Alūksnes novada pašvaldības Administratīvā komisija.
• Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu: izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām - no 5 līdz 200 eiro, juridiskām personām - no 30 līdz 1000 eiro. Ja pārkāpums ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu: fiziskām personām - no 15 līdz 350 eiro, juridiskām personām - no 100 līdz 1400 eiro.

— Teksts un foto: Laura Felša

* Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Komentāri 2

Čiekurs Egle

Kur ir problēma? Priecājieties, ka vispār kaut kas tiek sakārtots! Visas tās mājas ir privātīpašumi, un kaut vai fasādes sakārtošana nav lēts prieks, domāju vismaz ar pieciem cipariem rakstāms skaitlis. Nez vai īpašniekiem vispār ir tāda nauda, ko ieguldīt vizuālā skata sakārtošanai.

pirms 2 gadiem, 2018.12.14 16:25

kurkulis13

Izlasīju rakstu un nevaru saprast. Tas ir pasūtījuma vai slavinošs raksts. Ēkām Tirgotāju 13 un Pils 60 tā saukto remontu veica Alūksnes nami. Pieminu tāpēc, ka izbrīna darbu kvalitāte. Šoreiz par cenu nerunāsim, jo tas jau cits gadījums. Tās nabaga divas sienas Pils 60 kaut kā “nokrāsoja”, kaut gan laika apstākļi nebija tie patīkamākie. Toties pamatu krāsojumu veica tad, kad jau mīnusi laukā. Tirgotāju 13 arī pie divām sienām uz ielu strādāja ilgi, mazgāja un špaktelēja sienas. Bet divas sienas uz pagalmu nokrāsoja dienas laikā beez mazgāšanas, gruntēšanas un citām darbībām. Kāda kvalitāte var būt, uz ko, uzsver arī būvvalde savā rakstā. Ja jau ielas pusē fasādi nokrāsoja, varbūt logus un durvis arī varēja nokrāsot. Savādāk viss noplucis. Vai būvvalde neredzēja, ka kolonnu pamatnes ir izmainītas, kuras kādreiz bija skaistas apaļas, tagag četrkantainas. Un kāpēc būvvalde nepievēršs uzmanību citām ēkām? Piemēram autoosta, pašvaldības ēka Pils 66(Pils un Blaumaņa krustojums) Bijuša un esošā Spodras ēka. Tā šo sarakstu var turpināt.

pirms 2 gadiem, 2018.12.15 11:49

Citu datumu laikraksti

 • Karstais temats

  Alūksnes novadā šobrīd viena no aktuālākajām sarunu tēmām ir par gaidāmo skolu tīkla reformu. Paredzamās izmaiņas ir ļoti skarbas – par to “Alūksnes...

 • Laiks labdarībai

  Svētdien būs pirmā advente, kad sākam gaidīt Ziemassvētkus. Šis parasti ir laiks, kad cilvēki vairāk atver savas sirdis, nododas pārdomām un sniedz...

 • Skolu liktenis vēl nav skaidrs

  Laikraksts “Alūksnes Ziņas” jau rakstīja par Alūksnes novada pašvaldības ziņojumu, kas paredz izmaiņas novada skolām. Nelielā skolēnu skaita dēļ ir...

 • Sociālo lietu pārvaldei atkal jāmeklē vadītājs

  Sociālo lietu pārvaldei atkal jāmeklē vadītājs

  Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Evija Švalbe pašvaldībā vērsusies ar iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu....

 • Godina pagasta iedzīvotājus 6

  Godina pagasta iedzīvotājus

  Latvijas simtgadē Alūksnes un Apes pilsētās un pagastos norisinājās dažādi svinīgi pasākumi. Arī Jaunalūksnes pagastā, Kolberģī, tika ieskandināti...

 • Liepnā lepojas ar saviem cilvēkiem 3

  Liepnā lepojas ar saviem cilvēkiem

  Ar skanīgām dziesmām, siltiem vārdiem un patīkamu atmosfēru arī Liepnā izskanēja Latvijas simtgades svētki. Pasākumā “Manai Latvijai 100” Liepnas...