Vinnētā tiesas prāva

Divi kungi pēc teātra apmeklējuma dodas mājup un pamana pievilcīgu un gluži labi ģērbtu dāmu. Viens kungs vēršas pie otra: Es dotu 50 latus, lai pavadītu nakti ar šo dāmu.

Divi kungi pēc teātra apmeklējuma dodas mājup un pamana pievilcīgu un gluži labi ģērbtu dāmu. Viens kungs vēršas pie otra:
Es dotu 50 latus, lai pavadītu nakti ar šo dāmu.
Kā par brīnumu jaunā dāma izdzird piezīmi, atskatās pār plecu un saka:
Es jūs turēšu pie vārda!
Un tā, atvadījies no ceļabiedra, kungs pavada dāmu uz viņas mītni, kur viņi nekavējoties dodas uz gultu.
Nākamajā rītā kungs viņai iedod 25 latus. Kad viņš gatavojas aiziet, dāma pieprasa atlikumu, sakot:
Ja jūs man nedosiet naudu, es jūs iesūdzēšu tiesā.
Viņš atsmej:
To gan es gribētu redzēt.
Nākamajā dienā viņš ir pārsteigts, saņemot pavēsti ierasties uz tiesu kā atbildētājam. Viņš steidzas pie sava advokāta un izklāsta visus lietas apstākļus. Advokāts saka:
Domāju, viņa nevarēs panākt pret jums vērstu spriedumu, taču būs interesanti redzēt, kā viņa iedomājas šo lietu.
Tiesā pēc visām ievada procedūrām dāmas advokāts vēršas pie tiesas ar šādu runu:
Jūsu godība, manai klientei, šai jaunajai lēdijai, pieder neliels īpašums - dārza pleķītis, ko ieskauj bagātīgs krūmājs. Šo īpašumu viņa piekrita iznomāt atbildētājam uz noteiktu laiku par 50 latiem. Atbildētājs ieguva valdījuma tiesības uz šo īpašumu, intensīvi to lietoja tādiem mērķiem, kādiem tas bija iznomāts, taču pēc teritorijas atbrīvošanas viņš samaksāja tikai 25 latus - tikai pusi nolīgtās summas. Nomas maksa nebija pārmērīgi augsta, jo viņš ierobežoja citādu īpašuma izmantošanu, tādēļ mēs lūdzam tiesu piespriest atbildētāju nomaksāt parāda atlikumu.
Atbildētāja advokātu iespaidoja un pārsteidza veids, kā oponents pasniedza lietu. Viņa aizstāvības runa tādēļ bija tālu no tā, kā viņš to bija plānojis:
Jūsu augstība, mans klients piekrīt, ka jaunajai dāmai pieder jauks īpašums, ka viņa šo īpašumu iznomājusi uz laiku un no šā darījuma tika iegūta zināma bauda. Taču mans klients šajā īpašumā atrada aku, kuram apkārt viņš izvietoja savus akmeņus, iegremdēja asi un uzbūvēja pumpi, visus darbus veicot pats personīgi. Mums ir tiesības uz to, lai šie īpašuma uzlabojumi tiktu ņemti vērā, nosakot īpašuma nomas maksu. Tādēļ mēs lūdzam noraidīt prasību.
Jaunās dāmas advokāts uzstājās ar pretargumentiem:
Jūsu godība, mana kliente piekrīt, ka atbildētājs atrada aku viņas īpašumā un veica uzlabojumus, kādus tikko aprakstīja. Taču, ja atbildētājs jau iepriekš nebūtu zinājis par akas eksistenci, viņš nekad nebūtu šo īpašumu iznomājis. Turklāt pēc telpu atstāšanas atbildētājs aizvāca akmeņus, izrāva asi un arī pumpi paņēma sev līdzi. To darot, viņš ne tikai vilka savu ekipējumu pa krūmiem, bet arī atstāja daudz lielāku caurumu, nekā tas bija pirms viņa darbības, tādējādi to padarot viegli pieejamu maziem bērniem. Tādēļ mēs lūdzam apmierināt prasību.
Viņa, protams, vinnēja prāvu.
www.geocities.com

Citu datumu laikraksti

  • Izveido rokrakstu izstādi

    Alūksnes zonālajā valsts arhīvā ir apskatāma interesanta un savdabīga izstāde “Rokraksti, rokraksti”. Tajā var vērot glītus un skaistus rokrakstus,...

  • Atnākt atpakaļ uz gaismas ceļa

    Ir cilvēki, kurus arī pēc gadiem gribas satikt un parunāties. Pie tādiem pieder arī trapeniete Aira Daktere. Pirmo reizi viņu satiku Apes zonālajā...

  • Nodod projektu publiskai apspriešanai

    Virešu pagasta padome nodevusi publiskai apspriešanai projektu “Virešu pagasta autoceļi. Satiksmes drošības uzlabojumi”.Virešu pagasta padome...