Visiem vietas nepietiek 2

„Jūsu bērnam šobrīd vietas bērnudārzā nav, jāgaida rindā” – tie ir vārdi, kurus, tuvojoties vecumam, kad bērnam vajadzētu uzsākt gaitas pirmsskolas izglītības iestādē, vecāki nevēlas dzirdēt. Taču šogad tādus dzird vairāki vecāki. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādēs šoruden uzņems mazāk bērnu nekā iepriekšējos gados, un tas nozīmē, ka visiem pusotru līdz divus gadus veciem bērniem vietu bērnudārzā nepietiek.
Māmiņu diskusija par vietu trūkumu pirmsskolas izglītības iestādēs aizsākās Alūksnes māmiņu forumā sociālajā tīklā “Facebook”. Arī “Alūksnes Ziņu” uzrunātās mammas ir neizpratnē par vietu trūkumu pirmsskolas izglītības iestādēs. Ja teic, ka valstī ir demogrāfiskā krīze, tad vietu trūkums bērnudārzos par to neliecina. “Dēlu pieteicām rindā uzreiz pēc dzimšanas. Šobrīd viņam ir gads un deviņi mēneši, bet bērnudārzā netiksim vēl vismaz gadu. Situācija priekš mūsu mazās pilsētas ir diezgan briesmīga. Nepatīkami bija uzzināt, ka priekšroka ir bērniem, kuriem jau bērnudārzā ir brāļi un māsas, un militārpersonu bērniem. Nedomāju, ka tas ir pareizi. Var diskutēt vai dusmoties, bet tam nav jēgas, jo ātrāk bērnudārzā tik un tā netiksim. Jādzīvo vien ar dēliņu mājās un situācija jāpieņem,” saka alūksniete Solvita Birzgale.

(Turpinās no 1.lappuses)

Kā cerēts, vietas pilsētas bērnudārzā nav arī alūksnietes Egitas Dzenītes gadu un sešus mēnešus vecajam dēlam. “Sākumā pieteicām vietu tikai “Sprīdītī”, bet drošības labad nedaudz vēlāk iestājāmies rindā arī “Pienenītē”. Aprīļa sākumā gaidīju solīto zvanu no bērnudārza, bet tā arī nesagaidīju. Zvanīju pati, un tiku nostādīta fakta priekšā, ka vietu nav. Zināju, ka rindas ir lielas, bet ar ko tādu nebiju rēķinājusies. Tā kā man jāatgriežas darbā, meklēju risinājumu. Tikām uzņemti pirmsskolas grupā Strautiņos,” stāsta E.Dzenīte.

Tiešām uzņems mazāk bērnu
Uzrunāto Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji nenoliedz – problēma pastāv un tiešām šoruden iestādēs varēs uzņemt mazāk bērnu nekā citkārt, taču šādai situācijai esot loģisks izskaidrojums. 2011.gadā bija zemi dzimstības rādītāji, līdz ar to no pirmsskolas izglītības iestādes vecākās grupas uz 1.klasi skolā šogad dosies mazāk bērnu un mazāk varēs uzņemt jaunus bērnus.
Arī Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Modrīte Voska apstiprina, ka šogad uzņems mazāk bērnu nekā citos gados. Šobrīd prognozētais bērnu skaits ir 24 bērni (18 jaunākā vecuma grupā un 6 vidējā un vecākā vecuma grupās) jeb viena pirmsskolas grupiņa. “Pirmsskolas izglītības iestādi šogad absolvēs un skolā sāks mācīties tikai viena grupiņa, un attiecīgi no jauna iestādē varēsim uzņemt jaunākajā vecumā tikai vienu grupiņu - 18 bērnus. Šogad situācija tiešām ir citādāka un rinda patiešām ir ļoti gara. Rindā ir 100 bērni, ieskaitot gan aktuālo vecumu, gan tikko dzimušos. Problēmu ar nepietiekamu vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs saredzēju jau gada sākumā, aktualizēju to, un kopā ar Izglītības pārvaldi un citu iestāžu vadītājiem to pārrunājām. Risinājumi tiek meklēti. Arī mēs savā iestādē šobrīd analizējam situāciju un meklējam iespējas, kā rast vairāk vietu grupiņā. Ceram, ka izdosies rast pozitīvu risinājumu,” saka M.Voska.

Brāļiem un māsām -
priekšroka
Vai bērns septembrī varēs uzsākt bērnudārznieka gaitas, vecāki zinās, saņemot zvanu no izglītības iestādes. Vecāku sapulci plānots organizēt maija beigās. Ja zvana no iestādes nav, vecākiem jāsaprot, ka viņu bērnam šoruden iestādē vietas nav. Vecāki arī, kā līdz šim, paši var interesēties, piezvanot vai ierodoties personīgi izglītības iestādē. M.Voska arī norāda, ka situāciju ar rindām bērnudārzos maina izmaiņas Alūksnes novada pašvaldības saistošajos noteikumos, kas paredz ārpuskārtas statusu - priekšroku bērniem, kuriem iestādē jau uzņemts brālis vai māsa. Tāpat kā iepriekš, priekšroka ir militārpersonu bērniem un piecus, sešus un septiņus gadus veciem bērniem, kuriem pirmsskolas izglītības apmeklējums ir obligāts. “Vecākiem jāsaprot, ka vietu bērnudārzos ir tik, cik ir, un nevaram grupiņā uzņemt bezgalīgu skaitu bērnu. Prieks, ka Alūksnē ir bērni! Tas ir pozitīvi,” teic M.Voska.

Visiem vietas nepietiks
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja Ārija Driņina stāsta, ka šogad iestādi absolvēs 15 bērni un 15 arī uzņems jaunus. “Bērnudārzā varam paņemt tieši tik bērnu, cik aiziet uz skolu. Vietu skaits ir ierobežots, un mēs nevaram grupiņā uzņemt bezgalīgi daudz bērnu,” stāsta Ā.Driņina. Bērnudārza rindā ir 88 bērni, taču ne visiem bērnudārza gaitas jāuzsāk šoruden, jo starp viņiem ir arī vēl gadiņu nesasnieguši bērni. “Rindā pieņemam bērnus uzreiz pēc dzimšanas. Cik bērniem vajadzētu uzsākt bērnudārza gaitas, bet to nevarēs izdarīt vietu trūkuma dēļ, precīzi nevaru pateikt. Taču ir skaidrs, ka visi, kuriem vajadzētu tikt uzņemtiem šogad, netiks uzņemti. Problēma pastāv,” atzīst vadītāja.
Ā.Driņina neslēpj, ka vecāku attieksme par savlaicīgu iesnieguma uzrakstīšanu un iestāšanos rindā ir dažāda. “Ir vecāki, kuri uzraksta iesniegumu tikai tad, kad bērnam jau ir divi gadi, un kļūst dusmīgi, ja uzreiz nav bērnudārzā vietas. Tā diemžēl ir. Savukārt citi vecāki iesniegumus uzraksta jau tad, kad bērniņš ir vien dažas nedēļas vecs un rindā iestājas laikus, lai būtu droši, ka vieta būs. Jā, ir ģimenes, kuras pārceļas uz dzīvi Alūksnē gan no ārzemēm, gan citām Latvijas pilsētām, bet šiem bērniem nekādu priekšrocību rindā nav,” skaidro Ā.Driņina.

Vienīgais saspringtais gads
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādi “Cālis” šogad absolvēs 6 bērni, līdz ar to arī uzņemt varēs tikai 6. Tas ir gandrīz uz pusi mazāk nekā pagājušajā gadā, kad iestādi absolvēja 10 bērni. Arī nākamajā rudenī uzņemt varēs vairāk – tiek prognozēti 12 bērnudārza absolventi. “Šis ir vienīgais saspringtais gads, kad trūkst vietu. Piemēram, pagājušajā gadā septembrī 2 vietas bija neaizpildītas. Ir arī bažas, vai nākamgad spēsim tās aizpildīt,” stāsta bērnudārza “Cālis” vadītāja Agita Pakalniete.
Taču šogad visiem vietas nepietiks un rindā paliks gaidīt 8 bērni. “Jāņem gan vērā, ka viens bērns var iestāties rindā vairākos bērnudārzos, tādēļ skaitlis nav objektīvs. Aizliegts tas nav, darīt tā drīkst, arī tādēļ rindas veidojas. Vecāki gaida, kur bērnu uzņems ātrāk, un uz to bērnudārzu arī dosies. Vienotas rindas novadā nav, ” skaidro A.Pakalniete.

Mierīga mamma, mierīgs bērns
“Cālī” bērnus uzņem no viena gada vecuma. Galvenā prasība – bērnam jāprot staigāt. “Laiks no piedzimšanas brīža līdz gada vecumam ir īss, tādēļ rindā vajadzētu iestāties laikus. Jā, vecākiem ir jārēķinās, ka sākumā bērns daudz slimos, tādēļ nav nekas slikts, ja bērns sāk iet bērnudārzā pirms pusotra gada vecuma, kamēr mamma vēl nav devusies atpakaļ uz darbu. Piemēram, mēnesi vai divus pirms. Adaptācijas periods būs vieglāks gan mammai, gan bērnam, jo bērna slimošanas gadījumā nebūs jāprasa darba devējam brīvas dienas, kā arī mamma mierīgi pirmās dienas varēs būt bērnudārzā kopā ar bērnu un nebūs jāsteidzas uz darbu. Bērni, kuriem liegta iespēja pie bērnudārza vides pierast pakāpeniski, ir nervozāki, slimo vairāk un pierod lēnāk,” saka A.Pakalniete.

Vedīs uz pagastu
bērnudārziem
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” šoruden uzņems 7 bērnus. “Tas nav mazāk kā citos gados. Vienīgi vecākiem šogad ir ātrāk jāsāk domāt, kur bērni būs, un izvēli nevar atstāt uz pēdējo brīdi. Ja iepriekš vecāki vēl visu vasaru varēja domāt, tad šogad izvēlei jau jābūt skaidrai tagad. Iestādē uzņemsim bērnus, kuri ir laikus iesnieguši iesniegumus. Ir vecāki, kuri iesniegumus uzrakstījuši pēdējā mēneša laikā, jo nav tikuši, piemēram, bērnudārzā pilsētā. Pie mums vērsās 6 pilsētas bērni - 2 varējām uzņem, bet 4 palika gaidīt rindā,” stāsta iestādes vadītāja Ligita Belova.
Vai vecāki laikus raksta iesniegumus? L.Belova teica, ka gadījumi ir dažādi. “Ir vecāki, kuri uzraksta iesniegumu uzreiz pēc bērna piedzimšanas, bet ir arī gadījumi, kad uzraksta mēnesi iepriekš, pirms jāsāk apmeklēt iestāde, un cer, ka bērnu uzreiz uzņems. Bet tā nenotiek, par to jādomā laikus,” viņa saka. Situāciju saasina arī izmaiņas noteikumos, kas stājušās spēkā 2016.gada nogalē un paredz, ka ārpus kārtas jāuzņem pirmsskolas izglītības iestādē jau uzņemto bērnu brāļi un māsas - vecāki iesniegumu var uzrakstīt vēlāk, bet bērns, apejot rindu, bērnudārzā tiks ātrāk nekā citi, kuri jau iepriekš gaidījuši rindā.

Meklē risinājumus
Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča stāsta, ka, apjaušot gaidāmās problēmas ar vietu trūkumu pirmsskolas izglītības iestādēs pusotru gadu veciem bērniem, jau gada sākumā meklēti risinājumi. Kopā ar izglītības iestāžu vadītājām izskatīti vecāku iesniegumi, lai noskaidrotu reālo bērnu skaitu, jo nereti viens bērns ir vairāku pirmsskolas izglītības iestāžu rindās. Nākamais solis – apzinātas vakantās vietas Strautiņu pamatskolas pirmsskolas grupā, “Saulītē” Alsviķos un “Mazputniņā” Malienā.
“Šobrīd strādājam pie tā, lai pagarinātu darba laiku pirmsskolas grupām Jaunannas, Ziemeru un Jaunlaicenes skolās. Viens no iemesliem, kādēļ vecāki no pagastiem izvēlas vest bērnu uz pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi, ir darba laiks. Pagastos skolās esošās pirmsskolas grupas nestrādā līdz pulksten 18.00, bet strādā īsāku darba laiku. Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs grupu skaitu nav plānots palielināt. Grupiņu skaitu var palielināt Strautiņos vai lielas nepieciešamības gadījumā Alūksnes novada vidusskolā, bet, iespējams, to nevajadzēs darīt, jo pirmais solis ir darba laika pagarināšana jau minētajām iestādēm,” skaidro G.Kupča un piebilst, ka vispirms jāizzina reālā vajadzība, jo nav lietderīgi radīt pakalpojumu, ko vēlāk varbūt nevienam tomēr nevajadzēs.
— Agita Bērziņa

Komentāri 2

Čiekurs Egle

Vai ir bijusi kāda aptauja vecāku vidū par to, cik tad vecāki reāli izvēlēsies savus bērnus sūtīt uz skolu no 6 gadiem? Ko darīsim tad, ja daudzi neizvēlēsies doties uz skolu no 6 gadu vecuma, vai šiem bērniem un vecākiem arī teiksim, piedodiet, vietu nav?

pirms 3 gadiem, 2018.04.20 10:11

prokurors3

Vai ir palielinājusies dzimstība novadā?

pirms 3 gadiem, 2018.04.20 19:14

Citu datumu laikraksti

 • Drosmīgi un atklāti par TO

  Latviešu bestsellers – tādu apzīmējumu izpelnījies pagājušajā gadā izdotais romāns „Saplēstās mežģīnes”, kura autore ir Karīna Račko. Tas bija viņas...

 • Aizvada otro sabraukumu

  Kārtējās spēles aizvadītas Apes novada čempionātā florbolā. “Gaujiena”, kuras spēlētāju sastāvs ir viens no jaunākajiem čempionātā, pēcspēles...

 • Alūksnes džudistiem labi rezultāti

  Alūksnes džudistiem labi rezultāti

  Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola aizvadītās nedēļas nogalē piedalījās džudo sacensībās Saldū – 9.Starptautiskajā džudo turnīrā...

 • Lasītāji, braucam uz Līgatni!

  Lasītāji, braucam uz Līgatni!

  Turpinot jauko tradīciju, arī šovasar Alūksnes un Apes novadu laikraksts “Alūksnes Ziņas” savus zinātkāros un atraktīvos lasītājus aicina izzinošā...

 • Arī aprīlī aicina uz kino

  Aprīlī Alūksnes Kultūras centrā būs skatāmas trīs ļoti atšķirīgas, aizraujošas Latvijā tapušas filmas. Dokumentālā filma visai ģimenei “Turpinājums”...

 • Ekspedīcijas laikā iepazīst, kas un kā notiek mežā 8

  Ekspedīcijas laikā iepazīst, kas un kā notiek mežā

  Turpinās no 1.lappusesParažas vēsta, ka Zaļajā ceturtdienā jādodas pie dabas, jāmeklē kāds ezers, strauts vai upe un jāmazgājas. Daļa no šīm darbībām...

 • Atteikšanās

  Atteikšanās

  Lieldienas - viens no četriem punktiem gadalaiku maiņu ciklā. Kādam tie ir ģimenes svētki, tradīcija, kādam tas ir garīgs piedzīvojums, ieturot...

 • Lielākie svētki kristīgajā pasaulē

  Lieldienas jeb pavasara saulgrieži notiek laikā, kad Saules centrs šķērso debess ekvatoru. Dienas paliek arvien garākas, un notiek gaismas uzvara pār...

 • Lieldienas gaidot

  Lieldienas ir seni svētki, pazīstami jau pirms Kristus. Lieldienās auglības simbols ir ola. Pirmo olu Lieldienu rītā sadalīja visiem mājās ļaudīm...