Visvairāk līdzekļu iegulda tautas nama ēkas atjaunošanā

Gaujienas muižas ansambļa ēku saglabāšanai un atjaunošanai ir vajadzīgi lieli kapitālieguldījumi. Pašvaldībai, protams, tādu nav, bet savu iespēju robežās tā cenšas ēkas remontēt un atjaunot.

Gaujienas muižas ansambļa ēku saglabāšanai un atjaunošanai ir vajadzīgi lieli kapitālieguldījumi. Pašvaldībai, protams, tādu nav, bet savu iespēju robežās tā cenšas ēkas remontēt un atjaunot.
"Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūrkapitāla fonds atbalsta ar nelielām summām, tāpēc varam īstenot izpētes projektus ēkām, lai noskaidrotu to tehnisko stāvokli un māksliniecisko vērtību. Tautas nama ēkai ir veikta fasādes izpēte. Turklāt ir saņemts finansiāls atbalsts no valsts investīciju programmas. Šīs ēkas telpu, ūdensvada un kanalizācijas remontam ir piešķirti 35 399 lati," stāsta pagasta padomes priekšsēdētājs Viesturs Dandens.
Remontē bibliotēkas telpas
Tautas nama ēkā, kurā atrodas vēl citas pašvaldības iestādes, ir visvairāk izdarīts, jo arī iepriekš ir saņemtas mazākas summas remontiem. Pirms mēneša tika izremontēta mazā zāle un kamīna telpa tautas namā. Tagad varēs domāt par lielās zāles, kāpņu telpas un tualetes atjaunošanu un labiekārtošanu. Pašlaik turpinās remonts divās pagasta bibliotēkas telpās, kurās darbus pabeigs šogad. Tiek mainīta elektrības instalācija un ievilkta signalizācija, kas brīdinās ugunsgrēka gadījumā. Ar laiku signalizācija būs visā ēkā. Janvārī, februārī tiks remontētas atlikušās trīs bibliotēkas telpas, lai tās būtu mājīgas un patīkamas gan lasītājiem, gan darbiniecēm.
Iesniegs jaunus projektus
"Līdz 1.februārim var iesniegt pieteikumu projektam, lai turpinātu tautas nama atjaunošanu. Finansējumu piešķirs tikai tiem objektiem, kas ir jau sākti," norāda pašvaldības vadītājs. V.Dandens uzsver, ka vēl ir citas ēkas, starp kurām ir vidusskola, kuras sakārtošanai nepieciešami finanšu līdzekļi. "Ja valdība nesniedz finansiālu atbalstu šiem kultūras un arhitektūras pieminekļiem, tad pašvaldība ar sava budžeta līdzekļiem spēj novērst tikai acīmredzamas avārijas situācijas. Turklāt grūti prognozēt, kā šie jautājumi tiks risināti Apes novadā. Kam novirzīt naudu, par to lems novada dome," spriež V.Dandens.
Trūkst valsts finansējuma
Vairākkārt ir sniegti projekti valsts investīciju un fondu līdzekļu piesaistei vidusskolas, kas atrodas pilī, atjaunošanai. Bija izstrādāts projekts jumta nomaiņai, kas tagad ir novecojis. "Situācija ir īpatnēja, jo Pasaules banka neatbalsta projektus skolām, kas atrodas pilīs. Savukārt uz tūrismu vērstos projektos ir jāparedz, cik ar pils atjaunošanu varēs nopelnīt. Taču skola nav un nevar būt peļņas objekts," secina priekšsēdētājs. Gaujienas pilij ir jāmaina jumts, jāatjauno fasāde. Turklāt krāšņu apkures sistēma liek domāt par pāreju uz centrālapkuri. Nolietojies ir arī iekšējais ūdensvada un kanalizācijas tīkls. V.Dandens norāda, ka tā ir tikai viena muižas kompleksa ēka, bet citām ir līdzīgas problēmas.

Citu datumu laikraksti