Zaudē uzņēmēja brīvību un grib strādāt pilsētas labā

Tiekoties ar jauno Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāju Armandu Mustu, daudzu jautājumu atbildes papildināja teikums “ir jāpēta, jāanalizē, jāmaina”.

Tiekoties ar jauno Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāju Armandu Mustu, daudzu jautājumu atbildes papildināja teikums "ir jāpēta, jāanalizē, jāmaina". Tas vieš pozitīvu cerību par Alūksnes pilsētas attīstību un problēmu atrisināšanu.
Viņš ir apņēmies piesaistīt Alūksnei investīcijas, lai gādātu par attīstību un pilsētas iedzīvotāju, tās viesu labklājību.
Kā ir sācies darbs jaunajā amatā?
Jaunā dome strādā kopš pagājušās nedēļas. 18.martā tikāmies ar Alūksnes kristīgo konfesiju pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību, bet 19.martā neformāli tikāmies ar NBS komandieri viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu un vienojāmies par nākamo vizīti, lai pārrunātu domes sadarbību ar bataljonu. Tiek risināta sporta zāles būvniecība, iespējams, būs vēl kādas novitātes. 20.martā privāti apmeklēju Alūksnes rajona koru skati Alūksnes tautas namā. Jāatzīst, ka kolektīvu sniegums man patika. Šonedēļ ir bijusi tikšanās ar pašvaldības uzņēmumu pārstāvjiem, kārtējā tikšanās par gaidāmajām Alūksnes Uzņēmēju dienām maijā, domes pārstāvji ir piedalījušies 25.marta atceres pasākumos.
Mēneša laikā domes vadība dosies uz katru pašvaldības iestādi iepazīšanās braucienā izzināt problēmas, iespējas. Personīgi apmeklēsim lielākos Alūksnes nodokļu maksātājus, kā arī uzņēmējus, kas saistīti ar pilsētas infrastruktūru un pakalpojumu sniegšanu, lai uzklausītu viņu viedokļus.
Kādi ir secinājumi pēc tikšanās ar pašvaldības uzņēmumu pārstāvjiem?
Ir jādomā, ko darīt ar SIA "Alūksnes nami", jāpēta un jālemj par personāliju maiņu uzņēmumā. Cik ilgā laikā to varēs izdarīt, tas ir juridiski spriežams. Priekšsēdētājs to vienpersoniski nedarīs - nav tie laiki. Pašreiz "Alūksnes nami" noteikti paliks pašvaldības uzņēmums. Lai tā būtu citādāka struktūra, ir jābūt iedzīvotāju ieinteresētībai veidot atsevišķus kooperatīvus. Iespējams, tas būtu labākais risinājums, bet nevienam to nevar uzspiest. Nav zināms arī tas, cik ilgi pašvaldības uzņēmums būs rentabls pakalpojumu nodrošināšanā.
Akciju sabiedrības "Simone" pārstāvja uz tikšanos nebija, jo vajadzēja būt Rīgā saistībā ar siltumenerģijas projektu. Alūksnei ir radusies iespēja gūt papildu līdzekļus apkures tīklu rekonstrukcijai, tādēļ operatīvi jāreaģē. Ir jāpanāk "Simones" ražotā siltuma ekonomiska izmantošana, lai tas nesildītu pilsētas ielas, bet bez zudumiem nonāktu līdz patērētājam. SIA "Rūpe" jāturpina veikt ikdienišķos darbus, un viņi zina, kas tie ir.
Ir bijušas sarunas arī ar pašvaldības policijas priekšnieku Ardi Tomsonu. Visu cieņu viņu paveiktajam, bet noteikti jāmaina darba plānošana, lai tas būtu efektīvs. Viņiem biežāk ir jābūt īstajā laikā un vietā, jāpārvalda situācija pilsētā. Katram darbiniekam ir jābūt atbildīgam par paveikto. Ir uzskats, ka Alūksnē nevajag pašvaldības policiju, bet, manuprāt, ja tā strādās kārtīgi, iedzīvotāju attieksme pret to mainīsies. Pilsētā ir daudz nesakārtotu lietu, policists nedrīkst to neredzēt. Pārkāpumu administrēšana ir sarežģīta, tādēļ varbūt ir efektīvi pārkāpējus kaunināt publiski, nosaucot vārdā un publicējot "Domes Vēstīs". Būtisks ir jautājums, vai pašvaldības policijā vajag palielināt darbinieku skaitu. Iepriekšējā domes sasaukuma laikā vakanci izveidoja un finansējumu paredzēja, bet vēl vienu darbinieku varētu arī nepieņemt. Ir problēmas, ko risināsim citādāk, lai pašreizējie četri policijas darbinieki darītu savu darbu, nevis tiktu nodarbināti, piemēram, kā šoferi. Drīzāk domes kancelejā nepieciešams šoferis, kas apkalpos visas struktūras, jo domes automašīna bieži vien stāv neizmantota.
Vai Alūksne dome neiegādāsies jaunu automašīnu?
Man nav ambīciju, ka jaunā amatā vajag jaunu auto. Par to ir divi viedokļi. Domes auto ir arī kā prezentācijas auto, bet rodas jautājums - kur tad mēs sevi tā prezentēsim? Automašīna ir pārvietošanās līdzeklis ne tikai priekšniekam, viņa vietniekam, bet arī domes darbiniekiem. Es dzīvoju pilsētā, vajadzības gadījumā varu izmantot arī personisko transportlīdzekli. Līdzšinējai domes "Renault" markas automašīnai ir liels nobraukums, bet to lietosim. Lai deputāti lemj par cita transportlīdzekļa iegādi. Personīgi man jaunu auto nevajag, varu braukt arī ar "zaporožecu", jo tas darbu neietekmē. Autotransporta nomaiņa nav prioritāte. Vispirms jātiek skaidrībā ar pašvaldības uzņēmumiem, kas apkalpo pilsētu.
Kādas būtiskas problēmas pilsētā saskatāt?
Pašlaik problēmas rada bibliotēkas un dzimtsarakstu nodaļas ēka. Bibliotēka projektā ir saņēmusi septiņus jaunus datorus. Tehniskie noteikumi tiem paredz īpašu instalāciju, bet instalācija ēkā ir nolietojusies, nepieciešama rekonstrukcija. Steidzami būs jāatrod līdzekļi, lai datorus varētu pieslēgt. Problēmas rada arī tas, ka bibliotēkai telpas ir par mazu un neatbilst prasībām. Arī dzimtsarakstu nodaļa pilsētā ir īpaša, prestiža vieta, tādēļ tai vajadzētu atrast piemērotākas telpas estētiskākā vietā, tad atbrīvotos arī telpas bibliotēkai. Tuvākajos mēnešos šis jautājums jāvirza izskatīšanai komitejās.
Kāds varētu būt domes atbalsts Alūksnes poliklīnikai un slimnīcai?
Poliklīnikā vēlamies atbalstīt lifta izbūvi, izzinot poliklīnikas darbinieku iestrādes. Varbūt izdosies atrast līdzekļus struktūrfondos, piesaistot domes projektu speciālistus. Ceram, ka izdosies piesaistīt arī citas investīcijas. Būs man vairāk Rīgā jāuzturas, lai to panāktu (smejas). Slimnīca ir rajona padomes pakļautībā. Ja slimnīca, tāpat kā biatlona trase "Mežiniekos", būtu pilsētas paspārnē, tad viss risinātos citādāk. Citi rajoni mūs ir apsteiguši. Ir jāgādā, lai sportistiem "Mežiniekos" būtu pieņemami treniņu apstākļi. Tas nav normāli, ka mūsu biatlonistiem, kas ir valsts izlasē, pēc treniņiem jāuzturas aukstā vagoniņā. Tieši sportisti ir mūsu mazās vizītkartes, ko mēs sūtam pasaulē.
Kā varētu saistīt medicīnas speciālistus darbam Alūksnē?
Mediķu izvēli nosaka darba samaksas kārtība. Domāju, ka ar laiku to sakārtos, jo tā ir valsts politika. Veselības ministrs Gundars Bērziņš pašlaik pie tā strādā. Pozitīvi, ka Alūksnes slimnīcu nelikvidēs un sakārtos ātrās palīdzības dienesta darbu. Nevaram pateikt, ka lēciens medicīnā būs straujš, bet ja tas katru gadu būs tāds, ka to jutīs arī Alūksnes rajonā, tad lielais Latvijas projekts - masterplāns - būs izdevies. Ja Alūksnes rajonā būs cilvēks, kas to vadīs un veidos saikni ar centru, tad šajā darbā iesaistīsies arī pašvaldības, mums kopīgi ir jāuzlabo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība iedzīvotājiem. Varbūt varam īstenot savus projektus, piemēram, ka ģimenes ārsti slimnīcā izveido palātas saviem pacientiem, kā tas ir citās valstīs. Slimnīcas personāls šīs palātas apkalpotu tehniski, bet ģimenes ārsts kopā ar slimnīcas mediķiem ārstētu pacientu. Varbūt tas pašlaik izklausās nedaudz utopiski, bet kāpēc perspektīvā tā nevarētu būt?
Priekšvēlēšanu programmā Tautas partija sola uzlabot satiksmes un gājēju drošību pilsētā. Kā tas notiks?
Drīzumā pilsētā vajag izvietot gājēju pāreju zīmes ar ierāmējumu, kas atstarojas starmešu gaismā. Vispirms to jāizdara centrā un pie mācību iestādēm. Aicinu autovadītājus būt solīdākiem pret gājējiem, jo reizēm šķiet, ka pie mums visi ir tik steidzīgi! Savukārt gājējiem ir jānēsā atstarotāji. Vislielākās problēmas ir darbdienu rītos pie sākumskolas, kad vecāki bērnus ved uz skolu. Būtu labi, ja šajos rītos satiksmi pusstundu uzraudzītu policijas darbinieki. Luksofori, manuprāt, Alūksnē pašlaik nav nepieciešami. Cilvēkiem pārdomāti jāplāno braucieni.
Saprotu, ka vēlaties uzlabot arī Sociālā dienesta darbu?
Šajā jomā arī daudz ir valstisku problēmu. Ir jārunā par to, ko Alūksnē varam darīt, lai darbs būtu efektīvāks. Sociālās palīdzības centra ziņā ir tas, cik efektīvi iedalītos līdzekļus izmantos. Izlietojumam jābūt racionālam, tādam, lai palīdzību saņemtu tie, kam tas patiesi vajadzīgs. Manuprāt, pensionāriem, kas ir vieni no tiem, kas godīgi kārto komunālos maksājumus, vajadzētu pārvarēt kautrīgumu, rakstīt iesniegumus un lūgt piešķirt finansiālu palīdzību apkures laikā, lai viņiem būtu vairāk līdzekļu iztikai. Tāpat ir jārisina jautājums par sociālajiem dzīvokļiem. Ar uzņēmēja Jurija Popovičenko palīdzību pilsētas iedzīvotāji drīzumā atkal varēs izmantot pirti Jāņkalna ielā.
Pašlaik strādājam, lai pensionāri varētu saņemt atvieglojumus sabiedriskā transporta izmantošanai, iegādājoties mēnešbiļeti. Būs noteikta atmaksas kārtība, kā un kas to varēs saņemt. Tas būs pirmais jaunā sasaukuma reālais darbs.
Ko gribētu uzlabot kultūras un izglītības jomā?
Ar savu neformālo rajona koru skates apmeklējumu gribēju parādīt, ka tāda būs domes vadības attieksme pret kultūras pasākumiem. Pašdarbība ir aktīva pilsētas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšana, tādēļ tā ir vairāk jāatbalsta. Ir jāmeklē līdzekļi Alūksnes tautas namam, kas pašlaik ir ļoti bēdīgā stāvoklī.
Uzskatu, ka domes pakļautībā esošās izglītības iestādes strādā veiksmīgi. Pašvaldībai jāgādā, lai mācību process notiktu pēc iespējas kvalitatīvāk. Uzskatu, ka skolām bieži vien ir jābūt uzstājīgākām, jācīnās par savu ideju un jāpārliecina attiecīgā domes komiteja par finansējuma nepieciešamību. Paldies iepriekšējai domei, ka budžetā ir rezerves līdzekļi, bet tie tiks izlietoti ļoti pārdomāti. Šie līdzekļi ļaus vismaz uzsākt kādu projektu. Svarīgs uzdevums ir piebūvju celtniecība.
Gribat risināt arī Alūksnes televīzijas izveidi?
Pašlaik tā ir tikai perspektīva ideja. To vajadzētu īstenot ar kādu uzņēmējdarbības formu, pašvaldība varētu būt viens no galvenajiem pasūtītājiem. To rūpīgi jāapsver, jo tas nav prioritāte. Struktūrfondos ir iespēja gūt atbalstu jaunu uzņēmumu veidošanai, bet ir jābūt ieinteresētam, radošam un apsviedīgam cilvēkam, kas to dara.
Kādas ir jūsu domas par komentāriem pie ziņas par Alūksnes pilsētas domes jauno priekšsēdētāju interneta portālā "Delfi"?
"Delfi" ir kā "dzeltenā prese" un vieta, kur mazgāt netīro veļu. Uzskatu, ka vismaz 60 procenti komentētāju ir Alūksnes cilvēki. Šie komentāri ir laba kritika un viela pārdomām par sevi, ģimeni un citiem Alūksnes deputātiem. Nenoliedzu, ka daži ir patiesi, bet vispirms katram vajadzētu palūkoties uz sevi. Izlasīju gandrīz visus, daži no tiem bija ļoti sāpīgi. Zinu, cik daudz cilvēku aiz vienas vai otras informācijas stāv. Daudzi manu darbu ir atbalstījuši, tādēļ tā iedzīvotāju daļa, kas izteica šos komentārus, nav tā, ar kuru būtu īpaši jārēķinās. Pēc četriem gadiem viņi varētu pačatot vēlreiz.
Kad janvāra sākumā veidojām sarakstus, vēlējos kandēt kā Alūksnes iedzīvotājam, kas sasniedzis zināmu vecumu, stāvokli sabiedrībā un nav vienaldzīgs pret procesiem pilsētā. Priekšsēdētāja amats nebija pašmērķis, tā man uzticējās. Apzinos, ka tagad esmu zaudējis savu uzņēmēja brīvību, bet esmu apņēmības pilns daudz paveikt Alūksnes labā.

Citu datumu laikraksti

 • Jāmaksā katrreiz, šķērsojot robežu

  Baltkrievijas Transporta un komunikāciju ministrija informē LR SM, ka saskaņā ar likumu, veicot pārvadājumus, kas nav atbrīvoti no maksājuma par...

 • Vai šogad kāps kredītu likmes?

  Statistika liecina, ka Latvijā turpinās līdzšinējo piecu gadu kreditēšanas pieauguma tendence. Kopējie kredītu apjomi janvārī gada laikā...

 • Rajona invalīdiem dāvina svētku sajūtu

  Invalīdu biedrības Alūksnes rajona nodaļas Lieldienu pasākuma dalībniekus pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem uzrunāja luterāņu draudzes mācītājs...

 • Iesaistās Lieldienu gaidīšanas svētkos

  Vakar Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā notika Lieldienu konkurss.Vakar Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā notika Lieldienu konkurss. Tā bija pēdējā...

 • Domes priekšsēdētāju ievēl vienprātīgi

  Apes pilsētas domes priekšsēdētāja vēlēšanām bija izvirzīta viena kandidatūra no vēlētāju apvienības “Ape”.Apes pilsētas domes priekšsēdētāja...

 • Pieņem tikai vienu darbinieku

  Alūksnes pilsētas domē 1.martā sāka strādāt jauna darbiniece - pašvaldības iepirkuma speciāliste Ilona Šķipsna, kas pirms tam strādāja akciju...