Zaudējumi jāsedz meža zvēru ganam

– Kas maksās par meža zvēru postījumiem, kad Latvija iestāsies Eiropas Savienībā? Ja šeit ienāks ES meža cūka...

– Kas maksās par meža zvēru postījumiem, kad Latvija iestāsies Eiropas Savienībā? Ja šeit ienāks ES meža cūka...
Latvija meža īpašumu likumdošana ir pilnībā saskaņota ar ES likumiem, un meža zvēru radīto zaudējumu atlīdzināšanu regulē 1995.gadā pieņemtais "Medību likums".
Valsts mežu dienesta Medību daļas vadītājs Jānis Baumanis skaidro, ka saskaņā ar minēto likumu zaudējumus par meža zvēru postījumiem var piedzīt no medību tiesību turētājiem, ar kuriem meža vai lauksaimniecības zemes īpašniekiem ir noslēgts līgums. Medību tiesību turētāji var būt vai nu medību kolektīvs vai arī valsts akciju sabiedrība "Latvijas meži". Līdzīga kārtība esot lielākajā daļā ES dalībvalstu, un tāda tā kopš 1995.gada ir noteikta arī Latvijā. Pēc Latvijas iestāšanās ES tā nemainīsies.
"Medību likuma" 26. pantā noteikts: "Lai noteiktu materiālos zaudējumus, ko medījamie dzīvnieki nodarījuši lauksaimniecībai, mājdzīvniekiem un mežsaimniecībai, Valsts mežu dienests izveido komisiju, iekļaujot tajā attiecīgās pašvaldības pārstāvjus, medību tiesību lietotājus, kā arī attiecīgus speciālistus. Komisija nosaka zaudējumu apjomu saskaņā ar Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku. Zaudējumus sedz medību tiesību lietotāji, ja līgumā par medību tiesību nodošanu nav paredzēti citādi noteikumi. Strīda gadījumā jautājumu izšķir tiesa."
– Ja pareizi sapratu: meža zvērs pieder valstij, bet jāmaksā ganam? – saņēmis EIROINFO atbildi, secināja jautātājs. – Pirmās brīvvalsts laikā gan tā nebija. Pēc pirmā civillikuma pieņemšanas Ulmaņa laikā bija izdalīti valsts līdzekļi zaudējumu segšanai. Bija pat tabula par kompensācijām katrai kultūrai: auzām savs aprēķins, kartupeļiem – savs.

Citu datumu laikraksti

 • Par advokātu vēlas Jēzu

  ASV Misūri štata tiesa nolēmusi, ka apsūdzētais var izmantot kā savu aizstāvi Jēzu Kristu, taču tikai tad, ja viņam ir licence darboties Misūri štata...

 • Sudraba un zelta datorpeles

  Ekskluzīvu lietu cienītājiem kompānija "Wallace Silversmiths" radījusi aksesuārus datoriem – peles no sudraba un zelta, kas tiek piegādātas zila...

 • Pasažieriem dāvina zeķes

  Kāda reģionālā ASV lidosta sākusi dāvināt bezmaksas zeķes lidmašīnu pasažieriem, kuru kurpes tiek ņemtas drošības pārbaudēm.Kāda reģionālā ASV...

 • Zog un uzvedas huligāniski

  Vīrietis no Alūksnes informēja Alūksnes rajona Policijas pārvaldi, ka naktī no 14. uz 15.februāri caur logu ir iekļūts SIA "Dions" telpās, kur...

 • Autovadītāji brauc pārdroši

  Alūksnes rajona policijas pārvaldes ceļu policisti brīdina automašīnu vadītājus nepārsniegt ātrumu.Alūksnes rajona policijas pārvaldes ceļu policisti...

 • Vairāk avāriju – ielu krustojumos

  No 1.līdz 18.februārim Alūksnes rajonā bijuši 20 ceļu satiksmes negadījumi. 12 avārijas izraisītas Alūksnes pilsētā, un puse no tām – ielu...

 • Aicina pretendēt uz subsīdijām

  Turpinājums. 3) veic 1. un 2.punktā minētās produkcijas pirmās pakāpes apstrādi.Sākums 11.februāra laikrakstā 3) veic 1. un 2.punktā minētās...

 • Cik maksās malka?

  - Cik pēc iestāšanās Eiropas Savienībā maksās kubikmetrs malkas? Latvijas iestāšanās ES tiešā veidā neietekmēs malkas cenas tirgū.- Cik pēc...

 • Ūdeni no krāna varēs dzert droši

  - Cik ilgā laikā lauku rajonos būs ES standartiem atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte?- Cik ilgā laikā lauku rajonos būs ES standartiem atbilstoša...