Zaudējumi tuvina dzīves izpratnei

Esam jaunajā gadā, ar smiekliem, asarām, izbailēm par notikušo. Kā gribas ticēt, ka vētra, kura brāzās pāri Latvijai, liks cilvēkiem saprast, ka Daba un Visums vairs nespēj tikt galā ar mūsu ļaunumu un varaskāri.

Esam jaunajā gadā, ar smiekliem, asarām, izbailēm par notikušo. Kā gribas ticēt, ka vētra, kura brāzās pāri Latvijai, liks cilvēkiem saprast, ka Daba un Visums vairs nespēj tikt galā ar mūsu ļaunumu un varaskāri. Dabai sāp, ka bezjēdzīgi to piesārņojam, pavasarī daudz posta nodarīja kūlas dedzinātāji. Tā mūsu grēkus varētu uzskaitīt bezgalīgi.
Mūsu pārkāpumi attālina no Dieva žēlastības. "Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj Viņa vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums, jo jūsu rokas ir aptraipītas ar asinīm un jūsu pirksti ir pilni noziegumu, jūsu lūpas runā melus, un jūsu mēle pauž netaisnību," šādu bargu pārmetumu saka pravietis Jesaja Svētajos Rakstos. Un tālāk viņš turpina: "Redzi, tā Kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un Viņa auss nav aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj Viņa vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums".
Es domāju, ka mēs esam gudri tikmēr, kamēr viss ir kārtībā. Tehnikas un industrializācijas laikmets darbojas tikai vienā virzienā. Arī kolhozu laikā modernajos govju kompleksos bija labi, kamēr bija elektrība. Bijušie lopkopības speciālisti, slaucēji glabā atmiņā tos laikus, kad vajadzēja ar rokām izslaukt vairāk nekā 50 govju, iztīrīt kūti un lopiņus pabarot. Grūtāk gāja lielajos cūkkopības kompleksos. Vieglāk bija saimniecībās, kur saimniecības vadītāji tālredzīgi bija rēķinājušies ar dažādām katastrofām. Arī tagad tumsu, aukstumu un sakaru trūkumu vieglāk pārdzīvoja tie, kuru mājās var iekurināt krāsni, kuriem pirmajai nepieciešamībai bija sveces. Iespējams, kādam vēl bija petrolejas lampa, vējlukturis, radio ar baterijām. Jā, arī tik ērtie mobilie telefoni vairs nepildīja savu funkciju. Jo modernāks, jo trauslāks pret dažādām nelaimēm. Vieglāk ar vētru saistītās neērtības pārdzīvo lauku ļaudis, jo tie dienu no dienas cīnās ar dažādām neveiksmēm.
Vecākā gadagājuma ļaudis atceras, kā kara laikā mācījušies ar mēteļiem mugurā pie petrolejas lampas. Tagad viņi priecājas, ka jumts virs galvas un svece pa rokai, ja vēl pašiem sava krāsns, aka pagalmā, tad varot dzīvot. Labi, ka visas akas nav aizbērtas. Ko mēs darītu, ja nebūtu akas? Tāpat kā citi no mūsu mājas ņēmu spaini un priecīgi gāju uz kaimiņmājas aku pēc ūdens.
Kā tagad noderēja sveces! Tā bija pirmā prece, ko cilvēki pirka. Paldies, ka pārdevēji bija tik atsaucīgi. Situāciju traģiski neuztvēra arī tie, kuri pārdzīvojuši Sibīrijas lēģerus. Dzīves rūdījums liek būt tālredzīgākiem, iekšēji sakārtotākiem.
Sveču gaismā sēžot, pārliecinājos, ka neko daudz nevar plānot. Teikt, ka to noteikti izdarīšu. Tagad zinu, ka manas, mūsu vēlmes notiek tikai saskaņā ar Dieva gribu. Nācu pie vērtīgas atziņas, ka zaudējumi tuvina dzīves izpratnei. Apzināties, ka mēs ikviens esam lielās dabas daļa, daļa no Visuma. Arī man sāp svešas nelaimes, tomēr būsim pateicīgi par visu, kas dzīvē notiek, jo varam pieaugt spēkā un gudrībā.
Negaidīsim leiputriju, cenu kāpums, tukši un nepiepildīti solījumi, cīņa ap varas "sili" - tās ir vecā gada iezīmes, kuras vairāk vai mazāk jutīsim arī šogad. Taču kaut ko mēs varam - par spīti visām cilvēku un dabas izraisītajām problēmām, tā ir draudzīga, abpusēja sapratne, iecietība un mīlestība ģimenē. Atvainosimies, ja kādu esam aizvainojuši, sāpinājuši. Nenēsāsim sirdī atriebību. Dzīvosim tā, lai nejustos vainīgi savā priekšā. Tā, it kā katra diena būtu pirmā un pēdējā.

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...