Zeltiņu pagastā tīrīs Melnupi

Zeltiņu pagastā sāks īstenot vērienīgu un ļoti nozīmīgu projektu plūdu apdraudējuma risku mazināšanai un veiks Melnupes attīrīšanu no sakritušajiem kokiem, koku sanesumiem un bebru aizsprostiem. Rīt, 18.augustā, pulksten 8.30 ikviens jau tiek aicināts uz pirmo talku.

Gūst atbalstu projektam
To varēs paveikt, jo ir apstiprināts Zeltiņu pagasta pārvaldes iesniegtais projekta pieteikums “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”. To iesniedza maijā Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkursam valsts budžeta programmā par praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanu un vides apdraudējuma risku novēršanu.
“Projekta kopējās izmaksas ir 55 884,00 eiro, kur 70 procenti jeb 39 084 eiro ir Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums, bet 30 procenti jeb 16 800 ir Alūksnes novada pašvaldības finansējums. Īstenojot projektu, palielināsim ūdens caurplūdi Melnupes gultnē, neļaujot applūdināt plašas lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un pašvaldības infrastruktūru, samazināsim plūdu radītos zaudējumus, nepasliktinot uzņēmējdarbību un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projekta ilgtermiņa mērķis ir kvalitatīva, sakārtota infrastruktūra, pievilcīga ainava, nodrošināta upes “veselība” un laba ūdens kvalitāte,” stāsta Zeltiņu, Alsviķu un Ilzenes pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone.

Konstatē īpaši aizsargājamās gliemenes
Zeltiņu, Alsviķu un Ilzenes pagastu pārvalžu vadītāja Ingrīda Sniedze uzsver - lai varētu uzsākt projekta īstenošanu, Zeltiņu pagasta pārvalde ir saņēmusi sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu par Melnupes pārtīrīšanas no sakritušajiem kokiem, koku sanesumiem un bebru dambjiem iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, dzīvotnēm.
“Atzinumā norādīts, ka Melnupe projekta plānotās darbības teritorijā (izņemot uzplūdinājuma ietekmēto posmu) atbilst Eiropas Savienības īpaši aizsargājamam saldūdens biotopam “Upju straujteces un dabiski upju posmi”. Melnupē plānotās projekta darbības teritorijā, apmēram 2 km augšpus Zeltiņiem, konstatētas Latvijā īpaši aizsargājamās gliemenes - biezās perlamutrenes vitālas kolonijas. Eksperta ieteikums, kas jāievēro Melnupes tīrīšanas procesā, ir piesardzība, lai gliemenes netiktu izmestas krastā vai mēģinātas atvērt, vai citādi bojāt,” stāsta I.Sniedze. Viņa uzsver, ka Melnupes upes attīrīšana no sakritušajiem kokiem, koku sanesumiem un bebru aizsprostiem uzlabos upes caurteci un upes ekoloģisko kvalitāti kopumā. “No ūdensteces izņemtais koksnes materiāls saskaņā ar eksperta atzinumu jānovieto ārpus virspalu zonas, novietojot to izklaidus pēc iespējas tuvāk augsnei, neveidojot lielas kaudzes. Pieļaujama izvāktā koksnes materiāla izvešana no teritorijas vai šķeldošana,” skaidro I.Sniedze.

Aicina uz pirmo talku
Melnupes attīrīšanai no koku sanesumiem un bebru aizsprostiem projektā paredzētas vairākas talkas ar vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos. Zeltiņu pagasta pārvalde aicina Alūksnes novada pašvaldības, īpaši Zeltiņu pagasta, iedzīvotājus un uzņēmējus uz pirmo talku jau rīt, 18.augustā, pulksten 8.30.
“Talkas dalībnieku pulcēšanās vieta un talkas sākuma punkts Zeltiņos būs pie pašvaldības autoceļa Rožukalns - Ziemeļi caurtekas uz Melnupes. Uz talku aicinām ierasties arī visus dabas draugus, kuriem ir svarīgi nodrošināt upes veselību neatkarīgi no tā, vai dzīvesvieta ir Zeltiņu pagastā. Talkas dalībniekus uz talku aicinām ierasties darbam ūdenī piemērotā apģērbā un apavos, līdzi ņemot darbarīkus un instrumentus upes atbrīvošanai no kokiem un bebru aizsprostiem, kā arī pozitīvu noskaņojumu un darba prieku. Uzņēmēji aicināti uz talku ierasties ar savu tehniku, lai varētu izvilkt no upes sagāzušos kokus, kā arī iespēju robežās izvest izvāktos kokus,” saka I.Sniedze.
Zeltiņu pagasta pārvalde talkas dalībniekus nodrošinās ar darba cimdiem, kā arī piedāvās pārvaldē esošo talkai piemēroto inventāru un resursus. “Ir padomāts par to, lai talkas dalībniekiem pēc darba kopīgi būtu iespēja paēst speciāli talkai sagatavoto zupu,” saka I.Sniedze.

Izstrādās tehnisko
dokumentāciju
Lai projektu varētu realizēt atbilstoši prasībām, līdz šā gada beigām izstrādās arī tehnisko dokumentāciju Melnupes gultnes tīrīšanai un padziļināšanai. “Nākamā gada vasarā paredzēta Melnupes gultnes tīrīšana pašvaldības nekustamajā īpašumā “Melnupes” un “Tērces” pie “Dambja tilta”. Informācija par tālākajām projekta aktivitātēm tiks sniegta periodiski,” uzsver I.Sniedze.

— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Svētki ir visnotaļ vienkārša padarīšana, ja skatāmies uz tiem, neiedziļinoties detaļās. Tas ir notikums, kurā kāda sabiedrības daļa tiek labi...

 • Nepilngadīgo noziedzība

  Likums paredz, ka bērniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīviem pārkāpumiem primāri jāpiemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi,...

 • Pilsēta jāsāk kopt jau pie robežas

  Paldies par jaukajiem un skaistajiem Alūksnes pilsētas svētkiem! Paldies visiem, kuri strādāja, lai svētki notiktu un izdotos! Alūksnes pilsēta ir...

 • Pilsētai svētkos

  Mūsu skaistā miera osta Alūksne atkal svin svētkus, pulcējot alūksniešus un novadniekus, ļaujot piedzīvot priecīgu atkalredzēšanos. Un mēs,...

 • Lepni par savu pilsētu

  Alūksne kļūst sirdij tuvāka ik dienu, un šī apjausma savu augstāko punktu sasniegs tieši pilsētas svētku laikā. Kas noticis kopš aizvadītajiem...

 • Alūksnes pilsētas svētkos būs satiksmes ierobežojumi

  Alūksnes pilsētas svētku dienās – no 3. līdz 5.augustam - Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi. Ņemot vērā notiekošos pārbūves darbus, satiksmei ir...

 • Ērmaņu muižā būs Etnonakts

  Svinot Latvijas simtgadi un laikā, kad palikušas simts dienas līdz valsts dzimšanas dienai,  11.augustā daudzviet Latvijā notiks Latvijas simtgades...

 • Lustēs sešās Latvijas simtgades zaļumballēs

  Svinot Latvijas simtgadi un laikā, kad palikušas simts dienas līdz valsts dzimšanas dienai,  11.augustā daudzviet Latvijā notiks Latvijas simtgades...

 • Stiprie Ilzenē izaicina paši sevi 6

  Stiprie Ilzenē izaicina paši sevi

  Apvidus šķēršļu pārvarēšanas sacensības “Stipro skrējiens Ilzenē. Melnupes kauss” jau ir kļuvušas par tradīciju, kas noris astoto gadu un piesaista...