Zemes dienestā gatavojas reorganizācijai

Līdz nākamā gada sākumam tiks pabeigta Valsts zemes dienesta reorganizācija, kas paredz mainīt zemes dienesta funkcijas un izveidot jaunu kapitālsabiedrību - “Latvijas valsts mērnieks”.

Līdz nākamā gada sākumam tiks pabeigta Valsts zemes dienesta (VZD) reorganizācija, kas paredz mainīt zemes dienesta funkcijas un izveidot jaunu kapitālsabiedrību - "Latvijas valsts mērnieks".
VZD ģenerāldirektors Mārtiņš Lazdovskis un topošās kapitālsabiedrības izveidošanas projekta daļas vadītāja Elita Baklāne, kas ceturtdien apmeklēja Alūksnes klientu apkalpošanas centru, apgalvo, ka reformai būs pozitīvas sekas, jo tādējādi valstī tiks palielināta konkurence šajā nozarē. Tomēr M.Lazdovskis vērtē, ka reforma ir nokavēta vismaz par vienu gadu. Plānots, ka zemes ierīcības un mērniecības funkcijas tiks nodotas jaunajai valsts kapitālsabiedrībai, bet zemes reformas īstenošanas, Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts adrešu reģistra uzturēšanas funkcijas turpinās pildīt VZD.
"Reorganizācija nozīmē pakalpojumu sniegšanu funkciju atdalīšanu no kontroles funkcijām un VZD iekšēju sakārtošanu. Mērniecība netiks likvidēta kā nozare, bet par to turpmāk gādās valsts uzņēmums "Latvijas valsts mērnieks". Tas sniegs tos pakalpojumus mērniecībā, ko līdz šim darīja VZD, tādēļ daļa mērnieku pāries strādāt uz jauno kapitālsabiedrību. Pašlaik daļa mērnieku šaubās - strādāt šajā valsts uzņēmumā vai pāriet uz privātstruktūru. Arī Alūksnē tiks veidota "Latvijas valsts mērnieka" struktūrvienība. Pieļaujam, ka vajadzēs pieņemt darbā jaunus darbiniekus un apmācīt viņus par mērniekiem. Citu pakalpojumu sniegšana saglabāsies kā VZD pienākumi, un šos darbiniekus reforma neietekmēs," skaidro M.Lazdovskis.
E.Baklāne uzsver, ka valsts mērķis šajā gadījumā ir sabiedrības interešu ievērošanas nodrošināšana - lai pakalpojumu cenas būtu noteiktas atbilstoši iedzīvotāju maksātspējai un pakalpojumu pieejamība būtu visā valstī.
"Privātfirmas nevarēs uz mērnieku rēķina gūt pašlabumu. Konkurence būs dzinējspēks, kas liks attīstīties gan jaunajam valsts uzņēmumam, gan šīs nozares privātfirmām. "Latvijas valsts mērnieks" peļņu varēs ieguldīt uzņēmuma attīstībā un darbinieku apmācībā, kas diemžēl līdz šim ir bijusi vāja," apgalvo E.Baklāne.
M.Lazdovskis norāda, ka līdz ar reorganizāciju VZD funkciju būs vairāk, jo būs papildu pienākumi - jāuzrauga Lauku zemju izpirkšanas reģistrs un jāīsteno Privatizācijas pabeigšanas likums. E.Baklāne uzsver, ka reorganizācija neparedz darbinieku atlaišanu, drīzāk gluži pretēji - to skaita palielināšanu. "Būs nepieciešami darbinieki, kas strādā ar klientiem, papildu grāmatveži un uzskaitveži. Bet VZD klients visu varēs veikt vienviet," saka viņa.
"Pozitīvi ir tas, ka valsts neatstāj klientu tikai privātstruktūru ziņā, kas var noteikt pakalpojumam tādu cenu, kā vēlas," uzskata Alūksnes klientu apkalpošanas centra vadītāja Baiba Johansone.
Alūksni M.Lazdovskis un E.Baklāne apmeklēja, lai apzinātu esošās darba problēmas un izprastu, kā tās risināt. "Pēc pārrunām Alūksnē secinājām, ka kopumā ir vairākas problēmas saistībā ar darba centralizēto organizāciju. To ir jārisina, lai reģionālās iestādes veiksmīgi strādātu. Līdz šim ir bijusi niecīga atgriezeniskā saikne - neviens nav mēģinājis izprast šeit esošās lokālās problēmas," norāda M.Lazdovskis.
Viņš uzsver, ka VZD darbinieki Alūksnē ir kompetenti. "Alūksnes klientu apkalpošanas centru mēs Vidzemē apmeklējām kā pirmo, jo šis ir Vidzemē labākais centrs. Mēs esam pateicīgi B.Johansonei un visiem pārējiem darbiniekiem par labu un kvalitatīvu darbu, kas veikts salīdzinoši grūtos darba apstākļos," saka M.Lazdovskis.

Citu datumu laikraksti

 • Meklēsim purva bruņrupučus kopā!

  Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā - 4.oktobrī - Rīgas Nacionālais zoodārzs sadarbībā ar Latgales Zooloģisko dārzu uzsāk akciju “Meklējam...

 • Lai neizdegtu kā svece

  Mūsdienās cilvēki nereti ir spiesti strādāt pāri saviem spēkiem, lai nopelnītu sev iztiku. Rezultātā rodas spēku un enerģijas izsīkums.Mūsdienās...

 • Dzimtajās mājās saimnieko ceturtajā paauzdē

  Jaunalūksnieti Gunitu Dābolu var apbrīnot vairāku iemeslu dēļ. Jauna sieviete, kas enerģiski izlēmusi saimniekot piemājas saimniecībā “Sproģi” jau...

 • Ugunsgrēks vecajiem ļaudīm atņem mājas (27.septembrī)

  Ieinteresēta persona: “Notikums kārtējo reizi parāda, kādos apstākļos dzīvo vecie un slimie cilvēki Latvijā. Gribu izteikt vislielāko atzinību...

 • Dziesmotā rudens diena

  Sestdien, 17.septembrī, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas un Alūksnes pilsētas sākumskolas 5. līdz 9.klašu koris un Ernsta Glika Alūksnes...

 • Nelaimē parādās varoņi

  Nelaime nenāk brēkdama. Skaistajā rudens sestdienā, 24.septembrī, Apes kapos godināja un pieminēja viņsaulē aizgājušos Apes iedzīvotājus, iededzot...