Zemes īpašumus liegumos varēs atpirkt

Valdība noteikusi zemes vērtības noteikšanas kārtību atpirkšanas vajadzībām īpašumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.

Valdība noteikusi zemes vērtības noteikšanas kārtību atpirkšanas vajadzībām īpašumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.
Alūksnes rajonā tā attiecas uz īpašumiem, kas atrodas aizsargājamo ainavu apvidū "Ziemeļgauja". Tas ietver Gaujas upi apmēram 140 kilometru garumā no Alūksnes un Gulbenes rajona robežas līdz Valmierai, kā arī upes ieleju. Tā iekļauta Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā "Natura 2000". Teritorija ir plaša, tāpēc skar ne tikai Gaujienas un Virešu pagasta, bet arī citu rajonu zemnieku un īpašnieku saimniecisko darbību.
Varēs aprēķināt zemes cenu indeksu
Noteikumu mērķis ir maksimāli objektīvi noteikt zemesgabala vērtību, kas pietuvināta nekustamā īpašuma tirgus cenu līmenim. Norādīta kārtība, kādā Valsts zemes dienests pieņems iesniegumus vērtības noteikšanai un kādā tiks aprēķināta tā vērtība, kā arī kārtība, kādā aprēķināt apbūves zemes, lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes cenu indeksus. Noteikumus saskaņā ar likumu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta speciālisti.
Ļauj kompensēt zemesgabalu
Noteikumu anotācijā norādīts, ka 2007.gada novembrī tika izdarīti grozījumi likumā, kas nosaka zemes īpašniekiem tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos. Ar šiem grozījumiem tika atceltas normas, kas paredzēja aizsargājamā teritorijā esoša zemesgabala maiņu pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldības zemesgabalu. Likums papildināts ar pantiem, kas ļauj zemesgabalu vai tā daļu kompensēt, to atpērkot, ja uz zemes neatrodas būves. Tāpēc bija nepieciešams izstrādāt noteikumus par zemes vērtēšanu atpirkšanas vajadzībām.

Citu datumu laikraksti

 • Meža ugunsgrēkos vaino cilvēkus

  Šogad deguši vairāk nekā deviņi hektāri meža.Šogad deguši vairāk nekā deviņi hektāri meža Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijā, kas aptver...

 • Turpinās pieteikšanās atbalstam

  Jūlijā un turpmākajos mēnešos lauksaimnieki var pieteikties valsts atbalsta pasākumiem.Jūlijā un turpmākajos mēnešos lauksaimnieki var pieteikties...

 • Skolās - trešdaļa vēlēšanu iecirkņu

  Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 2009.gadā no 3. līdz 6.jūnijam. Tāpēc Centrālās Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars aicina neplānot...

 • Virtuālā sarkanā kampaņa

  Lietuva pārcietusi komunisma propagandas uzlidojumu internetā. Komunisma rēgs tīmeklī Nezināmi hakeri divas dienas pēc kārtas uzbrukuši vairākām...

 • Ar dziesmu pret pulksteni

  Pēc ažiotāžas ap galvenā korupcijas apkarotāja atcelšanu no amata kaislības ar jaunu sparu uzvirmojušas galvaspilsētas mērijā.Pēc ažiotāžas ap...

 • Ar smaidu

  Mājup ar zagtu laivu Kāds 78 gadus vecs piedzēries zviedrs pēc nakts uzdzīves Dānijas pilsētā Helsingērā atklājis, ka makā nepietiek naudas prāmja...

 • Mēs skatāmies tikai uz sevi

  Deju kolektīvā „Varavīksne” dejo dalībnieki no septiņām pašvaldībām.Deju kolektīvā "Varavīksne" dejo dalībnieki no septiņām pašvaldībām "Mēs esam...

 • Jānis Miezītis: “Es nevaru klusēt!”

  Apenietis izdod savu otro grāmatu “Būt latvietim”.Apenietis izdod savu otro grāmatu "Būt latvietim" Apenietis Jānis Miezītis ir uzrakstījis savu otro...

 • Esmu viens no jums

  Piederīgs kādai grupai cilvēks var būt tikai tad, ja jūtas līdzvērtīgs ar citiem šā kopuma dalībniekiem.Piederīgs kādai grupai cilvēks var būt tikai...