Zemes vērtību noteiks cita institūcija

Valdība ir apstiprinājusi jaunu kārtību privatizējamas apbūvētas zemes vērtības noteikšanā.

Valdība ir apstiprinājusi jaunu kārtību privatizējamas apbūvētas zemes vērtības noteikšanā. Zemes vērtību noteiks Valsts zemes dienestā (VZD), ņemot vērā zemes kadastra apzīmējumu, lietošanas mērķi, tās platību, cenu indeksu un arī apgrūtinājumus.
"Agrāk to apbūvēto zemes gabalu vērtēšana, kurus privatizēja caur Privatizācijas aģentūru, neskāra Valsts zemes dienestu. Zemes vērtību noteica Privatizācijas aģentūra un nekustamo īpašumu vērtētāji, un notika privatizācija," stāsta VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Kadastra pārvaldes novērtētāja Aivita Svilpe.
Jaunie noteikumi par apbūvētas zemes privatizēšanu papildina Saeimā pieņemto Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, kas stājās spēkā ar šā gada 1.septembri.
VZD zemes vērtības noteikšanā izmantos dienestā uzkrātos tirgus datus. "Izmantosim pēdējo sešu mēnešu datus, lai noteiktu cenu indeksu zemes vērtībai. Tas būs sarežģīts un darbietilpīgs process," atzīst A.Svilpe. Valsts zemes dienesta noteiktā zemes vērtība privatizācijai būs derīga sešus mēnešus, kā to paredz noteikumi. "Tirgus attīstās un līdz ar to mainās darījumu naudas summas, tāpēc privatizējamas zemes vērtība pēc noteiktā perioda būs jānosaka par jaunu," uzsver A.Svilpe.
Līdz šim to, par kādu cenu privatizēt valsts zemi, lēma Privatizācijas aģentūra, bet par pašvaldību zemi - pašvaldības. Līdz šim privatizācijas cenu noteikšanā orientējās pēc zemes kadastrālās vērtības, kas atšķīrās no tirgus vērtības. Tā bija daudz augstāka. "Lai vērtība privatizācijai būtu pēc iespējas tuvāka tirgus vērtībai, vērtības aprēķinā tiks izmantots cenu indekss, kas norāda nekustamā īpašuma tirgus cenu izmaiņas noteiktajā teritorijā un laika periodā." norāda A.Svilpe.

Citu datumu laikraksti

  • Mūsu bagātība ir daba un cilvēki

    Saulainā 18.augusta rītā Kolberģī pie pagasta pašvaldības ēkas pulcējās riteņbraucēji ar mugursomām plecos. Šis ir jau piektais gads, kad notiek...

  • Pieņem projektu pieteikumus

    Lauku atbalsta dienestā izsludināta atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas atsākšana Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda...

  • Itāļi grib sadarboties ar Alūksnes uzņēmējiem

    Alūksnes pilsētas domes vadība, tautsaimnieku biedrības “Alta” vadītājs Andis Krēsliņš un SIA “Lignos” direktors Ilmārs Kols nesen Alūksnē tikās ar...