Ziemeros atver informācijas centru

Pašā vasaras noslēgumā, 31.augustā, Ziemeru pagasta padomēs ēkā durvis vaļā vērā jaunais Ziemeru pagasta informācijas punkts. Ziemeru pašvaldība par mazā tūrisma informācijas centra vadītāju iecēlusi Rudīti Jaunzemu, kas pagastā nodarbojas ar tūrismu.

Pašā vasaras noslēgumā, 31.augustā, Ziemeru pagasta padomēs ēkā durvis vaļā vērā jaunais Ziemeru pagasta informācijas punkts. Ziemeru pašvaldība par mazā tūrisma informācijas centra vadītāju iecēlusi Rudīti Jaunzemu, kas pagastā nodarbojas ar tūrismu.
"Vēl nesenā pagātnē, dzirdot šo vārdu savienojumu, mēs neizpratnē raustījām plecus, taču tieši pēdējos gados tūrisma nozares attīstība ir ienākusi arī laukos. Iepriecinoši, ka jaunais informācijas punkts tiek atvērts mūsu pagasta padomes un Vidzemes attīstības aģentūras kopējas sadarbības rezultātā," uzsver Ziemeru pagasta padomes priekšsēdētāja Valda Zeltiņa.
Saskaņā ar projektu Ziemeru tūrisma informācijas punkts ir ieguvis datoru, skeneri, printeri un informācijas zīmes, taču pašvaldība jauno informācijas punktu nodrošina ar izremontētām telpām.
"Projekta ietvaros tiek veikti dažādi tūrisma uzlabošanas pasākumi - norāžu zīmju izvietošana, labiekārtotu atpūtas vietu izveidošana. Tāpat tiek izstrādāti informatīvie materiāli, lai radītu skaidru priekšstatu par esošajām tūrisma atpūtas iespējām," stāsta Rudīte Jaunzema.
Projekta "Trīs stīgas Vidzemē" mērķis ir sekmēt tūrisma attīstību Vidzemes reģionā, attīstot tūrisma infrastruktūru, kā arī informējot par atpūtas iespējām, izmantojot informatīvos materiālus. Šādus mazos tūrisma informācijas centrus saskaņā ar projektu paredzēts izveidot deviņās pašvaldībās. Alūksnes rajonā tās ir trīs pašvaldības - Pededzes, Kalncempju un Ziemeru.
"Jaunais infopunkts ir gluži kā punktiņš uz "i", tas būs kā stimuls arī mums pašiem vairāk pievērsties tūrisma dzīves pilnveidošanai. Ceru, ka arī mūsu pagasta iedzīvotāji, izmantojot šā informācijas punkta pakalpojumus, vēl biežāk dosies tuvākos un tālākos braucienos. Tad šis tūrisma atbalsta centrs būtu savu mērķi sasniedzis," atklāja Ziemeru pagasta padomes priekšsēdētāja V.Zeltiņa.

Citu datumu laikraksti