2. pensiju līmenim – 2 procenti

Valdībā panākta vienošanās, ka 2011. un 2012.gadā 2. pensiju līmenī tiks novirzītas iemaksas 2 procentu apmērā, nodrošinot papildu līdzekļus valsts sociālās apdrošināšanas budžeta deficīta segšanai, kā arī pilnvērtīgu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu personām.

Labklājības ministrijas pārstāve Marika Kupče norāda, ka  2013.gadā un turpmāk 2. pensiju līmenī iemaksu likme būs 6 procenti. Līdz šim likums paredzēja noteikt 2011.gadā 4 procentu iemaksu likmi 2. pensiju līmenī. Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā vēl jāpieņem Saeimā. Izmaiņas attieksies tikai uz tiem cilvēkiem, kuriem vecuma pensija vēl nav piešķirta.

Latvijas ziņas