Apstiprina izmaiņas arodslimību izmeklēšanā un uzskaitē

Lai precizētu pašreizējo arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

Saskaņā ar noteikumiem Valsts darba inspekcijas(VDI) pārstāvim turpmāk nebūs jāpiedalās Arodslimību ārstu komisijā. Šobrīd VDI pārstāvis, ņemot vērā zināšanu trūkumu medicīnā, šajā darbā piedalās tikai kā novērotājs, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Kupče.

Noteikumi paredz vairākus gadījumus, kad netiks pieprasīts darba vietas higiēniskais raksturojums, t.sk., ja darba vieta, piemēram, bijušie kolhozi un sovhozi ir likvidēta, ja pēdējā darba vietā cilvēks ir strādājis mazāk par diviem gadiem (hronisku arodslimību gadījumos), ja iespējamo arodslimību izraisījis darbinieka profesijai un darba veidam tipisks darba vides faktors, ja arodslimību izraisījis nelaimes gadījums darbā, par kuru sagatavots attiecīgs akts.

Paredzēts, ka izņēmuma kārtā darba vietas higiēnisko raksturojumu varēs sagatavot tie Iekšlietu vai Aizsardzības ministriju darba aizsardzības speciālisti, kuri atbildīgi par darba vietu, kurai ir noteikta ierobežota pieejamība saistībā ar valsts noslēpuma objekta statusu. Šādas izmaiņas nepieciešamas, jo šajās struktūrās VDI inspektors nevar apsekot darba vietu.

Atbilstoši noteikumiem turpmāk VDI visu informāciju par pirmreizējo arodslimību saņems ar pirmreizējo paziņojumu.  

Latvijas ziņas