Arī Latvijā protestēs pret necienīgi zemu atalgojumu

Otrdien, 7.oktobrī, iesaistoties akcijā “Pasaules Diena par Cienīgu Darbu”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pie Ministru Kabineta organizēs piketu "Par cienīgu darbu un cienīgu algu", kurā piedalīsies vismaz 1000 dažādu nozaru arodbiedrību biedri. Akcijā aicināti piedalīties visi strādājošie, kuri saņem savai kvalifikācijai necienīgi zemu atalgojumu.

Latvijā pikets pret necienīgi zemu atalgojumu sāksies pulksten 12.00 vienlaicīgi ar Ministru Kabineta sēdi, kurā tiks lemts par 2009.gada valsts budžeta likumprojekta nodošanu izskatīšanai Saeimā.

Organizējot piketu, arodbiedrību savienība turpina uzturēt prasību valdībai rast mehānismu inflācijas atlīdzināšanai zemu apmaksātajiem strādājošajiem, īstenot pilnvērtīgu sociālo dialogu un pildīt iepriekš parakstītās vienošanās attiecībā uz darba samaksas paaugstināšanu valsts finansētajās nozarēs, norāda Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.

Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka valsts sektorā strādājošajiem algas nav plānots palielināt, turpretī paredzams, ka privātajā sektorā darba samaksa pieaugs vidēji par 10-11%, kas liek secināt, ka darba devēji privātajā sektorā vairāk rūpējas par saviem darbiniekiem.

Nepalielinot algas valsts sektorā strādājošajiem, šie darbinieki, jo īpaši medicīnas darbinieki, pedagogi un policisti, būs spiesti vēl aktīvāk migrēt uz privāto sektoru. Attiecīgi pieaugot konkurencei darbaspēka tirgū, privātie uzņēmēji nebūs ieinteresēti paaugstināt darba algas un uzlabot darba apstākļus, tāpēc var ciest arī privātajā sektorā strādājošo atalgojums.

Neskatoties uz to, ka nodarbinātības politikas ziņā valsts sektors vienmēr ir atšķīries no privātā sektora, LBAS aicina gan privātajā, gan valsts sektorā strādājošos būt vienotiem cīņā par taisnīgu darba samaksu un darba apstākļiem.

Latvijas ziņas