Baisajām jūnija represijām - 70

1941. gada 14. jūnija deportāciju dēļ cieta 15 425 Latvijas iedzīvotāji - latvieši, ebreji, krievi, poļi, tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem.

«1941. gads ir viens no briesmīgākajiem gadiem Latvijas vēsturē. Mēs zaudējām ļoti daudz. Zaudējām ne tāpēc, ka paši kaut ko darījām ne tā, kā vajag, bet divas naidīgas totalitāras lielvaras, kurām galvenais uzdevums bija pārvaldīt un sadalīt, un nerēķināties ar cilvēkiem, savu totalitāro, fanātisko ideju vārdā pastrādāja noziegumus mūsu valstī. Skaitļi paši par sevi runā ļoti spēcīgi - 15 tūkstoši deportēto, vairāk nekā 60 tūkstoši holokaustā nogalināto, neskaitāmi bez tiesas nošautie, nomocītie un bez vēsts pazudušie, Latvijas armijas iznīcināšana. Visi šie šausmīgie, traģiskie, nežēlīgie notikumi
notika īsā laika sprīdī. Lai gan pats kara traģēdijas posms bija daudz garāks, šis gads ir
baigais gads,» rezumē Valsts prezidents Valdis Zatlers. Okupācijas muzejā, atklājot izsūtīšanai veltīto izstādi, Latvijas pirmā persona atzina, ka katrā ģimenē Latvijā ir rētas no šā laika, kas dzijušas ļoti lēnām un, iespējams, vecākajai paaudzei joprojām nav
sadzijušas, jo tās bija pārāk dziļi cirstas.

Latvijas ziņas