Bargāk sodīs personas, kas pastrādājušas smagus noziegumus pret nepilngadīgajiem

Saeima nodevusi izskatīšanai komisijām Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, kas paredz, ka pilngadīgām personām, kuras notiesātas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, kas saistīti ar vardarbību vai vērsti pret dzimumneaizskaramību vai tikumību pret nepilngadīgo, pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā būs obligāti jāpiedalās probācijas programmās.

Šī brīža likuma redakcija nosaka, ka atbrīvojot notiesāto nosacīti pirms termiņa no soda, tiesa var viņam uz neizciesto soda laiku uzlikt  pienākumus.

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš norāda, ka šie grozījumi pastiprina sodu pret tiem, kas pastrādājuši šāda tipa noziegumus un tos ministrija izstrādāja jau šī gada sākumā vēl pirms pēdējā laika traģiskajiem notikumiem. Taču reaģējot uz tiem, Saeimas Juridiskā komisija uzdeva Saeimas Juridiskajam birojam sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt jaunus grozījumus Krimināllikumā, kas paredz pirms termiņa neatbrīvot tās personas, kas pastrādājušas sevišķi smagus noziegumus, kas saistīti ar vardarbību vai vērsti pret dzimumneaizskaramību vai tikumību pret nepilngadīgo.

Latvijas ziņas