Bezdarbnieka pabalsta atmaksa VSAA

Ja, izpildot tiesas spriedumu, no darba devēja par labu personai tiks piedzīta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu, un ja šai laikā ir izmaksāts bezdarbnieka pabalsts, par šo periodu saņemtais pabalsts būs jāatmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai  piecu darba dienu laikā.

Tas nozīmē, ka cilvēkam piecu darba dienu laikā pēc atlīdzības saņemšanas par to būs jāinformē jebkura VSAA nodaļa. Savukārt piecu darba dienu laikā pēc VSAA nosūtītā paziņojuma saņemšanas paziņojumā norādītā summa būs jāatmaksā VSAA norādītajā kontā, informē Labklājības ministrijas Komunikāciju departamenta direktore Ilona Jurševska.

To paredz Ministru kabineta izstrādātie noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kas 21.oktobrī apstiprināti valdībā.

Minētie noteikumi attieksies uz situācijām, kad darbinieks no darba tiek atbrīvots nepamatoti un ar tiesas spriedumu tiek atjaunots darbā, saņemot kompensāciju par piespiedu darba kavēšanu.

Noteikumi stāsies spēkā no 2009.gada 1.janvāra.

Latvijas ziņas