Burtskaitļu hronika

Atbildes gaidām līdz 13.oktobrim: Alūksne, Lielā Ezera iela 5, LV-4301. Atbildēt var pa e-pastu: [email protected]

Latvijas ziņas