Būs papildu atlaides trūcīgajiem un maznodrošinātajiem veselības aprūpē

Sestdien, 30.janvārī, spēkā stāsies grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, nosakot plašāku iedzīvotāju loku, kas turpmāk būs atbrīvoti no pacientu iemaksām un citiem līdzmaksājumiem, saņemot ārstēšanu.

No pacientu iemaksām pilnā apmērā tiks atbrīvoti iedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī. Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir līdz 150 latiem mēnesī, tiks segtas pacienta iemaksas 50% apmērā un līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju nepārsniegs 15 latus, informēja Veselības ministrijā.

Lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, iedzīvotājiem, dodoties pie ārsta vai ārstējoties slimnīcā, būs jāuzrāda pašvaldību sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personas ienākumu līmeni.

Tāpat februārī tiks paplašināts iedzīvotāju loks, kuri saņem valsts apmaksātus kompensējamos medikamentus. Turpmāk iedzīvotāji, kuru ienākumu līmenis pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī, saņems valsts apmaksātus kompensējamos medikamentus.

Savukārt, lai pacientiem nodrošinātu lielāku medikamentu pieejamību un mazinātu birokrātiskos šķēršļus, atcelts nosacījums, kas paredzēja trūcīgajām personām līdzmaksājumu par kompensējamajiem medikamentiem - 50 latus gada laikā.

Lai iedzīvotāji saņemtu valsts apmaksātus kompensējamos medikamentus, viņiem aptiekās būs jāuzrāda pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa par viņa atbilstību trūcīgās personas statusam vai izziņa, kurā apliecināts, ka ienākumu līmenis nepārsniedz 120 latus mēnesī.

Tāpat noteikumi paredz, ka Veselības norēķinu centrs atmaksās trūcīgajām personām izdevumus par kompensējamajiem medikamentiem par šā gada janvāri.

Latvijas ziņas