Drīzumā Latvijā varētu parādīties arvien vairāk elektromobiļu un to uzlādes vietu 2

Drīzumā Latvijā varētu parādīties arvien vairāk elektromobiļu un to uzlādes vietu, ko veicinās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkoti konkursi, finansējumu paredzot no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI). Prioritāro pilsētu starpā ir arī Alūksne.

Marta beigās valsts sekretāru sanāksmē izsludināti noteikumi KPFI konkursam "Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai", kura mērķis ir samazināt SEG emisijas, atbalstot elektromobiļu ieviešanu un to uzlādes infrastruktūras izveidi Latvijā.

emot vērā, ka konkursa finansējums ir piešķirts, pamatojoties uz starptautiskiem līgumiem, VARAM detāli jāpamato, kāds SEG emisiju apjoms ir ietaupīts un cik izmaksā ietaupījums. Tādējādi konkursa īstenošanas laikā ir jāveic monitorings. Diemžēl šāds detalizēts monitorings nav iespējams tā saucamo hibrīdauto un "plug-in" hibrīdauto gadījumā, jo atbilstoši VARAM pieejamai informācijai šo elektromobiļu paveidu ražotāji nespēj nodrošināt izplūdes gāzu tiešu monitoringu katram elektromobilim atsevišķi. Tādējādi konkursā tiks atbalstīti tikai ar elektrību darbināmi transportlīdzekļi, aģentūrai LETA skaidroja VARAM Sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā referente Linda Tilta.

Pirms šī KPFI konkursa nolikuma sagatavošanas VARAM speciālisti veikuši detalizētu tehnoloģisko risinājumu izvēļu izpēti elektromobiļu iegādei un uzlādes infrastruktūras savietojamībai, tāpat arī pētīja atbilstību Eiropas Savienības prasībām, kā rezultātā nolemts, ka atbalsts tiks sniegts divās projekta aktivitātēs - elektromobiļu iegādei un jaunu ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu uzlādes staciju izveidei.

Finansējums konkursā tiks piešķirts elektromobiļu iegādei, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 100 kilometri, bet maksimālais ātrums - vismaz 100 kilometri stundā. Konkursa nolikums neparedz ierobežojumus elektromobiļu modeļiem. Turklāt elektromobiļus atļauts iegādāties arī ārzemēs, bet tie obligāti jāreģistrē Latvijā.

Atbilstoši konkursa nosacījumiem tiks atbalstīti tikai ar elektrību darbināmi jauni, rūpnieciski ražoti vieglie pasažieru transportlīdzekļi, kas atbilst "L7e", "M1" un "N1" kategorijai.

Savukārt konkursa otrajā aktivitātē tiks atbalstīta jaunu ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu uzlādes staciju, kas ietver gan 43 kilovatu (kW) maiņstrāvas, gan 50 kW līdzstrāvas uzlādes iespēju, iegāde, montāža un uzturēšana divu gadu laikā pēc uzlādes staciju uzstādīšanas, kā arī pieslēgšana sadales elektriskajam tīklam.

Šīs aktivitātes laikā divus gadus plānots atbalstīt uzlādes staciju apkalpošanu, lai novērstu finansējuma saņēmēju - uzlādes staciju īpašnieku - bankrotēšanas risku, ja elektromobiļu skaits nebūs pārāk liels. Plānots, ka pēc diviem gadiem elektromobiļu skaits pieaugs un uzlādes staciju īpašnieki varēs paši nodrošināt uzlādes staciju apkalpošanu.

Uzlādes infrastruktūru paredzēts izvietot netālu - līdz 500 metru attālumā ārpus apdzīvotām vietām un līdz 200 metru attālumā apdzīvotās vietās - no nozīmīgām satiksmes plūsmām - valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kā arī pilsētu tranzītielām, tostarp degvielas uzpildes stacijās vai lielveikalu autostāvvietās.

Pilsētas, kurās paredzēts uzstādīt uzlādes stacijas, izvēlētas atbilstoši Latvijas galvenajām satiksmes maģistrālēm un maršrutiem, lai arī nodrošinātu elektrotransportlīdzekļu iespēju izbraukt ārpus Latvijas robežām. Tāpat ņemts vērā pilsētu iedzīvotāju skaits. Prioritārās pilsētas ir Rīga, Jūrmala, Saulkrasti, Salacgrīva, Valmiera, Alūksne, Gulbene, Ventspils, Liepāja, Saldus, Kuldīga, Talsi, Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils, Bauska un Jelgava.

Kopējais KPFI konkursā pieejamais finansējums ir 3 522 621 lats, no tiem pirmajai aktivitātei paredzēts novirzīt 1 761 310 latus, bet otrajai aktivitātei - 1 761 311 latus. Ņemot vērā, ka vienam elektromobilim maksimāli pieļaujamais KPFI finansējums ir 13 000 latu, un pieņemot, ka visi projektu iesniedzēji varētu pieprasīt minēto finansējumu, iespējams, ka šajā konkursā tiktu atbalstīta ap 135 elektromobiļu iegāde.

Maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām pirmajai aktivitātei ir 35%-85% atkarībā no projektu iesniedzēju grupas, savukārt otrajai aktivitātei - 50% līdz 85%.

Konkursā elektromobiļu iegādei projekta pieteikumus var iesniegt Latvijas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātās publiskās personas, Latvijā reģistrēti komersanti un fiziskās personas. Savukārt konkursa otrajā aktivitātē projekta pieteikumus var iesniegt Latvijas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasināta publiska personas un Latvijas reģistrēti komersanti.

Konkursu elektromobiļu iegādei plānots izsludināt 40 darba dienu laikā pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās. Savukārt konkursu jaunu ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu uzlādes staciju ieviešanai plānots izsludināta desmit darba dienu laikā pēc centralizētā iepirkuma rezultātu paziņošanas.

VARAM organizēs centralizēto iepirkumu, lai nodrošinātu vienotas uzlādes infrastruktūras izveidi Latvijā, tādējādi pirms konkursa otrās aktivitātes izsludināšanas VARAM noteiks uzņēmumus, kas divus gadus nodrošinās jaunu uzlādes staciju piegādi, montāžu un apkalpošanu pēc to uzstādīšanas, kā arī uzlādes staciju pieslēgšanu sadales elektriskajam tīklam. Projekta iesniedzējiem būs nepieciešams iekļaut centralizētā iepirkuma uzvarētāju cenu piedāvājumus savos projekta iesniegumos un, sākot projekta realizēšanu, ar minētiem uzņēmumiem noslēgt attiecīgos līgumus.

Komentāri 2

ciyka

Alūksnes pusē elektromobilis, viennozīmīgi, drīz vien kļūs neaizstājams, sevišķi Alūksnes sniegotajās ziemās! Pie gaisa temperatūrām zem -20, ar to siltumā un komfortā varēs veikt milzīgus attālumus, lielu metru skaitu ar vienu uzlādi būs iespējams nobraukt!

pirms 8 gadiem, 2012.05.22 14:42

protams, ka uzlādes stacijas nebūs par velti. Cik izmaksās viena uzlādes reize?

pirms 8 gadiem, 2012.05.07 08:01

Latvijas ziņas