„Dzērājšoferu” sūdzību izskatīs īsākos termiņos 1

Saeimas Juridiskā komisija pirms 3.lasījuma atbalstīja grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz paātrināt to pārsūdzēto administratīvo lietu izskatīšanu, kurās pirmās instances tiesa piespriedusi administratīvo arestu.

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Vineta Muižniece norāda, ka šīs izmaiņas ir vēl viens solis, lai atturētu vadītājus sēsties pie stūres dzērumā. Esam pilnveidojuši kodeksu, lai sods būtu iespējami savlaicīgs un neizbēgams. Gala lēmumu šādās lietās vairs nevarēs novilcināt gadiem, jo to skatīs maksimāli divās instancēs, turklāt saīsinātos termiņos. Izmaiņas paredz, ka turpmāk lēmumu par administratīvo arestu varēs pārsūdzēt tikai apelācijas kārtībā.

Lēmumu, ar kuru noteikts administratīvais arests, varēs pārsūdzēt piecu dienu laikā (iepriekš - 20 dienu laikā). Iesniegtā sūdzība apelācijas instancei būs jāpārsūta trīs dienu laikā (iepriekš – septiņu dienu laikā). Savukārt apelācijas instancei sūdzība būs jāizskata 15 dienu laikā no apelācijas tiesvedības ierosināšanas.

Lēmumu par administratīvo arestu izpildīs tad, kad būs beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai apelācijas kārtībā un ja lēmums nebūs pārsūdzēts. Ja sūdzība būs iesniegta, arests būs jāizpilda pēc tam, kad lietu būs izskatījusi apelācijas instances tiesa, ja tā lēmumu nebūs atcēlusi.

Līdzšinējais regulējums paredzēja, ka administratīvais arests izpildāms nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas pirmajā instancē. Šāda šķietami bargāka norma tomēr nav kavējusi atsevišķus autovadītājus izvairīties no soda, turklāt tā ierobežo Satversmē noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu, jo neparedz pietiekami efektīvu pagaidu tiesisko aizsardzību gadījumā, ja persona pārsūdzējusi lēmumu par administratīvā aresta uzlikšanu.

Atgādinām, ka APK par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē līdztekus citām sankcijām paredz arī administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm.

Plānots, ka izmaiņas APK stāsies spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Komentāri 1

cik jāmakša alkaholiķim

kurš tiesā apstrīd lēmumu, ja izrādās, ka viņam nav taisnība??????????? un cik personām, kas to visu organizē?????

pirms 12 gadiem, 2008.10.04 16:04

Latvijas ziņas