ES valstīs gūtos ienākumus Latvijā ar nodokli neapliks

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs strādājošajiem Latvijas nodokļu rezidentiem vairs nebūs jāpiemaksā starpība starp Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokli un tās valsts ienākuma nodokli, kurā saņem atalgojumu, raksta "Dienas Bizness".
To paredz sagatavotie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ar nodokli plānots neaplikt Latvijas rezidenta algota darba ienākumus, kas gūti citā ES vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī vai valstīs, ar kurām Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja ienākumi tiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli šajā valstī un maksātājs iesniegs VID attiecīgās ārvalsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina nodokļa samaksu attiecīgajā ārvalstī. Turklāt šo normu plānots attiecināt jau uz 2008.gadā gūtajiem ienākumiem.

"Iecere laba un apsveicama, tomēr, ja norma tiks pieņemta pašreizējā redakcijā, par tās lietošanu praksē noteikti tiks uzdots ne viens vien jautājums," likuma grozījumu projektu vērtējusi auditorkompānijas SIA "PricewaterhouseCoopers" nodokļu projektu menedžere Gunita Pužule. "Piemēram, jautājums par ienākuma gūšanas valsti nemaz nav tik viennozīmīgs. Šķiet, norma arī tā īsti neiederas likuma pantā par starpvalstu līgumu piemērošanu. Piemērotāka vieta, iespējams, būtu likuma pants par nodokļu rezidenta apliekamo ienākumu veidu un izņēmumiem."

Par pretimnākšanu nodokļa maksātājiem, kuri strādā ārzemēs, varot uzskatīt grozījumu priekšlikumus, kas saistīti ar deklarācijas iesniegšanas termiņa pagarinājumu gadījumos, kad taksācijas gads attiecīgajā ārvalstī nav piesaistīts kalendārajam gadam, kā tas ir, piemēram, Anglijā.

Lai gan šogad VID aktīvāk informēja ārzemēs strādājošos Latvijas iedzīvotājus, ka ir jādeklarē ārvalstīs gūtie ienākumi Latvijā, savus ienākumus par 2007.gadu deklarēja pat mazāk ārzemēs strādājošo nekā gadu iepriekš. Speciālisti to skaidroja ar faktu, ka saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" gadījumos, kad ārvalstī, kurā strādā deklarācijas iesniedzējs, IIN likme ir zemāka nekā Latvijā noteiktie 25%, deklarācijas iesniedzējam Latvijā ir jānomaksā nodokļa starpība. Piemēram, Īrijā IIN likme ir 20%, tādēļ tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kas pašlaik strādā Īrijā, Latvijā būtu jānomaksā starpība 5% apmērā no gūtajiem ienākumiem.

Vēl pirms pāris mēnešiem finanšu ministrs Atis Slakteris apšaubīja, vai nepieciešams ārzemēs strādājošajiem Latvijas rezidentiem piemērot nodokļu atlaides, pret to savukārt protestēja vairākas Īrijā strādājošo latviešu organizācijas. Saskaņā ar Latvijas Bankas apkopotajiem datiem ārvalstīs strādājošie Latvijas iedzīvotāji pērn uz Latviju nosūtījuši 282,5 miljonus latu, savukārt šā gada 1.ceturksnī uz Latviju nosūtītās naudas apmērs sasniedza gandrīz 69 miljonus latu.

Tiem cilvēkiem, kuri gūst ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, likumā noteiktais atbrīvojuma apmērs ar 2009.gadu tiks paaugstināts līdz 4000 latu gadā pašreizējo 3000 latu vietā. Finanšu ministrija arī norāda, ka, ņemot vērā inflācijas ietekmi, par pašreizējai situācijai neadekvāti zemu uzskatāma likumā noteiktā 100 latu robeža un tāpēc tā tiks pacelta līdz 300 latiem, sākot ar kuru iegādātās materiālās vērtības uzskatāmas par pamatlīdzekli, kura vērtība norakstāma pakāpeniski - vairāku taksācijas gadu laikā.

Grozījumi paredz, ka ar ienākuma nodokli vairs neapliks dividendes, kuras izmaksā citu ES dalībvalstu un EEZ valstu rezidentiem. Pašlaik atbilstoši likumam, izmaksājot dividendes visiem nerezidentiem, izmaksātājam ir jāietur 10% liels nodoklis. Pēc Finanšu ministrijas informācijas Latvija jau ir saņēmusi Eiropas Komisijas paziņojumu par pārkāpuma procedūras sākšanu par ienākuma nodokļa ieturēšanu no citu ES dalībvalstu un EEZ valstu rezidentiem izmaksātajām dividendēm, kamēr šāds nodoklis netiek ieturēts no dividendēm, kas tiek izmaksātas Latvijas rezidentiem. Likumprojekts paredz, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiks aplikti arī nerezidentu Latvijā gūtie izložu un azartspēļu laimesti.

Latvijas ziņas